Salmar stopper utbytte på 2,4 milliarder

Sikrer seg finansielt for koronakrisens effekter.

DROPPER UTBYTTET: Salmar-sjef Gustav Witzøe og de andre eierne i Trøndelags største bedrift mottar likevel ikke utbytte for 2019.  Foto: Salmar ASA

Nyheter

– Styret i SalMar ASA har i dag besluttet, at det i den kritiske situasjonen samfunnet er i, at det annonserte utbyttet på 2,37 milliarder NOK for 2019 ikke skal utbetales som tidligere foreslått. Beslutningen er tatt etter grundige vurderinger av styret og administrasjonen på bakgrunn av den usikkerheten som nå råder knyttet til spredningen av koronaviruset og de konsekvensene det kan ha for hele verdikjeden og en rekke lokalsamfunn langs kysten, skriver havbrukskonsernet i en børsmelding.


Salmar-resultatet skuffer:

– Fjerde kvartal ble svakere enn ventet

SalMar ASA leverte et operasjonelt driftsresultat (EBIT) på 658,1 millioner kroner i fjerde kvartal, mot 934,9 millioner kroner i samme periode i 2018.


Ifølge Salmar-styret skal utbyttestoppen bidra til å sikre konsernet operasjonelt, strategisk og finansielt i krisetider.

– Produksjon og leveranse av mat er en samfunnskritisk virksomhet og må vernes på alle måter. Styret og selskapet gir nå høyeste prioritet til arbeidet med å gjennomføre nødvendige tiltak i en situasjon med stor usikkerhet. Det er videre viktig for styret å sikre at SalMar er i posisjon til å ta strategiske muligheter som vil komme i tiden fremover, herunder havbasert oppdrett. Dette for å posisjonere selskapet for fortsatt videre vekst og for å sikre fortsatt solid avkasting til aksjonærene over tid. I den gjeldende situasjonen mener styret at det å ikke utbetale utbytte, er et riktig tiltak for å ivareta både samfunnets og aksjonærenes interesser, skriver selskapet.