Trafikkøkning på 40 prosent:

Nettbruken har eksplodert

Hjemmekontor og hjemmeskole fører til sterk vekst i trafikken i NTEs fibernett. Det skal imidlertid mye til for at nettet skal knele.

TRAFIKKVEKST: Trafikken i NTEs fibernett har økt med mellom 30 og 40 prosent.  Foto: Bjørn Tore Ness

Nyheter

Koronakrisen fører til nye vaner, ikke minst på den digitale fronten. Økt bruk av nettbaserte kontor- og skoleløsninger gjør høyst merkbare utslag i NTEs fibernett i Trøndelag.

– Den siste uka har økningen vært på mellom 30 og 40 prosent, opplyser Thomas Vådahl, avdelingssjef for telekom drift i NTE, som leverer internettjenester til mer enn 50.000 husstander i Trøndelag.

Nettleverandøren har ingen detaljert innsikt i hvilke tjenester som driver trafikken i været. Vådahl mener likevel at det er åpenbart at det er koronatiltakene som er den utløsende faktoren.

– Det er nok en voldsom økning i bruken av hjemmekontor og digitale skoleløsninger som er årsaken. Vi ser at det er veldig mye mer dagtrafikk. Mye av trafikken genereres nå av private husholdninger, og ikke av bedrifter og offentlige arbeidsgivere, forklarer Vådahl.


Nå tvinges bedriftene til å bli digitale:

– Mye av det vi lærer nå, tar vi med oss etter at krisen er over

Nå tvinges arbeidslivet over på digitale løsninger. Det gir mer å gjøre for leverandørene.


– Er det grunn til å være bekymret for kapasiteten eller kvaliteten i nettet?

– Nei, ikke slik situasjonen er per i dag. Fibernettet takler dagens trafikk og mer til. Vi følger med konstant, fra det ytterste punktet og helt inn i kjernenettet. På enkelte linjer har vi nærmet oss kapasiteten, og da har vi oppgradert umiddelbart, sier Vådahl.

NTE har nå lagt alt av planlagt vedlikeholdsarbeid på is for å unngå nedetid i nettet.

– Vi har i tillegg større bemanning på driftsentralen, og har sikret oss ekstra personell hvis vi skulle få behov for flere, avslutter Vådahl.


Jobber for normal drift av kritiske funksjoner:

NTE høyner beredskapen

NTE innfører en rekke forebyggende tiltak og høyner beredskapen for å ivareta samfunnskritiske funksjoner.