Allskog-eierne får utbytte for andre år på rad

Skogeierne får knappe 2,2 millioner kroner etter 2019.

MOTTAR UTBYTTE: Skogeierne i Allskog-samvirket mottar 2.185.000 kroner i utbytte.  Foto: Allskog

Nyheter

Styret i Allskog SA opplyser i en pressemelding at skogselskapet innstiller på at det utbetales 2.185.000 kroner i utbytte i eierne for 2019. Det skjer etter et fjorår hvor Allskog omsatte nesten en million kubikkmeter med tømmer.


Her er de største skogkommunene i Trøndelag

Steinkjer suveren på skogtoppen

Til sammen ble det tatt ut 835.019 kubikkmeter trevirke til en verdi på 330 millioner kroner fra trønderske skoger i 2019.


Investerer i teknologi

Også i 2018 mottok skogeierne i Allskog utbytte fra selskapet. Det er mer enn seks år siden sist gang styret i Allskog kunne innstille på utbytte to år på rad.

– Allskog jobber hardt for å levere nok tømmer til at de grønne industriarbeidsplassene i regionen kan produsere varer til verdensmarkedet, sier administrerende direktør, Snorre F. Furberg i pressemeldingen.

Allskog-direktøren mangler ikke ambisjoner for tida som kommer.

– I 2020 skal vi lede an i skog-Norge på utvikling og det å ta i bruk teknologi. Det gjelder bruk av droner til kontroll, planlegging og forsøk med sprøyting av ugress før planting, sier Furberg.

Han opplyser også at skogselskapet har kjøpt inn utstyr som skal bistå skogsmaskiner i bratt og ulendt terreng. I tillegg engsjerer Allskog seg i prosjekter som tar i bruk kunstig intelligens i skogkartlegginga.

SKOG-SJEFEN: Snorre F. Furberg er administrerende direktør i skogsamvirket Allskog SA.  Foto: Allskog SA

Klimabevisste forbrukere

Etterspørselen etter bærekraftige materialer vil ifølge skogsamvirket, som har 7.800 skogeiere fra Møre og Romsdal til Troms som eiere, øke det neste tiåret. Allskog viser blant annet til at EU og Kina i løpet av året skal forby en rekke varer av engangsplast. Videre vil strengere krav til klimagassutslipp føre til etterspørselsvekst etter tømmer til bygg og produksjon av emballasje.

Summen av etterspørsel og endringsvilje i markedet gjør at skogeierne i Allskog har god tro på fremtiden til selskapet og næringa.

– Den økte etterspørselen etter bærekraftige materialer og trendene som påvirker verdensmarkedet er så sterke at jeg har klokketro på næringa fremover. Det gjelder bare at vi tar ut potensialet for verdiskaping her hjemme og ikke sender det utenlands, avslutter Furberg.