Børsmelding:

Olav Thon Eiendom øker omsetningen for kjøpesentrene

Sju av kjøpesentrene ligger i Trøndelag.

VERDAL: Kjøpesenteret Amfi Verdal.  

Nyheter

Etter et godt fjerde kvartal oppnådde Olav Thon Eiendomsselskap et resultat før skatt på 2,3 milliarder i 2019, hvorav ca. 400 millioner kroner kommer fra verdiøkning på eiendomsporteføljen og selskapets renteavtaler, skriver selskapet i en pressemelding.

Næringseiendom og kjøpesenter

Sentrale næringseiendommer utgjør nå rundt 25 prosent av konsernets eiendomsverdier, og består både av kontor- og handelseiendommer og boliger for utleie. De siste årene har selskapet bygget opp en portefølje av utleieboliger.


Vil selge Fylkets Hus i Steinkjer.

I dette planlagte hotellet kan administrasjonen til fylket få sine kontorer

Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen vil anbefale å selge dagens Fylkets Hus på Steinkjer, og i stedet inngå et leieforhold med Thon-gruppen i det planlagte hotellet ved Amfi.


Olav Thon Eiendomsselskap er Norges største kjøpesenteraktør, og har i dag 77 kjøpesentre hvorav 16 forvaltes for eksterne eiere. Sju av disse er i Trøndelag: Amfi Namsos, Amfi Orkanger, Amfi Steinkjer, Amfi Verdal, Leiasenteret i Rørvik, Namsos Storsenter og OTI-senteret i Rørvik.

Butikkomsetningen øker

Butikkomsetningen i kjøpesenterporteføljen som eies av konsernet var i fjerde kvartal 15,3 milliarder kroner. Årsomsetningen for 2019 var 50,2 milliarder kroner, en økning med 2,5 prosent fra 2018. Besøkstallene ved de norske sentrene økte med ca. 2,8 prosent i 2019 målt mot fjoråret.

– Vi er godt i gang med å modernisere våre kjøpesentre for å møte nye forbrukertrender og konkurranse fra netthandel og andre aktører. Vi fornyer og pusser opp sentrene, blant annet for å kombinere fysisk og digital handel. I tillegg utvides vare- og tjenestetilbudet på sentrene både med nye opplevelsestilbud og en enda mer variert butikkmiks med en økende andel av spisesteder og servicetjenester, sier konserndirektør for finans, Arne B. Sperre i pressemeldingen.

Ett av kjøpesentrene som har blitt pusset opp og modernisert er Amfi Verdal.


Vil være med på utvikle Storsenteret: Skal oppgradere butikklokalene

Coop selger «Domus»-bygget til Thon

Tror salget og ei ombygging av Extra-butikken i Verftsgata vil være med på å utvikle Namsos storsenter.


Øker utbytte

Styret foreslår at det utbetales utbytte for 2019 med 5,00 kroner per aksje, en økning fra 4,40 kroner for 2018. Forslaget er i tråd med selskapets justerte utbyttepolitikk fra 2019 som sier at aksjonærene vil motta en noe høyere løpende avkastning på aksjeinvesteringen.

I fjerde kvartal var konsernets investeringer kun 192 millioner kroner, og samlede investeringer i 2019 var 548 millioner kroner.

Resultatet før skatt og verdiendringer i 2019 økte med 3 prosent til 1,9 milliarder kroner.