– Marsimartnan er et viktig utstillingsvindu for Levanger

De er begge født i Trondheim. De er begge ferske i hver sin lederjobb i Levanger. Anita Ravlo Sand og Arild Klokkerhaug gleder seg til årets Marsimartna.

SAMMEN OM MARSIMARTNAN: Leder Arild Klokkerhaug i Næringsforeningen i Levanger og ordfører Anita Ravlo Sand samles om Levangerhesten og Marsimartnan.   Foto: Per-Magne Midjo

Nyheter

LEVANGER: – Jeg har opplevd flere Marsimartna og setter stor pris på den. Og nå som jeg har fått noen måneder på baken som ordfører gleder jeg meg ekstra mye. Marsimartnan betyr mye for Levanger. Ikke bare for livet i sentrum, men for hele kommunen. Den er noe alle grendasamfunnene slutter seg opp om. Marsimartnan er noe helt spesielt som levangsbyggen er stolte av, mener Anita Ravlo Sand.

Hun ble offisielt valgt til ordfører på kommunestyret 16. oktober i fjor. Før det jobbet hun som politiadvokat i Trøndelag politidistrikt, og har i tillegg hatt verv i fylkespolitikken.

– Jeg vokste opp på Flatåsen i Trondheim men bor i dag på gården Selbua sju kilometer fra Ekne og 25 kilometer fra Levanger sentrum. Det er slektsgården til mannen min, Amund. Jeg, som vokste opp i storbyen, stortrives på landet, forsikrer hun.

FIKK KLUBBA: Tidligere ordfører Robert Svarva (Ap) overrakte Anne Ravlo Sand (Sp) ordførerklubba på kommunestyremøte 16. oktober. Sand er første kvinnelige ordfører i Levanger.   Foto: Berit Buran Juul

Ny opplevelse

Mens ordføreren er en aldri så liten marsimartna-veteran, venter en helt ny opplevelse for den ferske lederen i Næringsforeningen i Levanger. Arild Klokkerhaug begynte i sin nye jobb 13. januar. Han har hørt om Marsimartnan, men aldri vært på den selv.

– Nå har jeg lest meg litt opp. Vet hva den handler om. Det at vi speiler historien der fôrbønder fra Jämtland møtte fiskere fra Fosen og kornbønder fra Levanger på 1800-tallet, for å utveksle varer, er veldig viktig. Og ganske unikt. Jeg gleder meg til å oppleve den selv. Jeg har kanskje ikke så mye å bidra med i år, men kommer sterkere tilbake neste år, sier Klokkerhaug.

Også han ble født i Trondheim. Med foreldre som var lærere flyttet han hit og dit i oppveksten. Født i Trondheim, og med lærerforeldre ble han med på flyttelasset i takt med foreldrenes nye lærerjobber i Flatanger, Vestnes, Snillfjord og på Hitra.

Etter studiene peilet han seg heller mot et uoppdaget kontinent fremfor å slå rot i Trøndelag. I folkerepublikken Bangladesh. Der ble han boende i 22 år før ferden gikk til Levanger. Før han ble ansatt som daglig leder i Næringsforeningen i Levanger jobbet han informasjonsrådgiver i Innovasjon Norge.

FØRSTE MØTE: Det var ventet et oppmøte på 40 da Levanger næringsforum skulle presentere sin nye leder, Arild Klokkerhaug, 9. januar. Det kom over 100 for å hilse på ham – fire dager før han begynte i jobben.   Foto: Per-Magne Midjo

I flytsonen

Ordføreren og næringsforeningens leder er skjønt enige om Marsimartnans betydning for Levanger. Kanskje ikke så mye for næringslivet, men for kommunen og dens innbyggere på generell basis. De er også enige om at et nært samarbeid mellom kommune og næringsliv er viktig i tiden som kommer.

– Jeg er godt i gang med å besøke næringslivet på alle tettsteder og små sentra i Levanger kommune. Målet er å besøke alle steder i løpet av kort tid. Å ha en tett dialog med Levanger kommune om de utfordringene jeg ser at næringslivet har, er veldig viktig. Vi har fått en fin start, mener Arild Klokkerhaug.

– Kommunikasjon og felles forståelse betyr alt når problemer skal løses og utfordringer vurderes. Et sterkt næringsliv betyr mye for alle kommuner. Etableringen av Næringsforeningen i Levanger var veldig viktig å få på plass, slår Anita Ravlo Sand.

Du finner dem begge på Marsimartnas-området når det hele braker løs onsdag kveld.