Vil sprenge deler av øy for å lage industripark ved Langstein

Igjen blåses det liv i planene om et nytt havne- og industriområde i Langstein. Planen er å starte realiseringen av parken ut fra Saltøya.

BLÅSER LIV I INDUSTRIPARK-PLANER: Anna Brustad Moe, politisk rådgiver i NHO Trøndelag (fra venstre), Jon Uthus, daglig leder i Værnesregionen næringsforening og Børge Beisvåg, næringspolitisk leder i Næringsforeningen i Trondheimsregionen, vil at grunneier skal se på muligheten for å realisere en industripark i Langstein ved å sprenge deler av Saltøya (i bakgrunnen) og bruke øya som utgangspunkt for parken.   Foto: Berit Buran Juul

Nyheter

STJØRDAL: – Det er et stort behov for sjønære næringsarealer. Vi ønsker et slikt initiativ velkommen, sier Jon Uthus, daglig leder i Næringsforeningen i Værnesregionen.

Sammen med Anna Brustad Moe i NHO Trøndelag og Børge Beisvåg i Næringsforeningen i Trondheimsregionen, har han invitert pressen til Langstein for å applaudere en ny plan for å realisere Langstein industripark.

I fjor ble industriparken skrinlagt fordi geotekniske undersøkelser viste at sjøbunnen utenfor Langstein i stor grad består av bløte leirmasser som gjorde det umulig å fylle ut området.

– Skuffelsen var stor da det viste seg å bli en for kostbart affære å fylle fra land. Nå ønsker vi at en plan om å fylle ut fra Saltøya og innover mot Langstein, skal utredes. Det vil gi et helt annet kostnadsbilde, og er mulig å regne hjem, sier Uthus.

Øya brukt til leirskole

Saltøya er en 350 mål stor øy som ligger 600 meter utenfor Langstein.

600 METER: Det er avstanden fra Langstein og til Saltøya i dag.   Foto: Berit Buran Juul

Øya er regulert som LNF-område i dag. Det drives ikke jordbruk på øya, men den har bygninger som er blitt brukt til feriekoloni og leirskole opp gjennom tidene. Jon Petter Hernes kjøpte Saltøya for om lag åtte år siden; han er også grunneier i Langstein.

– Vi ser at det er et sterkt ønske om å få realisert industriområdet. Det blir spennende å se reaksjonene på forslaget. Øya er stor i seg selv. Om vi får lov, så er det stor sannsynlighet for at planene blir gjennomført, sier Hernes.

VISJONÆRE PLANER: Jon Uthus, daglig leder i Næringsforeningen i Værnesregionen, forklarer den nye planen for å realisere Langstein industripark.  

Tanken er bygge en molo og en bru som adkomst til øya. Videre å sprenge ut deler av Saltøya for å fylle ut området fra øya og innover mot land.

– Å fylle fra land i Langstein vil ikke være mulig før vi har en motfylling. Å starte fra Saltøya er første byggetrinn. I et perspektiv på 30 år kan man se for seg et sammenhengende industriområde fra Saltøya og inn til land. Det vil i så fall utgjøre minst 1000 mål, så det er snakk om et gigantisk industriområde, sier Uthus.

– Har en unik plassering

Anna Brustad Moe i NHO Trøndelag påpeker at Langstein har en unik plassering.

– Her har du vei, jernbane og havn samlet. Det har du ikke mange steder. Vi tror at dette vil bli et attraktivt område, sier Moe.

Hun påpeker at Norge har behov for flere lønnsomme private arbeidsplasser etter hvert som oljeinntektene går nedover, og at presset på veiene fører til et behov for å flytte gods over til sjø.

– Ifølge estimater fra laksenæringen i Namdalen vil en laksetrailer passere Klettkrysset annethvert minutt om noen tiår. Det er bra det tas lokale initiativ for å lette trykket på veiene.

Også Børge Beisvåg i Næringsforeningen i Trondheimsregionen fremhever behovet for å flytte gods fra vei til sjø.

– Da trenger vi sjønære areal. Ikke bare i form av en havn, men også store arealer bak sjøkanten som virksomheter kan benytte seg av.

Han tror dessuten at planene vil vekke interesse på svensk side.

– Svenskene har vært opptatt av å lage en transportkorridor på jernbane i Midt-Sverige, og ned mot Trondheimsfjorden, En av utfordringene har vært tilkobling til en havn, sier han.

Stjørdal-ordfører Ivar Vigdenes (Sp) er positivt avventende til de nye planene.

– Det må påregnes et betydelig arbeid fra grunneier og initiativtakere før vi kan vite om dette er realistisk, sier han.