Steinkjermannen Tor skal kapre norske satelittbilde-kunder

Tor Henderson tilbyr satellittbilder til oppdragsgivere over hele verden.

DETALJERT: Tor Hendersen satser på salg av detaljerte satellittbilder. På skjermen har han et nytt satellittbilde fra Steinkjer.  Foto: Jon Åge Fiskum

Nyheter

STEINKJER: Etter å ha solgt satellittbilder fra sitt canadiske selskap i flere år satser han nå på det norske og nordiske markedet gjennom sitt nyetablerte selskap View From A Star Nordic AS.

Henderson er fra Canada, men har bodd i Steinkjer de siste åtte årene.

View From A Star Nordic AS leverer bilder, data, informasjon og løsninger fra satellitt for store og små prosjekter innenfor miljøvurdering, arealbruk, samfunnsplanlegging, pedagogisk forskning, grunn/infrastruktur, overvåking med mere.

Ambisiøse mål

Selskapet tilbyr også prosjektledelse og konsulentvirksomhet innenfor temaet.

– Målet vårt er å være den største leverandøren av høyoppløselige satellittbilder til norske offentlige institusjoner, private selskaper og universiteter.

Henderson sier at det er god tilgang på gode satellittbilder, siden det er mange satellitter som kretser rundt kloden hver dag.

– Normal leveringstid er to til sju dager fra bestillingsdato, og bildet blir levert digitalt klart til bruk i et kart (GIS)- eller bildeprogram. Vi har lang erfaring med å levere spektakulære satellittbilder for dem som trenger raskt tilgang på rettidig data, sier Henderson.

Han mener at hver kommune bør ha minst ett oppdatert bilde med en høyoppløsning på 30 eller 50 cm. Han sier at satellittbilder nå er konkurransedyktig på pris. En lisensavtale inkluderer også flere brukere. Kommunen kan som eksempel legge ut oppdaterte satellittbilder på sin hjemmeside slik at det er tilgjengelig for kommunes innbyggere. Ved bruk av forskjellige filtre sier Henderson at satellittbildene også kan være nyttige redskap for planlegging innen jord- og skogbruk.

Viser årlige endringer

– Det er nyttig å ha nye bilder hvert år for å få oversikt over årlige endringer av arealbruk, samt generell byplanlegging og overvåking av driftsaktiviteter.

Henderson sier at hans selskap tilbyr bildeabonnements-tjenester, der for eksempel en kommune kan motta ett satellittbilde hvert år i de neste tre årene.

– Per i dag har vi flere langvarige avtaler med private selskap hvor vi tar bilder fire til seks ganger i året over industristeder rundt om i verden. Vi har lang erfaring i levering av store satellittbilde-prosjekter.

– Vi leverer også overvåkingsløsninger hvor vi kartlegger bevegelser i Jordens overflate for å identifisere risiko og måle forskyvning av bakken og infrastrukturen. Overvåkningsteknologien er basert på radarmålinger fra satellitter (InSAR).

I all hovedsak har Henderson drevet forretningen i Canada på fritiden, og har ansatt folk etter behov til å håndtere den daglige driften. Det har vært god vekst i virksomheten i Canada, og selskapet ønsker nå i startfasen å kartlegge mulighetene i Norge.

Tor har norsk mor og canadisk far og er oppvokst i Vancouver i Canada. Han er utdannet økonom, med geografiske informasjonssystemer som spesiale, og tok sin mastergrad ved Handelshøyskolen i Bergen.