Teknologi, biologi og ledelse

Tar kompetanseutfordringen på alvor: Oppretter studie på bestilling

Nytt fagskoletilbud skal løfte kvaliteten i trøndersk havbruk.

NÆRINGSRETTA: – Vi er en skole for næringslivet, sier fagleder Kåre Kvaløy ved Ytre Namdal Fagskole. Nå lanserer fagskolen et nytt studietilbud, i nært samarbeid med havbruksaktører og skoler på Trøndelagskysten.  Foto: Tom Lysø

Nyheter

RØRVIK: Ved å kombinere teknologi, biologi og ledelse skal fagskolen i Rørvik øke kompetansen i havbruksnæringa. Behovet i næringa er kartlagt, og nå er det nye studietilbudet sjøsatt.

1. februar åpnet porten for å søke «Ledelse havbruksoperasjoner» ved Ytre Namdal fagskole. Det samlingsbaserte studiet går over to år, hvor målgruppen er servicepersonell som alt jobber med fiskehelse, behandling, transport og andre sjøoperasjoner i havbruksnæringa.

Studiet kombinerer biologi, teknologi og ledelse. I praksis betyr det at den som jobber med serviceoperasjoner skal forstå fiskehelse – samtidig som den med utdanning innen fiskehelse skal forstå båter, utstyr og teknologi.

Unik kompetanse

– En slik utdanning, med en kombinasjon av viktig kompetanse, har fram til nå ikke eksistert. Og hva det er tale om er vesentlig for næringa: ulike behandlinger, fiskevelferd og sikre operasjoner, sier Kåre Kvaløy ved Ytre Namdal fagskole.

Lanseringen av en ny høyere yrkesfaglig utdanning er et resultat av tett samarbeid mellom Ytre Namdal fagskole, Guri Kunna VGS på Frøya, Ytre Namdal VGS, Val VGS, Trondheim fagskole og oppdrettere, serviceleverandører og andre havbruksaktører på Trøndelagskysten.

Ettersom studiet vil være samlingsbasert kan deltakerne stå i full jobb mens de gjennomfører programmet over to år. Samtidig oppnår de både studiepoeng og en fagskolegrad.

NYTT STUDIETILBUD: Rektor Anita Frelsøy og fagleder Kåre Kvaløy legger til rette for at folk som jobber med serviceoperasjoner i havbruksnæringa kan få økt kompetansen.  Foto: Tom Lysø

Ønsket av næringa

Havbrukskonsernet SinkabergHansen er blant aktørene som har sittet i styringsgruppen for studiet. Personalsjef Frode Lauritzen mener utdanningen vil få betydelig verdi.

– Det trenger nødvendigvis ikke være våre egne ansatte; ettersom oppdretterne gjerne samarbeider med uavhengige serviceselskap når praktiske operasjoner skal gjennomføres. Slik vil det ha åpenbar betydning at kompetansen til ledere ute på sjøen løftes, mener Lauritzen.

Han understreker at næringa gjennomgår en rivende teknologisk utvikling. Det stiller nye og strengere krav til arbeidsfolket som skal håndtere både fisk og utstyr.

– Næringa er mye mer teknologibasert enn tidligere, med flere og større båter, mer utstyr og ny teknologi. Det stiller krav til kunnskap som strekker seg på tvers av de tradisjonelle fagområdene, sier Lauritzen.


Digitaliseringa skyter fart

SinkabergHansen først ut med 5G i havbruksnæringa

I 2020 vil SEALAB og SinkabergHansen være i front med testing av ny kommunikasjonsteknologi i havbruksnæringa. Samarbeidet skjer gjennom EU-prosjektet 5G-HEART.SinkabergHansen henter roboter fra Island

I den nye laksefabrikken til SinkabergHansen skal roboter fra Island stå for de tyngste løftene.


I tillegg til å gjennomføre stadig mer kompliserte operasjoner, har folket som jobber på en oppdrettslokalitet ansvaret for enorme verdier. Med en pris per kilo på 60 kroner, er laksen i ett enkelt oppdrettsanlegg verdt om lag 300 millioner kroner.

– Det skulle bare mangle at det settes større fokus på ledelse. Derfor er jeg glad for at lederkompetanse går som en rød tråd gjennom utdanninga.


Grønt lys i Trøndelag

Klare til å bla opp for oppdrettsvekst

Trønderske oppdrettere og politikere jubler etter at regjeringen åpner for produksjonsvekst i fylket. Nå forbereder produsentene seg på kjøpefest.


Fagleder Kåre Kvaløy mener både skolen og næringa vil se betydningen av at personell på lokalitet får hevet sin faglighet og status. Blant annet i møtet med kunder.

– Som en tradisjonell maritim fagskole beveger vi oss bokstavelig talt ut i nytt farvann. Da godt å ha solide partnere; også pedagogisk i tillegg til havbruksnæringa, sier Kvaløy og peker på en avtale med Blue Planet Academy om tilgang til omfattende undervisningsmateriell.

Samlinger i «reprise»

Et grep for å lette praktisk gjennomføring for den enkelte blir at alle samlingene skal kjøres på to steder til ulik tid; nærmere bestemt både på Hitra/Frøya og i Rørvik.

– Det kan være slik at en student den ene uka sitter «låst» i en nødvendig jobb – samtidig som vedkommende uka etter kan gjennomføre den nødvendige samlingen uka etter. Vårt opplegg vil åpne for det, framholder Kåre Kvaløy – som understreker at Ytre Namdal fagskole i lag med næringa vil søke å legge timeplanen mest mulig utenfor tider med mye operasjoner på sjøen.

Ytre Namdal fagskole skal ta inn inntil 30 studenter på det nye fagskoletilbudet. Kåre Kvaløy har allerede mottatt søkere til en tredjedel av plassene – uten annonsering eller annen offentliggjøring av tilbudet. Søknad skjer via Samordna Opptak, med frist 15. april.