Færre flyr:

Stor nedgang flytrafikken

Avinor melder om et kraftig fall i flytrafikken etter at coronasmitten kom til Norge.

FÆRRE FLYR: Flytrafikken gikk umiddelbart ned etter at det første tilfellet av coronasmitte i Norge 26. februar.  Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Nyheter

Det første tilfellet av korona-viruset i Norge ble bekreftet på kvelden 26. februar 2020, og flytrafikken gikk umiddelbart ned med 5 prosent de siste dagene av februar. Denne trenden har fortsatt, og den første uken av mars var det en tydelig nedgang i den totale trafikken på Avinors flyplasser.

– Vi ser en klar nedgang i flytrafikken i begynnelsen av mars, og vi venter at dette vil fortsette så lenge vi har situasjonen med koronaviruset, sier konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen i en pressemelding.

Han karakteriserer situasjonen for luftfarten som krevende, og ber reisende forholde seg til råd fra norske helsemyndigheter.

– Det er nedgang i flytrafikken i hele verden og det er vanskelig å angi eksakt hvor lenge denne trafikknedgangen vil fortsette. Det vi vet er at det er vesentlig færre reisende til og fra norske flyplasser enn hva som er normalt, og årsaken er koronaviruset. Derfor vil vi oppfordre alle reisende til å sette seg godt inn i de råd som kommer fra norske helsemyndigheter slik at man er godt forberedt før man skal ut og fly, sier Falk-Petersen.


Avlyser årets UE-messe

Ungt Entreprenørskap har fått tydelig anbefaling på å avlyse mesterskapet.

Avlyser næringslivsfrokost i Levanger

Levanger kommune har besluttet at alle større arrangement i kommunen skal avlyses på grunn av fare for spredning av koronavirus.

Utsetter «Boligdag i Verdal»

Verdal Næringsforum utsetter den planlagte boligdagen på Verdal videregående skole 14. mars.


Det er sentrale myndigheter ved Folkehelseinstituttet, Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet som utarbeider nasjonale føringer og tiltak ved norske flyplasser og grenseoverganger. De nasjonale myndighetene er også i kontakt med internasjonale fora og myndigheter.

– Vi har iverksatt tiltak ved våre flyplasser i henhold til Folkehelseinstituttets rutiner for varsling og håndtering av passasjer med mistenkt koronavirus på fly og flyplasser i Norge. Lufthavnene våre har oppdatert sine beredskapsplaner for pandemi, og er i dialog med lokale helsemyndigheter. Det er lokal kommuneoverlege som har smittevernansvaret for hendelser ved lufthavnene, sier Falk-Petersen.