Pharmaq øker kapasiteten i Overhalla

Rigger for vekst med «Guinness»

På fem år har Pharmaq doblet antall ansatte ved vaksinefabrikken i Overhalla. Fabrikkens største enkeltinvestering skal sørge for at Pharmaq beholder posisjonen som verdensledende innen fiskevaksiner.

PEKER OPPOVER: Varaordfører Johan T. Sellæg, Joe Byers i Zoetis og fabrikksjef Trude B. Parnas var seremonimestere da Pharmaq innviet sin oppgraderte fabrikk på Skogmo. Fabrikken øker produksjonskapasiteten med mer enn 50 prosent for å møte oppadgående prognoser i markedet. 

Nyheter

SKOGMO: 36 millioner kroner. 400 nye ventiler og måleinstumenter. 10.000 arbeidstimer. Uhorvelig mange meter stålrør.

Dette er det tørre tallene som skjuler seg bak prosjekt «Guinness», kodenavnet for oppgraderingen av produksjonsanlegget ved Pharmaqs fiskevaksinefabrikk på Skogmo i Overhalla. Prislappen på 36 millioner gjør prosjektet til den største enkeltinvesteringen siden fabrikken ble etablert i 1996. Torsdag ble anlegget innviet.

– Prosjektet sørger for at produksjonskapasiteten øker med mer enn 50 prosent, og er derfor svært viktig for at vi skal opprettholde vår posisjon som ledende leverandør av fiskevaksiner til den globale oppdrettsnæringen, sier fabrikksjef Trude B. Parnas.

– Krevende og gøy

Virksomheten i Overhalla står allerede for en årsproduksjon på formidable to milliarder vaksinedoser, noe som gjør Pharmaq til den dominerende aktøren i det verdensomspennende markedet for vaksiner til oppdrettsfisk. Dagen produksjonskapasitet er imidlertid ikke nok til å innfri etterspørselsveksten og selskapets egne vekstambisjoner.

Oppgraderingsprosjektet startet allerede i 2018.

– Parallelt har vi opprettholdt normal produksjon ved fabrikken fram til full nedstenging i november og desember, forklarer teknisk leder Espen Geving Pedersen. Han har ledet prosjektet og kan se tilbake på to år med nøye planlegging, omfattende testing og stramme tidsfrister.

– Det har vært krevende og gøy, oppsummerer prosjektlederen.

Med det nye produksjonsanlegget på plass får Pharmaq for første gang doble produksjonslinjer, som som ifølge Pedersen øker fleksibiliteten i produksjonen. Økt grad av automatisering skal dessuten sørge for bedre kvalitetssikring og en enklere hverdag for de ansatte.

36 MILLIONER: Oppgraderingen av vaksinefabrikken på Skogmo er den største enkeltinvesteringen siden fabrikken åpnet i 1996. Fra venstre: Joe Byers, Espen G. Pedersen og Tove B. Parnas. 

Klar til å vokse

De siste årene har Pharmaq opplevd en eventyrlig vekst, både på bunnlinja og i antall ansatte. I 2014 jobbet 40 personer ved fabrikken i Overhalla. I dag er antallet det dobbelte, og siste tilgjengelige årsregnskap viser et resultat på godt og vel en kvart milliard kroner.


Topplisten: Overhalla

Fiskehelse er god butikk i Overhalla.


– Vil kapasitetsøkningen ha noen innvirkning på sysselsettingen framover?

– Ikke i seg selv, ettersom det er snakk om et anlegg med stor grad av automatisering. For å kunne utnytte kapasiteten fullt ut vil det være behov for nyansettelser men dette vil være noe fram i tid, sier Parnas.

– Vi kommer til å fortsette investeringene i Overhalla. I første omgang er det snakk om investeringer som skal sikre at vi etterlever stadig strengere regulatoriske krav, sier Joe Byers, Vice President, Biologics Operations i Zoetis, konsernet som har eid Pharmaq siden 2015.

Både Byers og Parnas mener at vekstpotensialet er enormt i den globale havbruksindustrien. Økt industrialisering og lønnsomhet i oppdrett av arter som tilapia og pangasius, som i volum utklasser oppdrettslaksen, kan åpne nye markeder for vaksineprodusenten.

– Hvordan vil du oppsummere prosjektet?

– Det er utrolig motiverende å se hvordan et slikt prosjekt bidrar til å utvikle oss våre ansatte. Alle har spilt en rolle og virkelig vist at de er klare for å ta nye løft i framtida, avslutter Parnas.

PS: Prosjektnavnet «Guinness» viser ifølge Pharmaq til en verdenskjent fermenteringsprosess, en biologisk prosess som også er grunnleggende for vaksineproduksjon. Videre henspiller navnet på rekordknusing og Zoetis' europeiske hovedkontor i Dublin.