Halverer reiselivsstaben på Innovasjon Norges utekontorer

Det er bestemt at mellom 14 og 18 årsverk skal bort på utekontorene.
Nyheter

Innovasjon Norge halverer antall ansatte som jobber på utekontorene med å profilere Norge som reisemål, skriver Dagens Næringsliv.

– Veldig, veldig uheldig, sier hotelleier Sigurd Kvikne til avisen. Han og familien eier tradisjonsrike Kviknes Hotel i Balestrand i Sogn.

I statsbudsjettet for 2020 kuttet regjeringen kraftig i bidraget til profileringen av Norge som reisemål – fra 235,5 til 180 millioner kroner. Siden da har reiselivsbransjen ventet i spenning. Nå er det klart hvor kuttene kommer.

– Dersom vi skal klare å etablere Norge som helårsdestinasjon og skape helårsarbeidsplasser, er vi helt avhengige av internasjonal turisme. Da må vi jo ut i verden og fortelle om oss. Det er lite poeng i å bare selge juni, juli og august, for de månedene er jo i hovedsak fulle, sier Kvikne til DN.

Halvering

Det er bestemt at mellom 14 og 18 årsverk skal bort på utekontorene. Det betyr at staben ute kan bli mer enn halvert fra dagens 30 årsverk. Det blir færre ansatte både på kontoret i Danmark, Frankrike, Italia, Nederland, Russland, Spania, Storbritannia, Sverige, Tyskland og USA.

Innovasjon Norge melder samtidig at det vil bli vurdert å avvikle fullstendig reiselivsaktivitet ved tre til fem utekontorer.