Salgsgevinst løfter NRS

Styret anbefaler et utbytte på 436 millioner kroner etter at overskuddet i havbrukskonsernet Norway Royal Salmon (NRS) passerte 1,3 milliarder i 2019.

GODE TIDER: Konsernsjef Charles Høstlund i NRS melder om et overskudd på drøyt 1,3 milliarder kroner i 2019. 

Nyheter

TRONDHEIM: Det er klart etter at det børsnoterte selskapet i dag presenterte tall for fjerde kvartal og året samlet. I kvartalsrapporten framkommer det at NRS oppnådde operasjonelt driftsresultat for fjerde kvartal 2019 på 136 millioner kroner og en driftsresultat per kg på 16,71 kroner. Tilsvarende tall fra samme kvartal året før er 233 millioner og 17,73 kroner.

For hele 2019 har NRS driftsinntekter på 5,6 milliarder, operasjonelt driftsresultat på 543 millioner kroner og et overskudd etter skatt på 1,313 milliarder kroner.

Salgsløft

Den viktigste årsaken til at overskuddet løftes over milliarden er salget av konsernets oppdrettsvirksomhet på Vestlandet, som ble gjennom gjennomført den 16. desember 2019. Salget ga en gevinst på 922 millioner kroner i kvartalet.

Salget av den vestnorske virksomheten bidrar også til at NRS' netto rentebærende gjeld er redusert med 893 millioner kroner til 33 millioner kroner i løpet av siste kvartal i 2019. Egenkapitalen ved utgangen av kvartalet er på drøyt 3,3 milliarder kroner, som gir en egenkapitalandel på solide 72 prosent.

– NRS skal vokse gjennom bærekraftig vekst og konsernet har ved utgangen av kvartalet 20 % høyere biomasse sammenlignet med samme kvartal året før, uttaler konsernsjef Charles Høstlund i en børsmelding fra selskapet.

Styret foreslår et utbytte på ti kroner per aksje for 2019, tilsvarende 436 millioner kroner.

Ny hovedeier

Med 16 prosent av aksjene er Gåsø Næringsutvikling, med frøyværingen Helge Gåsø i spissen, inntil videre største eier i NRS. 9. desember ble det kjent at NTS ASA inngår avtale med Gåsø Næringsutvikling om fusjon med Frøy Gruppens brønnbåt- og servicetjenester. Fusjonen omfatter også Gåsø Næringsutvikling sin aksjepost i NRS. Fusjonspapirene skal etter planen signeres onsdag ved NTS' hovedkontor i Rørvik.


Ny midtnorsk havbruksgigant ser dagens lys

Skaper ny havbruksgigant

Frøy Gruppen blir en del av havbrukskonsernet NTS ASA. Med fusjonen blir Gåsø-familien største eier i NTS ASA.NTS: Styrene har godkjent fusjonsplanen

NTS og Gåsø Næringsutvikling danner midtnorsk havbrukskjempe.Konkurransetilsynet godkjenner NTS-fusjonen

Alt klart for storfusjon i trøndersk havbruk