Nye jobber hittil i februar

162 nye selskaper har sett dagens lys i Trøndelag hittil i februar.
Nyheter

Listen viser alle nyetablerte selskaper i Trøndelag registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysundregistrene fra 01.02.2020 til 16.02.2020. Totalt ble det registrert 162 nye selskaper i denne perioden.

Frosta

Moksnes Automasjon Og Mekanikk: Vedlikehold, montasje og videreutvikling av maskiner, utstyr og anlegg. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Terje Moksnes. (06.02.2020)

Grong

Grong Terrassen Restaurant & Pizzeria AS: Å drive restaurant virksomhet og andre produkter/tjenester som naturlig hører til dette, herunder å delta i andre selskap med lignende virksomhet, og kjøp og salg av aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretak. Selskapet kan også drive med kjøp/drift av fast eiendom. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Hazhir Nasser Saqzi. (10.02.2020)

Heim

Ledinor AS: Salg, rådgivning og installasjon elektrotekniske systemer. Energioptimalisering for tekniske anlegg og belysningssystemer, SD styringssystemer for elektrotekniske tele- og automatiseringsanlegg. Energirådgivning og salgsingeniør relatert til oppgitte fagområder. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Ole Petter Karlsvik. (06.02.2020)

Trefireseks AS: Drosjevirksomhet og personbefordring, samt det som hører naturlig sammen med dette. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Lars Karsten Moe. (03.02.2020)

Hitra

Butikkdrift Stenkløv: Butikkdrift med spill i kioskhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Marita Stenkløv. (14.02.2020)

Hitra Invest AS: Investering i virksomheter, selskaper, eiendommer og aksjer. Selskapet skal også kunne eie, eller på annen måte delta i andre forretningstiltak. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Kai Stefan Foss Bremnes. (06.02.2020)

Studio Peridot Monika Joanna Wojcik: Kosmetiske tjenester; manicure, pedicure, vippeextention, voksing. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Monika Joanna Wojcik. (04.02.2020)

Høylandet

Skarland Gård: Jordbruksvirksomhet med kjøttproduksjon, sag- og treforedlingstjenester. Håndverkstjenester og reiseliv. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Ola Peder Skarland. (12.02.2020)

Inderøy

Hagaplassen AS: Markedsføringstjenester og digitale kommunikasjonsløsninger. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Anne Haga. (03.02.2020)

Indre Fosen

Fosen Antirust AS: Understellsbehandling av person- og varebiler og andre produkter/tjenester som naturlig hører til dette, herunder å delta i andre selskap med lignende virksomhet, og kjøp og salg av aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretak. Selskapet kan også drive med kjøp/drift av fast eiendom. Aksjeselskap. Kapital: 100.000. Daglig leder og styreleder: Ronny Fissum. (13.02.2020)

Solem & Gryten Utmarkslag SA: Utmarkslagets formål er å forvalte og omsette andelseiernes jakt- og fiskerettigheter innenfor medlemmenes eierområde. Utmarkslaget skal sørge for en god og bærekraftig forvaltning av storvilt, småvilt, rovvilt og fiske på lagets område. Forvaltningen skal ha som siktemål å bevare vilt- og fiskeressursene på lang sikt, samt gi økonomisk utbytte til andelseierne. Forvaltning i elva Skauga er unntatt utmarkslagets ansvarsområde. Utmarkslaget kan også arbeide for andelseiernes interesser i saker som angår friluftsliv, naturvern og arealplansaker. Samvirkeforetak. Styreleder: Jarle Bogen. (10.02.2020)

Solemsveien SA: Bygge, vedlikeholde og drifte skogsbilvei fra Dørndalsveien på Solem, langs Sagelva til Solemsfjellet. Veilaget har som formål å redusere andelseiernes kostnader til uttransport av tømmer, og å gjøre veiens nytteområde tilgjengelig for aktiv skogforvaltning og annen næringsvirksomhet. Samvirkeforetak. Styreleder: Ola Rokseth. (03.02.2020)

Torvik Fjellsprengning AS: Bergsprengning, grunnarbeid. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder: Sigurd Aalberg Torvik. Styreleder: Trond Sigurd Torvik. (06.02.2020)

Levanger

Be Trend AS: Fremstilling og salg av klær og andre produkter som naturlig hører sammen med dette, samt deltakelse i lignende virksomheter. Aksjeselskap. Kapital: 80.000. Styreleder: Bente Krangnes Edvardsen. (14.02.2020)

Boge Foto: Salg av naturfotografier som er tatt av meg. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Øivind Laupstad Boge. (10.02.2020)

Fr Eiendomsutvikling AS: Kjøp, salg, utvikling og utleie av fast eiendom, samt erverve og selge aksjer og verdipapir eller på annen måte investere i andre selskap og eiendommer, og det som naturlig hører til dette. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder: Remy Anders Liepmann Møen. Styreleder: Fredrik Balgård Vangstad. (10.02.2020)

