696 bedrifter har gått konkurs så langt i år

Ferske tall fra analyseselskapet Experian viser at hele 696 bedrifter har gått konkurs så langt i år. 36 trønderske bedrifter gikk konkurs eller ble tvangsavviklet i februar.

ØKER: Antallet konkurser i Norge øker, konkluderer Per Ivar Kristiansen i analyseselskapet Experian.  Foto: Experian AS

Nyheter

Det samlede antallet konkurser i norske aksjeselskap er en økning på 10,3 prosent sammenlignet med de to første månedene i fjor.

Bare i februar var det 411 norske bedrifter som gikk konkurs eller ble tvangsavviklet, en økning på hele 19 prosent sammenlignet med februar 2019.

Ifølge Per Ivar Kristiansen, salgsdirektør i Experian, har antallet konkurser og tvangsavviklinger økt med tre prosent de siste tolv månedene.

– Ser vi på bransjer er det interessant å se at hotell- og reiselivsbransjen hadde 31 konkurser forrige måned mot 44 i samme periode i fjor. Altså en nedgang på 30 prosent. Dette er en bransje det blir spennende å følge fremover med tanke på Korona-viruset, som dessverre kan føre til ringvirkninger og gi negative utslag på statistikken, sier Kristiansen.

– Turisme fra Kina til Norge har hatt en eksplosiv vekst de siste årene. Fra 2012 har det kinesiske turismen i Norge økt fra 1,7 prosent til å utgjøre mellom seks og syv prosent. Da sier det seg selv at utreiseforbudet i Kina vil få konsekvenser for den norske reiselivsnæringen, legger han til.

Flest konkurser i bygg- og anleggsbransjen

Bygg- og anleggsbransjen har hatt den største økningen i antall konkurser hittil i år med 18,1 prosent. Bare i februar var det 105 bedrifter i denne bransjen som enten gikk konkurs eller ble tvangsavviklet.

– Dette er en bransje med høy konkurranseintensitet, prispress og lave driftsmarginer som vi over tid har sett slite, sier Kristiansen.

Fakta: Fylkesvise konkurser

I Oslo og Viken var fylkene med flest konkurser og tvangsavviklinger i februar med henholdsvis 90 og 87. Under følger en fylkesvis oversikt over antall konkurser og tvangsavviklinger i februar.

  • Oslo: 90
  • Viken: 87
  • Vestfold og Telemark: 35
  • Agder: 21
  • Rogaland: 41
  • Vestland: 39
  • Møre og Romsdal: 18
  • Trøndelag: 36
  • Nordland: 12
  • Troms og Finnmark: 15

Stabil varehandel

Også varehandelen hadde en liten økning i antall konkurser i februar sammenlignet tilsvarende måned i fjor.

– Selv om vi ser en liten økning i antall konkurser februar mot februar, så har det faktisk vært en liten nedgang i antall konkurser når vi ser på de siste tolv månedene. Dette er utvilsomt en bransje under press og som har en stor omstillingsprosess foran seg, så det er overraskende å se at det har vært såpass stabilt, avslutter Kristiansen.

PS: NT24s temasider om konkurser i Trøndelag finner du her.