Leverer tidenes beste resultat:

Historisk toppnotering for Grong Sparebank, men utlånstap trekker ned

Med et resultat før skatt på 71,1 millioner kroner i 2019 kan den namdalske sparebanken nok en gang notere seg for det beste årsresultatet i bankens historie.

TOPPNOTERING: Hvert eneste år de siste åtte årene har administrerende banksjef Jon Håvard Solum lagt fram rekordresultat for Grong Sparebank. Årets presentasjon av tallenes tale ble ikke noe unntak.  Foto: Jonas Olsen

Nyheter

GRONG: – For åttende året på rad leverer Grong Sparebank sitt beste resultat noensinne.

Slik innleder administrerende banksjef Jon Håvard Solum sin redegjørelse for bankåret 2019 i årsrapporten som ble offentliggjort onsdag ettermiddag.

Grong Sparebank oppnådde et resultat før skatt på 72,1 millioner kroner i 2019. Året før oppnådde banken et resultat på 70,5 millioner kroner.

Flere misligholdte lån

Resultatveksten kommer til tross for en kraftig vekst i utlånstapene. I løpet av fjoråret utgiftsførte banken totalt 6,9 millioner kroner i tap på utlån, kraftig opp fra 2,4 millioner kroner i 2018. Målt i prosent utgjør andelen misligholdte lån 0,56 prosent av utlånsporteføljen, mot 0,26 prosent i 2018.

Målt mot gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjør resultatet av ordinær drift etter skatt 0,82 prosent, mot 0,86 prosent i 2018.

Grong Sparebank oppnådde en egenkapitalavkastning etter skatt på 8,04 prosent, mot 8,76 prosent året før. Resultat etter skatt per egenkapitalbevis endte opp på 8,48 kroner.

Satser lokalt

I samme periode er bankens underliggende drift kraftig forbedret: Driftsresultatet før tap og verdipapirer er forbedret med over tolv millioner kroner. Det er i hovedsak en økning i utlånsvolumet og medfølgende vekst i renteinntektene som styrker resultatet.

– Flere forhold bidrar positivt til forbedringen. Inntektene øker, lavere kostnadsvekst og et godt salg av produkter, opplyser Solum, som samtidig understreker at bankens tilstedeværelse med fem kontorer fra Steinkjer i sør til Mosjøen i nord fører til en høye kostnader.

– Dette distribusjonsnettet er bygd for videre vekst. Når de store bankene rømmer fra distriktene til storbyene, tar vi ansvar og øker vår finansiering av små og mellomstore bedrifter.Derfor opplever vi storetterspørsel etter våre produkter og vår kompetanse, og har stor tro på at våre valg om å fortsatt være en bank som er fysisk tilstede er riktig, skriver Solum i årsrapporten.

Grong Sparebanks egenkapitalbevis omsettes ved Merkur Market, hvor banken i skrivende stund verdsettes til 324 millioner kroner.