Sofiegården AS: Kafedrift, salg av hjemmelagd håndarbeid og bruktsalg. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Linn-Elisabeth Røyert Sundal. (12.02.2020)

Stavrum Bygg AS: Drive med oppføring og salg av bygg, tømrervirksomhet med tilhørende tjenester samt det som naturlig står i forbindelse med dette. Aksjeselskap. Kapital: 100.000. Daglig leder og styreleder: Lars Stavrum. (10.02.2020)

Svendgård AS: Drive anleggsvirksomhet til privat og offentlige kunder og andre tjenester som naturlig hører sammen med dette. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder: Steinar Svendgård. Styreleder: Ove Morten Halvorsen. (05.02.2020)

Malvik

Familiemestring Ronnie Lyng Sneisen: Veiledning, kurs, utleie av turutstyr og fritidshus. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Ronnie Lyng Sneisen. (07.02.2020)

Malvikvegen 1325 AS: Kjøp, salg, utvikling og utleie av fast eiendom, samt annet som naturlig er forbundet med dette. Selskapet kan også drive med kjøp og salg av aksjer og andeler. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Sindre Hoseth. (13.02.2020)

Sameiet Hommelvik Sjøside V: Eierseksjonssameie Eierseksjonssameie. Styreleder: Sverre Kringtrø. (06.02.2020)

Taxi U-162 AS: Taxivirksomhet, samt virksomhet knyttet til dette. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Arild Romstad. (12.02.2020)

Melhus

Asp1 Holding AS: Holdingselskap og annet som naturlig faller sammen med dette. Aksjeselskap. Kapital: 40.000. Daglig leder og styreleder: Roar Aspen. (11.02.2020)

Bjørnbeth Landbruksmekanikk AS: Utleie av tjenester innen landbruk og landbruksmekanikk samt alt som naturlig faller sammen med dette. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder: Erik Bjørnbeth. Styreleder: Hege Anita Solemsmo. (03.02.2020)

Gimsøya Næringssenter AS: Eie og forvalte fast eiendom samt det som naturlig står i forbindelse med dette, herunder deltagelse i andre selskaper med samme eller beslektet formål. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Espen Hårstad. (11.02.2020)

H.drøyvoll Holding AS: Holdingselskap. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Halvor Søberg Drøyvoll. (06.02.2020)

Helge S Invest AS: Investering i andre selskap, aksjer, verdipapirer og eiendom, samt det som naturlig står i forbindelse med dette. Aksjeselskap. Kapital: 40.000. Daglig leder og styreleder: Helge Simonsen. (10.02.2020)

Lars Åsrønning Holding AS: Holdingselskap Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Lars Åsrønning. (13.02.2020)

Moxness Budbil: Avis budbil. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Jim Loco Moxness. (07.02.2020)

Salong Laaven AS: Frisørvirksomhet og annen skjønnhetspleie, og alt annet som naturlig hører inn under dette. Selskapet skal også kunne delta i eller erverve virksomheter av lignede art. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Pål Tågvold Restad. (06.02.2020)

Småøien Eiendom AS: Utvikling, utleie og salg av eiendommer samt ved aksjetegning å delta i andre eiendomsselskap. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Vegard Småøien. (13.02.2020)

Småøien Holding AS: Holdingselskap for investeringer i andre selskaper og andre tjenester, og produkt som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagende samt kjøp og utleie av fast eiendom. Aksjeselskap. Kapital: 50.000. Styreleder: Vegard Småøien. (05.02.2020)

Svendsbøe Consulting AS: Programmeringstjenester. Aksjeselskap. Kapital: 50.000. Daglig leder og styreleder: Frank Egil Svendsbøe. (05.02.2020)

Meråker

Fagerlia Prosjektutvikling AS: Eiendomsutvikling og bygging av fritidshus. Selskapet kan også drive og investere i virksomhet som naturlig hører sammen med formålet. Aksjeselskap. Kapital: 100.000. Styreleder: Tor-Arne Hetland. (13.02.2020)

Midtre Gauldal

Holte Hobby & Trykk: Produksjon av eget design trykket på klær, ting og tang. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Therese Marielle Mæhre Holte. (05.02.2020)

Stenbro Bygg AS: Snekkervirksomhet med oppføring og rehabilitering av bygg, samt kjøp og salg av varer i den forbindelse. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Baard Roberth Stenbro. (07.02.2020)

Støren Taxi AS: Drosjevirksomhet og personbefordring, samt det som hører naturlig sammen med dette. Aksjeselskap. Kapital: 60.000. Daglig leder og styreleder: Lars Jonli. (04.02.2020)

