Ny vår for oppdrettstorsken:

Trøndersk torskegründer hentet 105 millioner på én time

Torsken er på nytt «det neste store» i norsk havbruk. Nå har Trondheims-baserte Norcod AS hentet inn mer enn 100 millioner kroner til torskesamarbeidet med Namdal Settefisk AS.

TORSKEEVENTYR: Norcod AS brukte bare én time på å fulltegne emisjonen i selskapet. Torskegründerne i Trondheim samarbeider med Namdal Settefisk i et nytt forsøk på å etablere torsken som en oppdrettsart. 

Nyheter

TRONDHEIM/OTTERØYA: Det var nettavisen E24 som først omtalte kapitaljakten i Norcod AS, som ble gjennomført som en rettet emisjon i slutten av januar i år. Emisjonen var ifølge selskapet fulltegnet på én time, noe som resulterte i 105 millioner kroner fra til sammen 13 investorer til det Trondheims-baserte torskeoppdretsselskapet.

– Det er aktører som allerede er involvert i akvakultur, noe som borger for solid lokal støtte, og det betyr også at bransjeeksperter har tro på prosjektet. Dette er en stor suksess for Norcod, og svært oppmuntrende, siden det er helt nødvendig å ha en sterk ryggrad av investorer som anerkjenner verdien av vår virksomhet og innsats, sier Rune Eriksen, daglig leder i Norcod AS til E24.

Samarbeid med torskemiljøet i Namdal

Tidligere i år ble det kjent at Norcod inngår samarbeid med Namdal Settefisk AS om drift, slakting, foredling og salg av oppdrettstorsk.


Inngår torskeavtale som kan bety opp mot 35 nye arbeidsplasser

Namdal Settefisk og Namdal Torsk har inngått et samarbeid med Norcod om drift, slakting, videreforedling og salg av oppdrettstorsk.


Omtrent samtidig som Norcod-emisjonen ble gjennomført, satte Namdal Settefisk 200.000 torskesmolt i merdene ved sin lokalitet ved Otterøya i Namsos kommune. Går alt etter planen, vil om lag 800 tonn oppdrettstorsk være klar for slakting i 2021.

Fakta: Namdal Settefisk

I tillegg til å drive med utvikling, produksjon og salg av yngel, settefisk og smolt, har Namdal Settefisk eierinteresser i en rekke bedrifter som driver produksjon og foredling av fisk. Konsernet omfatter i tillegg til morselskapet Namdal Torsk AS, Namdal Seafood AS, Statland Settefisk AS, Aglen Settefisk AS og Skorstad Settefisk AS.

Namdal Settefisk har ifølge Akvakulturregisteret seks tillatelser til kommersielt oppdrett av torsk, og er med det blant landets største aktører innen torskeoppdrett.

Utsettet er imidlertid bare begynnelsen: Ifølge E24 skal Norcod sammen med Namdal Settefisk øke produksjonen til 9.000 tonn i 2021, og 30.000 tonn i 2025.

– Samarbeidet betyr mye for satsingen på oppdrettstorsk. Nå prøver vi å legge kabalen for å nå målsettingen om en betydelig oppskalering, bekrefter Kåre J. Devik, daglig leder i Namdal Settefisk AS, til NT24.

SATSER: I januar satte Kåre J. Devik 200.000 torsk i merdene ved Otterøya i Namsos. I løpet av noen år kan både volum og verdiskaping vokse betraktelig.  Foto: Espen Fossland

Namdal Settefisk har ifølge Akvakulturregisteret seks tillatelser for kommersielt oppdrett av torsk ved lokaliteter i Namsos og Flatanger, og er med de blant de største enkeltaktørene i relanseringen av torsk som oppdrettsart. Etter at den forrige satsingen på torskeoppdrett havarerte rundt årtusenskiftet, har mye skjedd, understreker Devik.

– Biologien ser mye bedre ut. Yngelkvaliteten er vesentlig bedre. Torsken vi driver oppdrett på nå er dessuten ikke like rømningsvillig sier Devik, med henvisning til at toskeoppdrettere tidligere har hatt store problemer med å gjøre husdyr av arten.

Må fjerne flaskehalsene

Ifølge Devik høstet Namdal Settefisk positive erfaringer etter at selskapet i 2017 slaktet selskapets første parti med oppdrettstorsk. Men selv om biologien stemmer, må flaskehalsene i verdikjeden fjernes før Norcod og Namdal Settefisk er i stand til å oppnå større volumer.

– Vi snakker om en god del investeringer, blant annet i slakte- og foredlingskapasiteten. Vi har areal tilgjengelig hvis det skulle bli aktuelt å utvide, forteller Devik.

Videre jobber både Norcod og Namdal Settefisk for å sikre seg tillatelsene og lokalitetene som skal til for å øke produksjonen av oppdrettstorsk betraktelig.

Tilgangen på smolt utgjør en tredje flaskehals. Per i dag forsyner to produsenter hele markedet.

– Vurderer dere å produsere smolten dere trenger selv?

– Det er blant tingene vi vurderer, forteller Devik.

Han understreker at det fortsatt er et godt stykke opp og fram før samarbeidspartnerne er rustet til å produsere oppdrettstorsk i stor skala.

– Både gjennom produksjon, slakting og foredling gir planene muligheter for betydelig sysselsetting, avslutter Devik.