Årelang Rebella Hex-konflikt er avklart

Konflikten mellom Namsskogan Familiepark og Tormod Aune rundt rettighetene til konseptet Rebella Hex er avklart.

LEVER VIDERE: Rebella Hex (her fra da Mildri Ryan spilte den populære heksa) skal ha en rolle framover også, og opphavsmann Tormod Aune har nå rettighetene til konseptet.  Foto: Johan Arnt Nesgård

Nyheter

NAMSSKOGAN: Partene ble for en tid tilbake enige om at rettighetene nå tilhøre opphavsmann Tormod Aune. Dette er i tråd med avtalen som partene la til grunn for etableringen av selskapet Hexehatten AS i 2008. Hexehatten AS ble oppløst på tampen av 2019.

– «Heksa» ble mer populær enn jeg selv forventet, og mange barn og foreldre har henvendt seg etter at familieparken i januar 2018 besluttet å gå nye veier, etter ni år med hekseteater. Selv vil jeg være åpen for samarbeid med både større og mindre arrangører, som er opptatt av å gi barn og deres familier kulturtilbud, sier Tormod Aune i en pressemelding.

Styrelederen glad for avslutning

Styreleder Øistein Moen i Namsskogan Familiepark forteller at partene kom til enighet i sommer.

– For oss har det handlet om å avslutte på en ryddig måte. Vi oppløste selskapet og Aune har fått rettighetene. Vi er fornøyde med at vi er ferdige med dette nå, sier Moen.

Ser nye muligheter

Første mulighet til å møte Rebella Hex blir i Kimen kulturhus i Stjørdal den 9. mai. Da arrangerer barne- og ungdomskoret Korinter’n fra Stjørdal heksefest med Rebellas beste sanger. Det blir masse magi mellom sangene, før også Rebella selv dukker opp.

– Framover tar jeg sikte på å ha en prosess med markedsavklaring for ulike Rebella-produkt, og ser ikke bort fra at Rebella kan ta en ny rolle innenfor reiseliv. Det er ønskelig å kunne beholde konseptet i Trøndelag, sier Aune.