Setter fart for å holde hjulene i gang i næringslivet:

Fylkeskommunen framskynder vedlikehold – vurderer nye veiprosjekter

Trøndelag fylkeskommune vil forsere vedlikeholdsprosjekter på i tida framover for å bidra til at næringslivet i fylket holder hjulene i gang.

VURDERER VEI: Trøndelag fylkeskommune eier rundt 6.000 kilometer vei. Nå vurderes nye veiprosjekt for å holde trøkket oppe blant entreprenørene.   Foto: Bjørn Tore Ness

Nyheter

– Vi må gjøre vårt for at det er aktivitet i næringslivet og samfunnet for øvrig. Det vil være flere vedlikeholdsoppgaver framover som kan gjennomføres, selv om situasjonen er krevende for alle, sier fylkesordfører Tore O. Sandvik i en pressemelding.

Egne bygg

I et felles møte med NHO og LO 16. mars ble det nettopp understreket viktigheten av at bedriftene har arbeid og slipper å permittere ansatte.

– For fylkeskommunen vil det være snakk om nødvendige drifts- og vedlikeholdsoppgaver ved skoler og andre bygg – til sammen rundt 50 anlegg.

Det er vedlikeholdsprosjekter som kan gjøres nå som de fleste byggene står tomme, sier fylkesrådmann Odd Inge Mjøen i Trøndelag fylkeskommune.

FRAMSKYNDER: Fylkesordfører Tore O. Sandvik framskynder vedlikeholdet av fylkeskommunens eiendommer for å holde aktiviteten i gang i trøndersk næringsliv.  Foto: Johan Arnt Nesgård

Vurderer nye veiprosjekter

Han understreker at fylkeskommunen har rammeavtaler som service og vedlikehold med mange entreprenører, og at det derfor kan avtales arbeid på kort tid.

– Vi vil nå raskt lage en oversikt og forsere det vi kan av aktuelle vedlikeholdsoppgaver. Byggene våre er åpne slik at denne type oppgaver kan utføres selv om de er stengt for annen aktivitet, sier Mjøen.

Fylkesrådmannen er på samme måte opptatt av å holde i gang drift og vedlikeholdskontraktene på fylkesvegnettet – og det er også mulig å vurdere å sette i gang nye prosjekter.

– Dette vil være viktig for våre entreprenører. Vi må holde aktiviteten oppe der vi kan, sier Mjøen.