Trøndelag Biogass AS: Utvikle, bygge, drive og eie teknologi, systemer og anlegg for produksjon av bioenergi samt tilhørende produkter, samt delta i virksomhet med beslektet type aktivitet. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Arnt Egil Aune. (05.02.2020)

Namsos

Ellipse AS: Investeringsselskap. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Anders Greftegreff. (04.02.2020)

Estor AS: Turisme, salg av båter og utsyr, byggtjenester. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Raivis Baltris. (11.02.2020)

Fløan AS: Service og vedlikehold på maskiner og utstyr, utleie av arbeidskraft, maskiner og utstyr og det som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet samt kjøp og salg av aksjer. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Ole Martin Kleven Fløan. (04.02.2020)

Furukollen AS: Holdingselskap. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Espen Greftegreff. (10.02.2020)

Kafedrift Namsos AS: Å drive med tilberedning og servering av mat samt kjøp/salg av kjøtt og sjømat og andre produkter/tjenester som naturlig hører sammen med dette, herunder delta i andre selskap med liknende virksomhet, inklusive kjøp og salg av aksjer. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder: Benjamin Grimm. Styreleder: Kumudu Lakmal Kumara Strømhylden. (05.02.2020)

Kumudu Eiendom AS: Utleie, kjøp og salg av eiendom samt andre produkter/tjenester som naturlig hører sammen med dette, herunder delta i andre selskap med lignende virksomhet, inklusive kjøp og salg av aksjer. Aksjeselskap. Kapital: 400.000. Daglig leder og styreleder: Kumudu Lakmal Kumara Strømhylden. (05.02.2020)

Reinhard Witt: Føre regnskap og gi konsulentbistand til eksterne klienter, og andre produkter/tjenester som naturlig hører til dette. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Reinhard Witt. (10.02.2020)

Sameie Havnegata 6: Eierseksjonssameie Eierseksjonssameie. Styreleder: Sten Anders Husvik Øien. (11.02.2020)

Siegbrit Tranaas Psykologtjenester AS: Psykologtjensester, herudner veiledning, sakkyndighets-oppdrag, utredning/behandling, samtaler med barn, ungdom og vosne, samt undervisning og foredarag. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Siegbrit Maria Helena Andrée Tranaas. (10.02.2020)

Tom Verpe AS: Drive psykologisk virksomhet; konsultativ, rådgivning og klinisk virksomhet. Selskapet kan også drive med investeringer i verdipapirer og eiendom, samt det som naturlig står i forbindelse med dette. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Tom Verpe. (05.02.2020)

Nærøysund

Salmax Group AS: Veterinærtjenester og servicetjenester for oppdrettsnæringen. Forskning, mikrobiologi og patologi, samt alt som står i den forbindelse. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Jakob Mo. (06.02.2020)

Salong Midtskille Viken: Frisering, og salg av produkt knyttet til dette. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Linda Christin Viken. (06.02.2020)

Sga Service Stig Gøran Aagård: Kjøp og salg av filter til båt og anleggsmaskiner. Sveisetjenester. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Stig Gøran Aagård. (07.02.2020)

Viteq Holding AS: Erverve, eie og forvalte aksjer, fast eiendom og andre formuesobjekter og virksomhet forbundet med dette. Aksjeselskap. Kapital: 56.000. Styreleder: Rune Olsen. (04.02.2020)

Oppdal

Buravcevs Doktor Gress På Taket: Takgrønngjøring, automatisk takvanningssystem, plenpleie på taket. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Viktors Buravcevs. (04.02.2020)

Manuellterapeut Marit Klokset- Fysioterapi Og Treningsveiledning AS: Selge tjenester og varer innen manuellterapi, fysioterapi, og treningsveiledning - og annet som naturlig sammenfaller med dette - samt deltakelse i andre selskaper, investeringer og nærliggende virksomhet. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Marit Klokset. (11.02.2020)

Takstservice Midt-Norge AS: Skade- og verditaksering av eiendom og annet som naturlig faller sammen med dette. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Rune Weiseth. (03.02.2020)

Orkland

Agdenes Vekst AS: Næringsvirksomhet. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Mari Elin Dyrendahl Sterten. (10.02.2020)

Grønørveien 27 AS: Erverv, drift og utleie av eiendom, samt det som naturlig står i forbindelse med dette. Aksjeselskap. Kapital: 100.000. Styreleder: Trygve Berdal. (12.02.2020)

Overhalla

7820 Eiendomsutvikling AS: Utvikling og salg av tomter og eiendom, samt virksomhet som faller naturlig sammen med dette. Aksjeselskap. Kapital: 300.000. Styreleder: Tore Nordfjellmark. (05.02.2020)

Rennebu

Bumerka AS: Salg av norske kjøttprodukter. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder: Lars Ingebrigt Olson Rokkones. Styreleder: Per Kristian Hindersland. (13.02.2020)

