Børsmelding:

Kværners resultat økte, men utbyttet går ned

Kværners styre foreslår å betale et utbytte på 0,50 kroner per aksje, tilsvarende rundt 55 prosent av nettoresultatet i 2019.

JUBILEUM: 737 stilte seg opp med hodelykter som de hadde fått i gave av bedriften for å lage et lysende og flott 50-tall på verftsområdet.  Foto: Øyvind Malum / Wow Medialab for Kværner Verdal

Nyheter

Det vil si at Kværner halverer utbyttet til tross for resultathopp fra en krone til 50 øre, skriver selskapet i børsmeldingen. Styret foreslår å betale et utbytte på 134,5 millioner kroner, men endrer altså utbyttepraksisen.

Økerer omsetningen

Oljeservice- og leverandørkonsernet Kværner fikk et brutto driftsresultat (ebitda) på 105 millioner kroner i fjerde kvartal 2019, ifølge meldingen fra selskapet. Det er en økning på 40 prosent fra 75 millioner kroner samme periode året før.

Omsetningen havnet på 2,8 milliarder kroner for segmentet Field Development, inkludert inntekter fra joint ventures. Det er en økning på 58 prosent fra fjerde kvartal 2018.

Viktige prosjekter

Selskapet skriver at 2019 var preget av ferdigstillelse av viktige prosjekter som utstyr- og boligplattformen for Johan Sverdrup fase 1 og den normalt ubemannede plattformenValhall Flanke Vest, samt nye kontraktstildelinger. I tredje kvartal kunngjordeKværner en ny organisasjon med tre driftsområder: Process & Structures, FPSOs ogRenewables. Kort tid etter annonserte selskapet den første kontrakten innenforRenewables området, 11 flytende betongskrog for vindturbinene i Hywind Tampen-prosjektet.

Det forventes at årlige inntekter og EBITDA vil bli lavere i 2020 enn i 2019. Dette er et resultat av markedssituasjonen med få nye ordrer i 2018 og 2019. Videre forventes det at viktige kontrakter vil bli tildelt i løpet av 2020, 2021 og utover. Kværners strategi er å utnytte disse markedsmulighetene til å utvikle og øke aktivitetene og resultatene de kommende årene, skriver de i meldingen.

Stødig ordrereserve

Selskapet hadde ved utgangen av fjerde kvartal en ordrereserve på 8,2 milliarder kroner. Kværner opplyser også at de starter 2020 med et høyt aktivitetsnivå på verftene, og at ordreboken inneholder nye kontrakter vunnet i 2019.

Styret foreslår å betale et utbytte på 0,50 kroner per aksje, og opplyser også at de har oppdatert utbyttepraksisen. Dette tilsvarer en total utbyttebetaling på 134,5 millioner kroner.

I april 2019 fikk aksjonærene utbetalt et utbytte på 1 krone per aksje. Dermed er utbyttebetalingen halvert.