NHO-direktør Ole Erik Almlid om krisen i næringslivet

NHO har opprettet hotline for å rådgi sine medlemmer og ber alle si ifra hvis politikerne ikke leverer på deres behov.

REGJERINGEN MÅ TA GREP: NHO-direktør Ole Erik Almlid er blant annet bekymret for fremtiden til hjørnesteinsbedrifter i lokalsamfunnene dersom coronakrisen vedvarer lenge.  Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Nyheter

– Det er tusenvis av spørsmål hver dag nå og vi bruker mye tid på å snakke med politikerne om hva næringslivet har behov for. Dette gir store konsekvenser for nesten hele næringslivet, og de neste dagene vil alle merke det mer, sier Ole Erik Almlid som er NHO-direktør.

Stor bekymring

Han forteller at selv om det er noen som merker det mer enn andre de første dagene, er det ingen som kommer unna.

– Bedriftene gir liv til bygd og by, nå trenger vi bedriftene mer enn noen gang, og vi må sikre at de er levedyktige når krisen en gang er over. Det er en stor, stor bekymring for hvordan dette kommer til å bli fremover, sier Almlid.


Kværner Verdal jobber med full bemanning fredag - 120 utenlandske prosjektarbeidere tas ut

12 personer er i karantene, og alle som kan jobbe hjemmefra gjør nå det. Kværner Verdal mener det er for tidlig å anslå hvordan nye corona-tiltak påvirker driften fremover.

Jobber for normal drift av kritiske funksjoner:

NTE høyner beredskapen

NTE innfører en rekke forebyggende tiltak og høyner beredskapen for å ivareta samfunnskritiske funksjoner.


Effekter på lokalsamfunn

Han forteller at NHO har opprettet hotline for bekymrede bedriftseiere, og at den brukes flittig.

– Det vi har sagt er at det er viktig å betrygge folk nå, først liv og helse, men også jobber. I veldig mange deler av landet er det en eller to bedrifter hjørnesteinsbedrifter og når de merker at det går dårlig med permitteringer og kanskje også oppsigelser - kan det ha langsiktige negative effekter på mange lokalsamfunn.


Alle arrangement i lang tid er avlyst – musikkbransjen frykter konsekvensene

D.D.E. har tapt millionbeløp: – Det er skremmende, mange får det tøft nå

Levebrødet for mange som jobber i underholdningsbransjen er plutselig borte, og det fører til bekymring også for aktører i Namsos.


Påvirker politikerne

Almlid sier at den viktigste jobben NHO nå gjør er å påvirke regjeringen til å iverksette tiltak slik at bedriftene kan komme seg gjennom denne perioden med minst mulig skadevirkning på bedriftene og at arbeidstakerne er sikret jobb etterpå.

– De fleste telefonene vi får fra bekymrede bedriftseiere går på permitteringer, men også økonomisk ansvar som arbeidsgivers ansvar for kostnader knyttet til fravær av folk. Først har de ikke arbeidskraft, og så må de betale for fraværet. Her må staten betale, mener NHO-sjefen.


– Jeg er svært bekymret for konkurser

Ingrid Dahl Furunes som er daglig leder i Verdal næringsforum frykter konkurser hos sine medlemsbedrifter.


Store konsekvenser

Han mener regjeringen må ta høyde for at det kan bli vanskelig for mange.

– Det er bedre at de har en politikk som tar høyde for at det går verre enn at det legges opp til for lite hjelp, det er enklere å reversere senere. Dette er så alvorlig at jeg tror ikke vi ser alle konsekvensene av det ennå, mener Almlid.

– De neste dagene vil hele næringslivet merke det mer gjennom permitteringer og arbeidstakere som må være hjemme for å passe barn. Alle merker det nå.

NHO-råd fra sjefen

Han forteller at de jobber i tre akser:

– Vi snakker med politikere og statsråder i alle partier hele tiden, 24/7, mest tid bruker vi på å fortelle hvordan det er for bedriftene nå. I tillegg jobber vi med medlemmene best mulig og skulder ved skulder med LO og med råd og rådgivning for bedrifter på vår hotline.

– Har du ett råd til bedriftsledere?

– Hold ut best mulig. Ha et godt samarbeid og kommunikasjon med tillitsvalgte og ansatte. Hvis du opplever at politikerne ikke kommer med det du trenger, si ifra. Nå trenger vi å snakke godt med myndighetene. Hvis bedrifter trenger råd eller svar på spørsmål er det bare å ta kontakt med NHO via nett eller telefon.

NHO sin hotline: 23088440 eller besøk nho.no.