NTS og Frøy Gruppen fusjonerer

Trøndersk storfusjon vedtatt, tross skepsis fra den største eieren

Generalforsamlingen i NTS ASA vedtok fusjonen mellom det børsnoterte havbruksselskapet og Frøy Gruppen AS. Storeier Nils Martin Williksen er imidlertid motstander av planene.

SKEPTISK: Nils Martin Williksen har jobbet imot en fusjon mellom NTS ASA og Frøy Gruppen, men ble ikke hørt da NTS-eierne vedtok sammenslåingen.   Foto: Eystein Fiskum Hansvik

Nyheter

RØRVIK: Onsdag ettermiddag vedtok eierne i NTS ASA fusjonen med Frøy Gruppen AS. Etter fusjonen vil NTS ASA eie totalt 16 brønnbåter (inkludert allerede kontraherte fartøyer), 66 servicefartøyer og fire skip innenfor sjøtransport. Rosinen i pølsa: 16 prosent eierandel i det børsnoterte havbruksselskapet Norway Royal Salmon (NRS). Avtalen sikrer Frøya-baserte Gåsø Næringsutvikling, eneaksjonær i Frøy Gruppen, 39 prosent av aksjene i NTS.


Fakta: Fusjonen mellom NTS og Frøy Gruppen

9. desember ble det kjent at NTS ASA inngår avtale med Gåsø Næringsutvikling om fusjon med Frøy Gruppens brønnbåt- og servicetjenester. Fusjonen omfatter også Gåsø Næringsutvikling sin aksjepost i Norway RoyalSalmon ASA (NRS), som utgjør 6.993.188 aksjer tilsvarende 16.05% av aksjene i NRS.

Som vederlag skal det utstedes 46.516.416 nye aksjer i NTS ASA, verdt om lag tre milliarder kroner, som vil tilfalle Gåsø Næringsutvikling, eneaksjonær i Frøy Gruppen.

20. januar kunngjorde NTS at styrene i selskapene har godkjent fusjonsplanen. Tre dager senere ga også Konkurransetilsynet grønt lys til planene.

Etter fusjonen vil NTS ASA eie totalt 16 brønnbåter (inkludert allerede kontraherte fartøyer), 66 servicefartøyer og fire skip innenfor sjøtransport.

NRS er en stor lakseprodusent i Nord-Norge med en maksimalt tillatt biomasse (MTB) på 34.746 tonn, og har i tillegg utviklingskonsesjoner på til sammen 5.990 tonn MTB knyttet til Arctic Offshore. NRS eier 50 prosent av islandske Arctic Fish, som har en produksjonskapasitet på 11.000 tonn.

Fra før av har NTS ASA den heleide lakseprodusenten Midt-Norsk Havbruk AS, som har en MTB på 12.005 tonn. Konsernet eier også 62,06 prosent av Fiskeldi Austfjarda på Island, som har en produksjonskapasitet på 20.800 tonn.

Kilde: NTS ASA


Williksen er skeptisk

– Jeg synes ikke at fusjonen er en god idé. Jeg er en sterk tilhenger av at det skal være lokalt eierskap i oppdrett.

Det sa Nils Martin Williksen da han som eneste aksjonær tok ordet under generalforsamlingen. Gjennom familieselskapet Williksen Invest kontrollerer han drøyt 23 prosent av aksjene i NTS, og er med det største eier i det eneste børsnoterte selskapet i norddelen av Trøndelag.

Overfor NT24 utdyper Williksen synet på lokalt eierskap.

– Det er en kjennsgjerning at den store aktiviteten i regionen er et resultat av at beslutningstakerne sitter lokalt, sier Williksen, med henvisning til at de tre andre oppdrettslokomotivene i Nærøysund (SinkabergHansen, Salmonor og Emilsen Fisk) er lokaleid.

– Med dagens vedtak er ikke NTS lenger et lokaleid selskap, legger Williksen til.

Sto alene

Han understreker samtidig at prosessen har vært ryddig, og at han ikke finner grunn til å betvile regnestykket som ligger til grunn for bytteforholdet som sikrer Frøya-baserte Gåsø Næringsutvikling 39 prosent av aksjene i fusjonerte NTS.

– Har hensynet til lokalt eierskap vært fremtredende når dere har behandlet fusjonen i styret?

– Nei, det vil jeg ikke si. Blant eiere og styremedlemmer er det bare jeg som har forfektet dette synet, sier Williksen.

Han ble også stående alene under avstemningen. Mot Williksens anmerkning og blanke stemme stilte eierne seg bak fusjonsplanene. Dermed vil en ny trøndersk havbruksgigant se dagens lys i løpet av våren.

Målet er vekst

Styreleder Roger Granheim svarte på Williksens bekymringer under generalforsamlingen.

– Jeg respekterer selvsagt Williksens syn fullt og helt. Som styreleder i et børsnotert selskap skal jeg være forsiktig med å utstede garantier, men vi skal fortsatt jobbe for at konsernet skal bestå med et betydelig lokalt og trøndersk eierskap, sa Granheim.

MILEPÆL: Etter en mannsalder i trøndersk oppdrett har NTS-aksjonærene Roald Dolmen (til venstre), Harald Dolmen og Herman Dolmen markert mange milepæler. Onsdag ble fusjonsvedtaket markert med kaffe og kake sammen med styreleder Roger Granheim (til høyre), 

Frøy-fusjonen er tredje gang NTS-eierne har stemt over store oppkjøp og fusjoner det siste tiåret. I 2012 gjennomførte konsernet oppkjøpet av brønnbåtselskapet Norsk Fisketransport AS. I 2017 ble Midt-Norsk Havbruk AS en del av havbrukskonsernet.

Roald Dolmen, aksjonær og forretningsutvikler i NTS ASA, understreker overfor NT24 at konsernet har hatt vekstambisjoner lenge.

– Vi har hele veien hatt en klar tanke om å bli større, det er ingen hemmelighet. I det ligger det også at vi har sondert markedet, også før Gåsø Næringsutvikling kom på banen. Fusjonen med Frøy Gruppen åpner for spennende muligheter. Selskapene har allerede et godt etablert samarbeid innenfor ulike forretningsområder. Gjennom fusjonen styrker vi brønnbåtvirksomheten, vi skaffer oss en posisjon i markedet for servicebåter og vi forsterker oppdrettsvirksomheten både i Norge og på Island, sier Dolmen.

– Du deler med andre ord ikke bekymringen for at det lokale eierskapet blir svekket?

– Nei. NTS skal fortsatt ledes fra Rørvik, og den største eierkonsentrasjonen vil fortsatt sitte her. Med fusjonen skaffer vi oss et større fundament rundt oss, noe som etter min vurdering vil trygge arbeidsplassene i regionen, sier Dolmen.

PS: NTS-aksjen avsluttet handelsdagen på Oslo Børs med en kurs på 69 kroner. Det er en tangering av all time high for aksjen.