Ingrid-Anne Sugarden Storø: Jordbruksvirksomhet med storfe og sauehold. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Ingrid-Anne Sugarden Storø. (13.02.2020)

Rindal

Vestertana Eiendom AS: Eiendomsselskap. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Morten Gåsvand. (06.02.2020)

Røros

Andreas Sandnes Becker: Jordbruksvirksomhet med kjøtt- og melkeproduksjon på storfe. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Andreas Sandnes Becker. (05.02.2020)

Fjellregionen Renhold AS: Renhold for private og bedrifter. Alt innen renhold. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Leotrim Krasniqi. (05.02.2020)

Røros Hytteservice AS: Tjenestetilbyder til hytteliv i Fjellregionen, med fokus på Røros, og annet som naturlig faller sammen med dette. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder: Morten Haugseggen. Styreleder: Magnar Kne Galåen. (12.02.2020)

Røyrvik

Røyrvik Regnskap AS: Regnskap og andre produkter/tjenester som naturlig hører inn under dette. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Lisbeth Grønbeck Heggli. (13.02.2020)

Skaun

Rebel Remedy AS: Bedriften skal tilby kurs, undervisning, foredrag, rådgivning og konsulentvirksomhet, med hovedfokus på eteriske oljer, naturlig helse og livsstil. Den skal også tilby kurs og retreats innen mat, yoga, trening og alt annet som naturlig faller sammen med dette. Bedriften skal omfatte kreative prosjekt, som kunst, håndarbeid, design og salg av varer innenfor disse områdene. På sikt vil også selskapets virksomhet investere i selskaper og eiendom og alt annet som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagende. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Mari Beate Sommerschild. (07.02.2020)

Selven Invest AS: Gjennom hel- eller deleide selskaper, eller ved samarbeid med andre virksomheter, å forestå investeringsvirksomhet og annen virksomhet beslektet med dette, samt tilby konsulentbistand. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Marius Selven. (14.02.2020)

Steinkjer

B Bratberg Eiendom AS: Kjøp og salg av eiendom, samt utleie av eiendom. Kjøp og salg av aksjer. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Åsmund Morten Bratberg. (03.02.2020)

Big Twin Eiendom AS: Utleie av eiendom. Aksjeselskap. Kapital: 30.060. Styreleder: Marius Andre Bjørndal. (12.02.2020)

Seawork Holding AS: Kjøp, salg, investeringer i aksjer og andre verdipapirer og andre produkter/tjenester som naturlig hører til dette, herunder å delta i andre selskap med lignende virksomhet, og kjøp og salg av aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretak. Selskapet kan også drive med kjøp/drift av fast eiendom. Aksjeselskap. Kapital: 126.000. Daglig leder og styreleder: Torger Wisth. (12.02.2020)

Tommy Kokås Brandtzæg: Jordbruksvirksomhet med storfekjøtt-, gras- og kornproduksjon. Leiearbeid. Tømrer. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Tommy Kokås Brandtzæg. (14.02.2020)

Vollan Montering AS: Kjøkkenmontering garderober og tømrerarbeid. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Jens Christian Selliseth. (04.02.2020)

Stjørdal

Bhf AS: Fjell og anleggsarbeid og det som følger med dette. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder: Kim Johnny Berg. Styreleder: Espen Haugsdal. (11.02.2020)

H.e. Dalland AS: Service og utleie innen byggebransjen. Virksomheten kan også ha interesser i eiendom og andre verdier. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Hans Even Dalland. (06.02.2020)

Kam Høiseth Invest AS: Å investere og eie aksjer i andre selskap, samt alt som står i forbindelse med dette. Aksjeselskap. Kapital: 45.000. Styreleder: John Magnar Høiseth. (04.02.2020)

Lashdesign AS: Salong for øyevippeextensions, herunder salg av tilhørende produkter. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Torill Slettan. (03.02.2020)

Mohamed Omar Ali: Taxi, personstransport. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Mohamed Omar Ali. (05.02.2020)

Nidtra AS: Tjenester innen godstransport på veg, utleie av arbeidskraft, og andre tjenester/produkter som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagender. Aksjeselskap. Kapital: 100.000. Styreleder: Liv Kristin Holthe. (13.02.2020)

Scissorbay Holding AS: Investere og eie aksjer i andre selskaper, konsulent/håndverkstjenester, kjøp salg av eiendom. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Roger Saksvik. (12.02.2020)

Skotnes Invest AS: Investering i andre selskap, aksjer, verdipapirer og eiendom, samt det som naturlig står i forbindelse med dette. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Knut Johan Skotnes. (04.02.2020)

Toamma Eiendomsservice AS: Tømrerarbeid mot privat- og bedriftsmarkedet herunder oppføring av bygninger. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Toamma Aasvangen. (03.02.2020)

