Vil selge Fylkets Hus i Steinkjer.

Anbefaler Thon-hotellet

Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen vil anbefale å selge dagens Fylkets Hus på Steinkjer, og i stedet inngå et leieforhold med Thon-gruppen i det planlagte hotellet ved Amfi.

NYTT ADMINISTRASJONSSTED: I det planlagte hotellet på Amfitomta i Steinkjer kan fylkeskommunen flytte inn i de åtte nederste etasjene, hvis politikerne følger fylkesrådmannens anbefalinger og de oppnår en tilfredsstillende avtale med Thon-gruppen. Tegning: Amfi 

Nyheter

STEINKJER: Mjøen bekrefter overfor Trønder-Avisa at et slikt leieforhold er å foretrekke fremfor å bygge nye lokaler sammen med Bane NOR mellom dagens jernbanestasjon og bygget til Sparebank1 SMN eller å ruste opp dagens Fylkets Hus på Nordsileiret for 100 millioner kroner.

Fylkesrådmannen ser for seg at fylkeskommunen vil ha behov for 7.500 kvadratmeter i det 16 etasjer høye hotellbygget. Ut fra dagens planer kan fylkeskommunen leie de åtte nederste etasjene, mens det bygges til sammen 168 hotellrom i de åtte øverste etasjene.

Fylkesutvalget skal behandle saken førstkommende fredag.

Frigjør 8,8 millioner kroner

– Hvorfor er et samarbeid med Thon-Gruppen det beste alternativet?

– Skal Steinkjer kunne bestå som et fremtidig administrasjonssted bør et hotell- og konferansesenter på plass. Det har vi jobbet mye med, sier Mjøen, og legger til at de etter flere møter med Thon-gruppen foreløpig ikke har den økonomiske biten på plass.

– Det er ikke oppnådd tilfredsstillende økonomiske betingelser for realisering knyttet til Amfitomta og Thon. Samtidig vil vi kunne frigjøre rundt 150 millioner kroner ved et salg av alle aksjene i Fylkets Hus AS, og frigjøre 8,8 millioner kroner i kapitalkostnader årlig som kan bidra til å forsvare økte leiekostnader, sier Mjøen, som mener at ei lokalisering av nye administrasjonslokaler nært et knutepunkt for kollektivtilbudet er vesentlig for en effektiv administrasjon med to administrasjonssteder.

– Samtidig vil ei slik lokalisering bidra til å styrke kollektivtrafikken, og i stor grad bidra til egne vedtatte klimamålsettinger, sier Mjøen.

Ikke skrinlagt stasjonstomta

Selv om fylkesrådmannen peker på Amfitomta, er ikke utbygginga av stasjonstomta skrinlagt fra hans side.

En av årsakene til det er at de ikke har kommet i mål med en tilfredsstillende avtale med Thon. Derfor mener han at Stasjonstomta fortsatt skal vurderes som et alternativ.

Ei utbygging der sammen med Bane NOR innebærer at det bygges et bygg i sju etasjer på til sammen 8.500 kvadratmeter for kontorer og en fylkestingssal, i tillegg til servicefunksjoner knyttet til kollektivtrafikken.

Det skal også vurderes nærmere om det er mulig å integrere et hotell i denne bygningen, hvis politikerne velger å gå videre med disse planene.

Prislappen på ei slik utbygging er så langt vurdert til 320 millioner kroner, og vil kreve at fylkeskommunen går inn med 50 millioner kroner i egenkapital.

Trondheim først

Selv om fylkesrådmannen nå peker på Amfitomta som det beste alternativet, mener han det er for tidlig for politikerne å fatte vedtak om endelig lokalisering på Steinkjer.

I sakspapirene til fylkesutvalget viser han til et pågående arbeid med en sentrumsplan for Steinkjer, og anbefaler å avvente resultatet av dette arbeidet før det fattes ei endelig beslutning.

Politikerne inviteres imidlertid til å fatte vedtak om å flytte administrasjonssted i Trondheim, til Tronheim Stasjonssenter ved jernbanen. Forutsatt at det oppnås tilfredsstillende avtaler og økonomiske betingelser i et nytt bygg.

Fylkeskommunen bar behov for 12.000 kvadratmeter i et nytt bygg, som i tillegg til en arbeidsplass for 400 ansatte skal inneholde en fylkestingssal, møteromsfasiliteter, bibliotek, arkiv og garderober.

– Ingen økonomisk risiko

Fylkeskommunen regner med å få mellom 145 og 177 millioner kroner for aksjene i Fylkets Hus AS, alt etter fremtidig bruksområde. I tillegg til 320 millioner kroner for fylkeshuset i Trondheim.

Og ifølge fylkesrådmannen er det liten økonomisk risiko for fylkeskommunen å gå for nye lokaliseringer i Steinkjer og Trondheim.

– Prosjektene vil være økonomisk lønnsomme og finansieres gjennom avhending av eiendommer. Særlig markedssituasjonen i Trondheim gjør dette lite risikofullt finansielt, mener fylkesrådmannen.