Oljefondet fikk en avkastning på 1.692 milliarder kroner i 2019

Statens pensjonsfond utland, eller oljefondet, fikk i 2019 en avkastning på 19,9 prosent. Det tilsvarer 1.692 milliarder kroner.
Nyheter

Det er den høyeste kroneavkastningen i et enkeltår i fondets historie, og den nest beste avkastningen i prosent.

– 2019 har vært et svært godt år for fondet. Markedsverdien av fondet økte 1.832 milliarder kroner til 10.088 milliarder kroner ved utgangen av året. Dette er den største verdistigningen i et enkelt år i fondets historie, sier Øystein Olsen, leder for hovedstyret i Norges Bank.

Avkastningen på fondets aksjeinvesteringer var 26 prosent, mens plasseringene i unotert eiendom fikk en avkastning på 6,8 prosent. Renteinvesteringene fikk en avkastning på 7,6 prosent.

Reagerer ikke på koronavirus

Fondets samlede avkastning var 0,23 prosentpoeng høyere enn avkastningen på referanseindeksen.

– 2019 har vært et historisk godt år, drevet av positiv aksjeavkastning i alle fondets hovedmarkeder og i samtlige aksjesektorer, sier oljefondets leder Yngve Slyngstad.

Slyngstad sier de ikke gjør noen konkrete grep med tanke på koronaviruset. Han viser til at oljefondet har en 30 års horisont, og det er en type risiko det er vanskelig å analysere.

– Det er markedsforhold vi ikke reagerer på, sier Slyngstad på pressekonferansen.

Svekket kronekurs bidro

Ved utgangen av 2019 utgjorde fondet totalt 10.088 milliarder kroner. 70,8 prosent av fondet var investert i aksjer, 2,7 prosent i unotert eiendom og 26,5 prosent i rentepapirer.

Kronekursen svekket seg mot flere av hovedvalutaene i løpet av året. Dette bidro til å øke fondets verdi med 127 milliarder kroner. Staten tilførte 18 milliarder kroner i 2019.