Tod AS: Konsulentvirksomhet innenfor HMS/KS-arbeid. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Tor Olav Drivstuen. (13.02.2020)

Unirun AS: Detalj- og engroshandel med sportsartikler samt konsulenttjenester innen idrett og mosjon. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Stig Sjølstad. (13.02.2020)

Trondheim

3D Scan Point Magnus Wold Jensen: Teknisk konsulentvirksomhet innen mekaniske konstruksjoner og tegninger i 2D/3D. Produksjon av digitale 3D-produkter som fasadetegninger, plantegninger, etc. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Magnus Wold Jensen. (10.02.2020)

Aksler AS: Å eie aksjer, kjøp og salg av eiendom i inn- og utland, samt deltakelse i annen tilknyttet virksomhet. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Vegard Sjursen. (10.02.2020)

Alx Invest AS: Drive investeringsvirksomhet og andre produkter/tjenester som naturlig hører til dette, herunder å delta i andre selskap med lignende virksomhet, og kjøp og salg av aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretak. Selskapet kan også drive med kjøp/drift av fast eiendom. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Aleksander Midttun. (11.02.2020)

Bitina AS: Frisør. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder: Ina Catrine Vangstad Skevik. Styreleder: Hartvig Tryggvason Reinfjord. (06.02.2020)

Brannis Holding AS: Selv, eller gjennom hel- eller deleide selskaper, eller ved å samarbeide med andre selskaper, å forestå investeringsvirksomhet, herunder investering i aksjer, obligasjoner, selskapsandeler, utlånsvirksomhet, fast eiendom, samt annen virksomhet som har naturlig sammenheng med dette. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Kjetil Brandmo. (10.02.2020)

Colibri Production Ingeborg Collin Høgseth: Frilansjournalistikk, skriveoppdrag, konsulenttjenester innen kulturarv, formidling, forvaltning og forskning, konferanser, seminarer, foredrag. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Ingeborg Collin Høgseth. (14.02.2020)

Dypveit Mat Og Helse: Kursvirksomhet innen kosthold og trening. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Sille Dypveit. (12.02.2020)

Fish Care Solutions AS: Investere i og drive rådgivning og annen tjenesteyting til oppdrettsbransjen, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagender. Aksjeselskap. Kapital: 67.000. Styreleder: Tommy Ole Olsen. (13.02.2020)

Forto AS: Salg av treningsveiledning til idrettslag, bedrifter og privatpersoner og andre produkter/tjenester som naturlig hører sammen med dette, herunder å delta i andre selskap med lignende virksomhet, og kjøp og salg av aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretak. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder: Sindre Gartland Østerås. Styreleder: Maja Gunhild Olsen. (06.02.2020)

Foto-Arne, Arne Nordtømme: Utgitt bok på eget forlag som skal selges i bokhandel. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Arne Olav Nordtømme. (05.02.2020)

Fraga AS: Holdingselskap for investeringer i aksjer og andre selskaper. Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Thor-Håvard Brekke. (03.02.2020)

Frisk Vilhelmsen: Salg av massasjeoljer. Veiledning og samtaler. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Jan-Ole Vilhelmsen. (05.02.2020)

Frokva Invest AS: Kjøp og salg av aksjer og investering i selskaper innen sjømatnæringen. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Frode Kvamstad. (12.02.2020)

Fss Tre AS: Forskning og utviklingsaktivitet innen naturvitenskap og teknikk, samt det som står i forbindelse med dette. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Geir Jensen. (03.02.2020)

Funksjonellmedisin Trondheim AS: Kunnskapsformidling, kursvirksomhet og opplæring i helserelaterte emner, herunder coaching, personlig utvikling, livsveiledning, organisasjonsutvikling, konfliktløsning og ledertrening. I tillegg kan man i egen avdeling drive utleie av lokaler, merkantile og digitale tjenester til selvstendig virksomheter som tilbyr helsetjenester i vidt perspektiv. Selskapet kan også drive forvaltning av selskapets kapital og ressurser i form av investeringer i eiendom, verdipapirer og andre finansielle instrumenter. Aksjeselskap. Kapital: 100.000. Daglig leder: Ina Kvam Leraand. Styreleder: Margrethe Sunnset. (05.02.2020)

Gardåvegen 43 AS: Kjøp, salg, utvikling og utleie av egen fast eiendom, og annen virksomhet som naturlig står i forbindelse med dette. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Knut Melting. (06.02.2020)

Gilstad Transport: Budbil. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Roger Margido Gilstad. (13.02.2020)

Heimbygg AS: Snekring, renhold og transport og andre tjenester og produkter som naturlig faller sammen med dette. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder: Tesdzhan Fahri Nedzhib. Styreleder: Irfan Öztürk. (07.02.2020)

