Jobbskifte:

Therese Troset Engan på plass i ny stilling 1. mars

Verdalingen Therese Troset Engan starter i stilling som avdelingsleder i Innovasjon Norge 1. mars.

BYTTER JOBB: Therese Troset Engan forlater Helse Nord-Trøndelag og går inn i en lederrolle i Innovasjon Norge fra 1. mars 2020.  Foto: Privat

Nyheter

Troset Engan kommer fra stillingen som utviklingssjef i Helse Nord-Trøndelag. Hun har tidligere også jobbet for NTE og har erfaring fra Innovasjon Norge som seniorrådgiver i tre år.

– Det er kjempespennende å få være med å utvikle Innovasjon Norge. Jeg ser frem til å bidra til vekst og et fortsatt konkurransekraftig næringsliv. Og ikke minst jobbe sammen med offentlig og privat sektor om å utvikle bærekraftige løsninger på en rekke samfunnsutfordringer. Da anledningen til å jobbe med ledelse og utvikling i Innovasjon Norge kom, var det en mulighet jeg måtte ta, sier Troset Engan.

Sparringspartner

Nå gleder hun seg til å spille en rolle innenfor tilrettelegging for næringsutvikling i hele Trøndelag.

– I Innovasjon Norge får man jobbe nasjonalt og internasjonalt, samt med mangfoldet i næringslivet, og det er fantastisk spennende. I tillegg tror jeg det kan være positivt at jeg har jobbet både i privat og offentlig sektor tidligere. Jeg er opptatt av sparringsrollen som IN har for næringlivet. Jeg håper jeg kan bli en god samtalepartner og en samarbeidspartner for å bidra til å løse utfordringene bedriftene står i, men ikke minst se muligheter for vekst og utvikling gjennom samarbeid.

Teknologi

Troset Engan brenner også for de utfordringene som er i offentlig sektor.

– Jeg mener det må til bedre koblinger, det offentlige har en viktig rolle i forhold til å teste og pilotere ny teknologi.

Blir du avdelingsleder i Trøndelag i Innovasjon Norge?

– Innovasjon Norge har vedtatt en ny strategi for 2020-2025, og som en effekt av dette ser også Innovasjon Norge Trøndelag på egen organisering i forhold til å være i stand til å levere på ny strategi. Dette er et pågående internt prosjekt og jeg kan ikke på nåværende tidspunkt si eksakt hvilke fagområder jeg får ansvar for. Jeg må først komme ordentlig i gang med jobben så får vi se hvilken organisering vi ender med, men det er riktig å si at jeg starter som avdelingsleder i Innovasjon Norge med kontorsted Steinkjer.

Troset Engan er glad over at Innovasjon Norge har fått inn noen fra Trøndelag i den nasjonale ledergruppa igjen etter mange år. Vigdis Harsvik er konstituert direktør for divisjon samfunns- og næringsutvikling.