All time high på børsen:

Fusjon løfter NTS til bestenotering

NTS-aksjen gjør et solid byks på Oslo Børs etter at eierne godkjente fusjonen med Frøy Gruppen.

FINANSSJEFEN: Roar Myhre redegjorde for fusjonsplanene under generalforsamlingen i NTS ASA 12. februar. Etter fusjonsvedtaket har havbrukskonsernet steget med rundt en halv milliard i markedsverdi.  Foto: NTS ASA

Nyheter

Aksjemarkedet reagerer positivt etter at generalforsamlingen i NTS i forrige uke godkjente fusjonsplanen mellom det Rørvik-baserte havbrukskonsernet og Frøy Gruppen AS. Umiddelbart etter fusjonen tangerte NTS-aksjen «all time high» med 69 kroner. I de påfølgende handelsdagen har oppturen fortsatt. Tirsdag omsettes aksjen til rundt 77 kroner, noe som tilsvarer en verdistigning på 11,6 prosent siden fusjonsvedtaket 12. februar.En halv milliard mer verdt

Børsutviklingen betyr også at investorene har økt sine verdier med formidable 22 prosent så langt i år. Den oljetunge hovedinteksen ved Oslo Børs er til sammenligning ned knappe to prosent i samme periode, mens sjømatindeksen ved samme børs har stått mer eller mindre på stedet hvil.


NTS og Frøy Gruppen fusjonerer

Trøndersk storfusjon vedtatt, tross skepsis fra den største eieren

Generalforsamlingen i NTS ASA vedtok fusjonen mellom det børsnoterte havbruksselskapet og Frøy Gruppen AS. Storeier Nils Martin Williksen er imidlertid motstander av planene.


Børs-klatringen betyr at NTS på papiret er nærmere en halv milliard kroner verdt enn på samme tidspunkt i forrige uke, og at markedsverdien i havbrukskonsernet for første gang har passert fem milliarder kroner.

– Det er vanskelig å tolke kursutviklingen som noe annet enn at markedet har tro på fusjonen og planene vi har om å utvikle konsernet, sier finanssjef Roar Myhre i NTS ASA til NT24.


Fakta: Fusjonen mellom NTS og Frøy Gruppen

9. desember ble det kjent at NTS ASA inngår avtale med Gåsø Næringsutvikling om fusjon med Frøy Gruppens brønnbåt- og servicetjenester. Fusjonen omfatter også Gåsø Næringsutvikling sin aksjepost i Norway RoyalSalmon ASA (NRS), som utgjør 6.993.188 aksjer tilsvarende 16.05% av aksjene i NRS.

Som vederlag skal det utstedes 46.516.416 nye aksjer i NTS ASA, verdt om lag tre milliarder kroner, som vil tilfalle Gåsø Næringsutvikling, eneaksjonær i Frøy Gruppen.

20. januar kunngjorde NTS at styrene i selskapene har godkjent fusjonsplanen. Tre dager senere ga også Konkurransetilsynet grønt lys til planene.

Etter fusjonen vil NTS ASA eie totalt 16 brønnbåter (inkludert allerede kontraherte fartøyer), 66 servicefartøyer og fire skip innenfor sjøtransport.

NRS er en stor lakseprodusent i Nord-Norge med en maksimalt tillatt biomasse (MTB) på 34.746 tonn, og har i tillegg utviklingskonsesjoner på til sammen 5.990 tonn MTB knyttet til Arctic Offshore. NRS eier 50 prosent av islandske Arctic Fish, som har en produksjonskapasitet på 11.000 tonn.

Fra før av har NTS ASA den heleide lakseprodusenten Midt-Norsk Havbruk AS, som har en MTB på 12.005 tonn. Konsernet eier også 62,06 prosent av Fiskeldi Austfjarda på Island, som har en produksjonskapasitet på 20.800 tonn.

Kilde: NTS ASA


Grønt lys for børsvekst

Han peker også på at NTS kom svært godt ut etter revideringen av den såkalte trafikklysordninga for havbruk, som fastsetter hvilke produksjonsområder som får vekst, og hvor oppdretterne må ta til takke med nullvekst eller reduksjon. NTS ASA har samtlige konsesjoner i grønn sone, og får dermed anledning til å kjøpe produksjonsvekst.


Grønt lys for trøndersk oppdretts-vekst

Trøndelag fargelegges grønt etter at Nærings- og fiskeridepartementet har bestemt hvilke farger de 13 ulike produksjonsområdene for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret får.


– Det var ingen selvfølge at hele Trøndelagskysten skulle få grønt lys. At det åpnes for vekst kan helt klart være et element som påvirker markedet, kommenterer Myhre.

NTS har tidligere signalisert at de kommer til å legge penger på bordet for å sikre seg produksjonsvekst.


Grønt lys i Trøndelag

Klare til å bla opp for oppdrettsvekst

Trønderske oppdrettere og politikere jubler etter at regjeringen åpner for produksjonsvekst i fylket. Nå forbereder produsentene seg på kjøpefest.


– Hvilke forventninger har du hatt til kursutviklingen?

– Det er alltid markedet som avgjør, men både selskap og eiere har nok hatt forventninger om at fusjonen skulle ha en positiv effekt, sier Myhre.


Teknologiaksje til himmels i 2019

Slik gikk det med trønderne på børsen

Hovedindeksen på Oslo Børs steg hele 16,5 prosent i 2019. De trønderske børsnoterte selskapene var, med noen unntak, med på festen.