Ivryst Kapital AS: Kapitalforvaltning. Aksjeselskap. Kapital: 60.000. Styreleder: Lars Ivarson. (13.02.2020)

Kbt Fagskole AS: KBT fagskole skal tilby fagskoleutdanning og kurs for aktuelle områder innen feltet helse og sosial som eksempel erfaringskonsulenter og medarbeider med brukererfaring. Vektlegge samarbeid med studenter, fagmiljø og offentlige og private virksomheter om utforming av utdanningstilbudet. Drive utviklingsarbeid i forhold til opplæringsprosesser og læringsverktøy for bruk i fagskole og kursene. Selskapet skal bidra til å gyldiggjøre erfaringene til mennesker med psykiske og, eller rusrelaterte problemer, slik at de kan brukes i utdanning av erfaringskonsulenter. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Dagfinn Bjørgen. (07.02.2020)

Kjesbu Invest AS: Investere i aksjer og finansielle instrumenter. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Arnstein Kjesbu. (07.02.2020)

Klas Solberg AS: Ingeniørvirksomhet. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Klas Solberg. (04.02.2020)

Klæbu Taxi ANS: Drift av taxisentral i tidligere Klæbu kommune. Ansvarlig selskap (ANS). Deltakere: Roar Larsen, Kenneth Edvardsen, Snorre Bye. (14.02.2020)

Kobbe AS: Bakeriutsalg Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Mohammad Abdulnasser Araj. (10.02.2020)

Kompetansesenteret Tannhelse Midt Trøndelag Fkf: Fylkeskommunalt foretak. (05.02.2020)

Krossfuru AS: Å drive rådgiving, investeringer, eiendomsutvikling og industri og produksjon. og det som naturlig hører sammen med dette. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Jørgen Nyhavn Mjønes. (04.02.2020)

Kryga AS: Produksjon og salg av sykler og sykkelutstyr. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Trygve Jensen. (07.02.2020)

Kurante AS: Rådgiving Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: May Britt Fløttum. (13.02.2020)

Lille Amélia - Cathrine Hoddevik: Nettbutikk og butikkhandel av barneklær, barneutstyr, gravid & amme utstyr. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Cathrine Hoddevik. (12.02.2020)

Lp Express: Godstransport med lastebil. Norskreg. utenlandsk foretak. Daglig leder og styreleder: Olga Oselska. (01.02.2020)

Magnus Lagabøters Vei 6 Invest AS: Å investere i aksjer og eiendom, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretakender og alt som hermed står i forbindelse. Aksjeselskap. Kapital: 611.505. Styreleder: Kent Thomas Hågenstad Ranum. (04.02.2020)

Malermester Kjeldsberg AS: Drive malervirksomhet, samt hva som naturlig hører inn under dette. Selskapet kan eie aksjer eller andeler i andre selskaper med tilsvarende og beslektet virksomhet. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Kjell Arne Kjeldsberg. (06.02.2020)

Modern Times AS: Konsulentvirksomhet, salg og markedsføring. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Per Espen Nordvik. (06.02.2020)

Msc Invest AS: Deltakelse i annen næringsvirksomhet, kjøp og salg av fast eiendom, samt kjøp og salg av aksjer og andeler. I tillegg annet som naturlig er forbundet med dette. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Marius Schanke. (13.02.2020)

Muskelterapeut Dahle: Massasje (utdannet Axelsons). Medlem av NMF. Massasjen kommer til å foregå i et lite grupperom på treningsstudio eller privat. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Aslak Dahle. (11.02.2020)

Naturutredning AS: Innhenting og tilrettelegging av informasjon om biologisk mangfold. Aksjeselskap. Kapital: 100.000. Styreleder: Vegard Aune. (12.02.2020)

Nidaros Properties AS: Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Lasse Børmark Hoftun. (07.02.2020)

No1 Trondheim Trafikkskole Per Anders Lein: Undervisning, trafikkskole. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Per Anders Lein. (14.02.2020)

Nordland Fisk & Fiskeprodukter AS: Salg og kjøp av fisk og fiskeprodukter, samt det som naturlig hører under dette. Investering i næringsvirksomhet, herunder aksjer og eiendeler, samt deltagelse i andre selskaper med lignende virksomhet. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Geir Jensen. (10.02.2020)

Norhus Trøndelag AS: Kjøp, sal og utvikling av eigedom og alt som forbindelse med dette. Aksjeselskap. Kapital: 600.000. Styreleder: Lauritz Holsvik. (10.02.2020)

Ns Byggruppen AS: Tilby tjenester innen bygg og anlegg. Snekring og rehabilitering osv. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Antanas Kazlauskas. (10.02.2020)

Nye Evjevegen 8 AS: Investering i fast eiendom og aksjer, handel, garantistillelse, deltagelse i andre selskaper og hva dermed står i den forbindelse. Aksjeselskap. Kapital: 47.500. Styreleder: Erik Vinje. (15.02.2020)

