Havbrukskonsern satser tungt i Nærøysund:

Investerer 1,4 milliarder kroner – mer enn halvparten går til leverandører i Trøndelag

Sinkaberg Hansen er i full gang med den største investeringen i det familieeide havbrukskonsernets historie.

DOBLER KAPASITETEN: Lokale leverandører står for mye av leveransen ved SinkabergHansens nye fabrikk på Marøya. Bygget med 17.000 kvadratmeter bruksareal over fire etasjer består blant annet av 1.400 betongelementer fra Overhalla. Nygabrikken har kapasitet til å prosessere og foredle 350 tonn laks per skift.  Foto: SinkabergHansen

Nyheter

NÆRØYSUND: – Det er ei fryktelig kostbar næring å drive i.

Slik oppsummerer konsernsjef Svein Gustav Sinkaberg i havbruksselskapet SinkabergHansen investeringstakten som preger eget selskap om dagen.

To gigantprosjekter

Akkurat nå står konsernet, med base på Marøya like utenfor Rørvik i Nærøysund, midt oppe i to gigantprosjekter. Leverandører i Midt-Norge tjener til sammen 830 millioner kroner på selskapets byggevirksomhet.

Ved Svaberget, i nordenden av nysammenslåtte Nærøysund, bygger SinkabergHansen ny storsmoltfabrikk til den denne sum av av 750 millioner kroner. Satsingen på storsmolt betyr kortere produksjonstid i sjøen, noe som skal redusere både risikoen og belastningen med lusepåslag og sykdom i åpne merder. Anlegget har konsesjon for produksjon av inntil 10 millioner smolt årlig, og skal etter planen levere smolt fra våren 2022.

STOR FABRIKK, STOR SMOLT Ved å la fisken leve lenger på land, håper SinkabergHansen å redusere lusepresset. Men det koster: Smoltfabrikken på Svaberget har en prislapp på 750 millioner kroner.  Foto: SinkabergHansen

Ved hovedkontoret på Marøya preges omgivelsene av råbygget til det som skal bli selskapets nye slakteri og videreforedlingsanlegg. Nyfabrikken får en kapasitet på 100.000 tonn årlig, nær en dobling av dagens slakterikapasitet. Prislapp: 650 millioner kroner.

BYGGER NYTT: Investeringene i Nærøysund har en samlet prislapp på om lag 1,4 milliarder kroner. Klikk på ikonene for å lese mer om prosjektene.Kreditering: Eystein Fiskum Hansvik/NT24/Google


Stortingspolitikere på «voksenopplæring»

Fredag fikk Sinkaberg besøk av finansfraksjonen i Høyre. Delegasjonen, bestående av Mudassar Kapur (leder, Oslo), Elin Agdestein (Trøndelag), Anne Kristine Linnestad (Akershus) og Aleksander Stokkbø (Rogaland) var etter eget utsagn på «voksenopplæring» for å skaffe seg mer innsikt i den svært lønnsomme havbruksnæringa i Norges største havbrukskommune. Tidligere på dagen hadde de samme politikerne vært på besøk hos NTS, et av de andre havbrukskonsernene i kommunen.

Byråkrati, skatter, avgifter og andre faktorer som påvirker rammevilkårene ble raskt tema for skoletimen på Marøya. Bakteppet for tematikken er forslaget om å kreve 40 prosent særskatt av havbruksnæringa. Både Høyre og de andre regjeringspartiene er lunkne til forslaget. Det er også SinkabergHansen og andre aktører i havbruksnæringa.


Oppdretterne rasler med sablene etter skatteforslag

Tilleggsskatt på 40 prosent bekymrer

De lokaleide oppdrettsselskapene på Namdalskysten bidrar hvert år med 340 millioner kroner til fellesskapet. Forslaget om å innføre en ekstraskatt for havbruksnæringa vil rasere verdiskapingen i distriktene, frykter næringa.

Sjømatdagene 2020

– Det er ikke urimelig at oppdretterne bidrar til kommunene de driver i

Oppdretterne i Nærøysund åpner opp for arealavgift, på visse betingelser.

