Kværner Verdal jobber med full bemanning fredag - 120 utenlandske prosjektarbeidere tas ut

12 personer er i karantene, og alle som kan jobbe hjemmefra gjør nå det. Kværner Verdal mener det er for tidlig å anslå hvordan nye corona-tiltak påvirker driften fremover.

UTVIDEDE TILTAK: Ansatte kan søke om omsorgspermisjon på vanlig grunnlag. Kværner Verdal sier nå stopp til reisevirksomheten, og legger midlertidig ned alle velferdstiltak i regi av bedriften.   Foto: Svein Helge Falstad

Nyheter

VERDAL: Alle 750 ansatte ved Kværner Verdal skal være på jobb fredag, enten på verftet eller hjemmefra.

– Fra i dag har vi innført hjemmekontor for det kontorpersonell som kan jobbe hjemmefra, forteller kommunikasjonssjef i Kværner Verdal, Tove Strand Trana.

Bakgrunnen for tiltaket er ikke smitte, eller mistanke om smitte, men å hindre risiko for spredning, og å unngå smittetopp i samfunnet, i tråd med retningslinjene fra norske helsemyndigheter.

– Vi vil begrense tetthet blant folk. Vi gjør dette for å minimere smitteomfang, skadepåvirkning på egen virksomhet og samfunnet totalt sett, sier Strand Trana.

Tolv ansatte er også nå i karantene, men ingen har så langt vist sykdomstegn eller testet positivt.


– Jeg er svært bekymret for konkurser

Ingrid Dahl Furunes som er daglig leder i Verdal næringsforum frykter konkurser hos sine medlemsbedrifter.


120 tas ut - vil påvirke arbeidet

Lederne i bedriften har vurdert hvem som må være fysisk på plass, og alle operatører i produksjonen er på jobb. Annerledes er det for 120 innleide prosjektarbeidere med utenlandsk adresse.

– Vi har besluttet å demobilisere all innleid arbeidskraft med bostedsadresse utenfor Norge, forteller Strand Trana.

De 120 prosjektarbeiderne var inne i turnus og jobbet som normalt torsdag, men skal reise ut av landet i løpet av formiddagen fredag. Denne prosessen håndteres av Fosdalen AS, som Kværner har leid inn arbeidere fra.

Selv om alle egne ansatte jobber videre på prosjekter, og en ikke ennå kjenner omfang og varighet av demobiliseringen, vil reduksjonen i antall arbeidere på verftet påvirke arbeidet i den nærmeste tiden, sier Strand Trana.

Demobiliseringen er i tråd med oppfordring fra helsemyndigheter, og skal redusere smittefaren på verftet, i leiren og i samfunnet forøvrig. I tillegg vil tiltaket redusere belastningen på det lokale helsevesenet ved et eventuelt utbrudd.


Regjeringen: Alle som er hjemme i skole- og barnehagekarantene, kan få omsorgspenger

– Vi kommer til å ha tett kontakt med partene i arbeidslivet for å diskutere hvordan disse utgiftene håndteres. Vi må ta vare på arbeidsplassene og bedriftene våre, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.


For tidlig å spå kapasiteten fremover

– Hvilke effekter har nye tiltak, som stengte skoler og barnehager, for Kværner Verdals drift fremover?

– Vi har ansatte som må være hjemme med sine barn, de kan søke omsorgspermisjon, forteller Strand Trana.

Dette gjøres på vanlig grunnlag. Bedriften vil også tilrettelegge for å kunne iverata skolebarn hjemme, i tilfeller der både mor og far er ansatt ved Kværner.

Det er imidlertid for tidlig å si hva tiltakene, som ble innført torsdag, vil ha å si for bemanningskapasiteten fremover. Beredskapsstaben jobber fortløpende med vurderinger ut fra den nasjonale situasjonen. Men, som nevnt, er alle ansatte i jobb fredag.


Nå stopper hele samfunnet

Myndighetene innfører en kriseberedskap Norge ikke har sett maken til siden andre verdenskrig. Nå stopper i praksis samfunnet opp.


Utvidede tiltak

Bedriften har innført utvidede hygienetiltak, og praktisk talt en reisestopp for sine ansatte. Bare forretningskritiske reiser, godkjent av øverste leder, kan utføres.

Møtevirksomheten begrenses til at maksimalt 20 personer skal samles i møterom, og de skal holde én meters avstand til hverandre. Kantina er stengt for servering, og alle velferdstiltak i regi av bedriften, som treningsrom og bedriftidrett, er stanset.

– Helse og sikkerhet er alltid vår høyeste prioritet for alle, både innenfor og utenfor Kværner, og vi jobber for å sikre at alle våre ansatte er friske, trygge og ivaretatt i denne situasjonen, sier Strand Trana, som forteller at de jobber hardt for å iverata ansatte, samarbeidspartnere, leverandører og kunder i den rådende situasjonen.