Nye Merkurvegen 12 AS: Investering i fast eiendom og aksjer, handel, garantistillelse, deltagelse i andre selskaper og hva dermed står i den forbindelse. Aksjeselskap. Kapital: 30.400. Styreleder: Erik Vinje. (15.02.2020)

Nye Nardoveien 4 AS: Investering i fast eiendom og aksjer, handel, garantistillelse, deltagelse i andre selskaper og hva dermed står i den forbindelse. Aksjeselskap. Kapital: 167.200. Styreleder: Erik Vinje. (15.02.2020)

Nye Østre Rosten 96 AS: Investering i fast eiendom og aksjer, handel, garantistillelse, deltagelse i andre selskaper og hva dermed står i den forbindelse. Aksjeselskap. Kapital: 93.100. Styreleder: Erik Vinje. (15.02.2020)

Nye Østre Rosten 98 AS: Investering i fast eiendom og aksjer, handel, garantistillelse, deltagelse i andre selskaper og hva dermed står i den forbindelse. Aksjeselskap. Kapital: 530.100. Styreleder: Erik Vinje. (15.02.2020)

Privat Trygg Omsorg AS: Private helse og omsorgstjenester. Vikartjenester, rekruttering. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder: Gro Aslaug Oppegaard. Styreleder: Lars Marius Løkken. (13.02.2020)

Psykolog Edona Zilkiqi: Psykologbehandling og psykologtjenester. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Edona Zilkiqi. (11.02.2020)

R. Fredheim Holding AS: Kjøp og salg av aksjer, herunder deltakelse i andre selskaper. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Rolf Inge Fredheim. (13.02.2020)

Red Lephnt AS: Red ´lephnt er et selskap startet av Emilie Eriksen, Marius Koss og Arjan Vinje. Vi har sett at det er ett behov for et mer artist og kunstner orientert selskap i musikkbransjen. Der de store plateselskapene ofte skal ta veldig mye eierskap over nye artister, skal vi helle være en støttespiller som lar artistene utfolde seg fritt. Vårt selskap skal samle talenter fra ulike kunstsjangere som sammen skal jobbe med prosjekter. Vi skal administrere og bidra til utviklingen av prosjektene, videre skal vi promotere og distribuere de ferdige prosjektene. Selskapet skal gi artister følelsen av at de kommer inn i en familie, noe som gjør at alle vil tjene på at de andre gjør det bra. Dette vil gjøre at alle prøver å få ut det beste fra hverandre. Vårt hovedfokus er å gi artistene så frie tøyler som mulig der de vil utfolde seg i et kunstnerisk miljø. Vi skal stå for promoteringen og markedsføringen av prosjektene vi jobber med. Red Lephnt skal stå for fototjenester, hjelpe til å booke konserter, betale for promotering av prosjektene og sette opp markedsføringsstrategier for disse prosjektene. For å gjøre det best mulig skal vi som et selskap skape vårt eget uttrykk, som vil resonnere og være gjenkjennelig blant offentligheten. Det skal være tydelig at det er et `lephnt prosjekt som slippes. Dette mener vi kommer til å skape en interesse rundt oss blant artister som ser at det er andre måter å distribuere og produsere musikk på. Vi kommer til å ta nytte av sosiale medier og de nye plattformene når det kommer til slipp av musikk. Dette gjør det lettere for oss å starte opp selskapet uten en stor startkapital. Vi tjener penger ved at vi eier minimum 30% av prosjektene. Hvis red lephnt må bruke store midler på produksjon og gjennomføring av prosjekter vil vi eie en større andel av disse. Vi får inn vår andel fra: Strømminger, platesalg, konsertopptredener, Merchandise og Events. Altså alt artistene som er signert under selskapet gjennom sin artistkarriere tjener penger på. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Arjan Aziz Vinje. (04.02.2020)

Rvb Maritime Rikard André Valstad Bjørklund: Maritime konsulenttjenester innen skipsfart og dykking. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Rikard André Valstad Bjørklund. (05.02.2020)

Sameiet Lagmann Lindboes Vei 24: Eierseksjonssameie Eierseksjonssameie. Styreleder: Wollert Krohn-Hansen. (10.02.2020)

Sameiet Strinda Hageby 4: Eierseksjonssameie Eierseksjonssameie. Styreleder: Jostein Magnar Singstad. (10.02.2020)

Sebastian Monter AS: Anleggsarbeid, snekkering og alt hva her står i forbindelse. Samt ved aksjetegning eller på annen måte deltakelse i andre selskap. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Sebastian Tyski. (05.02.2020)

Skjold Service AS: Konsulenttjenester og utvikling av teknologi. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Michael Terje Skjold. (07.02.2020)