Ap går inn for kommunal lakseskatt

– Næringen må betale mer til fellesskapet. Det er et tydelig budskap fra oss, sier fiskeripolitisk talsperson Cecilie Myrseth i Arbeiderpartiet til NTB.


– Ja, vi tjener mange penger, men det er ikke slik at vi putter pengene i egen lomme. Vi pløyer pengene tilbake for å bli enda bedre til å produsere fisk, var budskapet fra Sinkaberg til finanspolitikerne i Høyre.

Handler lokalt

Ifølge SinkabergHansens egne beregninger skaper selskapets to kjempeprosjekter enorme ringvirkninger, både lokalt og regionalt. Av den samlede investeringen på 1,4 milliarder kroner, går 830 millioner kroner til leverandører i Trøndelag og på Sør-Helgeland. Bedrifter i Namdalen har alene oppdrag til en verdi av 595 millioner kroner på Svaberget og Marøya. Lokale bedrifter som entreprenøren GL Bygg, elektroinstallatøren Viteq og elementprodusenten Overhalla Betongbygg er blant de lokale selskapene som har travle dager når SinkabergHansen bygger til sammen 31.200 kvadratmeter industrianlegg i Nærøysund.

Prosjektene på Marøya og Svaberget er de suverent største enkeltinvesteringene i SinkabergHansens historie. Selskapet gjør i tillegg kontinuerlige investeringer i den ordinære drifta, samt i forsknings- og utviklingsprosjekter.


Atlantis Subsea Farming:

Tester undervannsteknologi i stor skala

De høstet nyttige erfaringer i fase én. Nå starter SinkabergHansen, AkvaGroup og Egersund Net testingen av neste generasjons undervannsmerd - med ti ganger så mye fisk.

Digitaliseringa skyter fart

SinkabergHansen først ut med 5G i havbruksnæringa

I 2020 vil SEALAB og SinkabergHansen være i front med testing av ny kommunikasjonsteknologi i havbruksnæringa. Samarbeidet skjer gjennom EU-prosjektet 5G-HEART.


– Tanken er å ha nok kapasitet når vi trenger det, sier Sinkaberg, som ikke legger skjul på at havbruksnæringa må få kontroll på lus og andre miljøutfordringer før veksten kan komme.


Grønt lys for trøndersk oppdretts-vekst

Trøndelag fargelegges grønt etter at Nærings- og fiskeridepartementet har bestemt hvilke farger de 13 ulike produksjonsområdene for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret får.

Grønt lys i Trøndelag

Klare til å bla opp for oppdrettsvekst

Trønderske oppdrettere og politikere jubler etter at regjeringen åpner for produksjonsvekst i fylket. Nå forbereder produsentene seg på kjøpefest.


Særbeskatning for havbruksnæringa vil føre til at både viljen og evnen til framtidige investeringer blir betydelig svekket, frykter oppdretterne.

– Hvis dagens skattesats ikke er nok til å drive AS Norge, får dere heller øke bedriftsskatten, lød oppfordringen fra økonomisjef Beate Skillingstad.

PÅ OPPLÆRING: Mudassar Kapur (til venstre), Anne Kristine Linnestad og Pål Sæther Eiden (Nærøysund Høyre) dro til Nærøysund for å lære om muligheter og utfordringer på kysten. Nå gjenstår det å se om en kystfaglig påfyll og en fyldig bestillingsliste fra næringsaktørene i Nærøysund gir politiske utslag når Stortinget skal behandle den betente lakseskatten og andre spørsmål som opptar næringsaktørene på kysten. 

Kom, så, lærte

Finanspolitikerne fra Høyre ga ingen konkrete lovnader etter møtet. Mudassar Kapur, leder i Stortingets finanskomité, var likevel klar på at møtet hadde en nytteverdi.

– Hva har du lært?

– Jeg synes «+1000»-prosjektet er veldig interessant. Her har man satt seg et felles mål (1000 nye arbeidsplasser innen 2025, journ. anm.) og utviklet en strategi som kobler næringsliv, innovasjon, utdanning og arealplanlegging opp mot dette. Denne modellen kan enkelt tilpasses andre kommuner og bransjer, sa Kapur til NT24 etter besøket.