Steinvika Holding AS: Investere i aksjer og lignende som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i selskap med lignende virksomhet. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Kyrre Selvig Bratland. (04.02.2020)

Storholmen Medier: Musikk, streams og salg av russemusikk. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Mathias Bjørsvik Storholmen. (07.02.2020)

Strøm-Factory: Coaching innen sosiale ferdigheter og dating. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Fredrik Tørrissen Strøm. (11.02.2020)

Stundom Records DA: Produsere musikkutgivelser og drive virksomhet knyttet til dette. Ansvarlig selskap, delt ansvar. Deltakere: Martin Mostad, Ludvig Johan Rølvåg, Erlend Johnsen Ytrehus, Aleksander Blomstrøm Schei, Mathias Østrem. (11.02.2020)

Sundmoen 9 Eiendom AS: Drift av eiendommer og alt hva her står i forbindelse. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder: Lilly Viktoria Mo Sandberg. Styreleder: Marit Henriette Mo Sandberg. (12.02.2020)

Swift Smart Solutions AS: Diverse budtjenester Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Bright Kwame Sarpong. (03.02.2020)

T-H-O-M AS: Salg av tekstil. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Thomas Hagen. (12.02.2020)

Teigesen Savings AS: Kapitalforvaltning Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Hanne Marit Teigum. (04.02.2020)

The Daily Hum ANS: Konsertvirksomhet. Ansvarlig selskap (ANS). Deltakere: Erik Chan, Frode Schei Rystad, Stian Gjelvold, Brynjar Bergh, Eskil Laksfors. (12.02.2020)

Trip Scooter AS: Utleie av elektriske sparkesykler. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: William Henry Masson Alabaster. (06.02.2020)

Trondheim Asfalt AS: Håndlegging av asfalt, asfaltskjæring, finjustering og komprimering av underlag, asfaltlegging på gårdsplassen, asfaltlapping. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Ramunas Trakselys. (07.02.2020)

Velmar Marta Trzaska: Hudpleie, velværetjenester, hjemmetjenester Enkeltpersonforetak. Innehaver: Marta Elzbieta Trzaska. (03.02.2020)

Verdi Trøndelag AS: Regnskap og bokføring for andre, rådgiving, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagender. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder: Andreas Paulsen. Styreleder: Rolf Andreas Wedø. (13.02.2020)

Vikan Varebil AS: Kjøp og salg av biler og andre motorkjøretøy, tilhengere og annet nærliggende utstyr til disse, samt deltakelse i andre selskaper som naturlig faller inn under denne virksomhet. Aksjeselskap. Kapital: 200.000. Daglig leder og styreleder: Vegard Vikan. (07.02.2020)

Volan Holding AS: Investering i andre selskaper og fast eiendom, samt alt som naturlig hører sammen med dette. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Emil Volan Johansen. (11.02.2020)

Zeabuz AS: Utvikle og tilby sikre, fleksible, miljøvennlige og kosteffektive transportløsninger på vann i urbane og kystnære omgivelser. Aksjeselskap. Kapital: 300.000. Daglig leder: Susanne Jäschke. Styreleder: Bjørn Kjærand Haugland. (10.02.2020)

Verdal

Verdal Scooter & Atv Service AS: Kjøp, salg og reparasjon av snøscooter, ATV, moped og motorsykkel. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder: Alf Einar Ervik. Styreleder: Inge Grindberg Gustavson. (11.02.2020)

Ørland

Avalon AS: Drive kafe, bar og annet som naturlig faller sammen med dette. Arrangere konserter/event, og deltagelse i lignende selskaper. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Sevket Kesen. (12.02.2020)

Byggservice1 AS: Selge tjenester og varer innen møbelmontering og sevice, internettjenester - og annet som naturlig sammenfaller med dette, samt deltakelse i andre selskaper, investeringer og nærliggende virksomhet. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Gunder Andre Johansen. (06.02.2020)

Dyrlegen I Ørland AS: Veterinærvirksomhet og andre produkter/tjenester som naturlig hører til dette, herunder å delta i andre selskap med lignende virksomhet, og kjøp og salg av aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretak. Selskapet kan også drive med kjøp/drift av fast eiendom. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Trine Beate Standahl. (04.02.2020)

Erlend Grøntvedt AS: Å drive med investeringer av aksjer og eiendom, samt annen virksomhet som tilsvarer dette. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Erlend Magne Grøntvedt. (06.02.2020)

Jakob Kalvå: Salg av jord og stein, samt utleie av tjenester innen bygg og anlegg. Bilopphugging med kjøp og salg av brukte og kasserte deler/ting. Mottak av biler til vrakpant. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Jakob Kalvå. (05.02.2020)

Åfjord

Frønes Eiendom AS: Investeringsvirksomhet med aksjer og fast eiendom. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Torunn Rømma Frønes. (10.02.2020)