Beredskapsteam stiller opp for næringslivet i Steinkjer

– Det er ekstremt viktig at bedriftene holder hodet kaldt og tenker kortsiktig med langsiktig fokus, det vil vi hjelpe dem med, sier Bodil Vekseth i Steinkjer Næringsselskap.

BEREDSKAPSTEAM: Steinkjer Næringsselskap oppretter beredskapsteam for næringslivet for å gi hjelp til håndtering av koronasituasjonen. Bodil Vekseth, daglig leder i Steinkjer næringsselskap. Her sammen med Kirsti Arntzen, daglig leder for Steinkjer Næringsforum.  Foto: Marius Langfjord

Nyheter

STEINKJER: Steinkjer Næringsselskap (SNS) er Steinkjer kommune sitt næringsapparat. SNS har i samråd med ledelsen i Steinkjer kommune rigget et beredskapsteam rundt næringslivet.

– Dette gjør vi for å styrke dere og sikre gode tiltak i en svært krevende tid knyttet til konsekvensene av koronaviruset, sier Bodil Vekseth som er daglig leder i Steinkjer Næringsselskap.

Tenk kortsiktig

Hun ser at utviklingen skjer så fort at det er behov for rådgivning. Beredskapsteam etableres for å skadebegrense og styrke næringslivet i Steinkjer gjennom koronakrisen.

– Det er ekstremt viktig at bedriftene holder hodet kaldt og tenker kortsiktig, men har langsiktig fokus. Krisepakkene som er lansert er gode mot kortsiktige tiltak for å berge bedrifter, men mange trenger noen å rådføre seg med nå, mener Vekseth.

HJELP Å FÅ: Bodil Vekseth i Steinkjer Næringsselskap forteller at de har opprettet næringsberedskap i Steinkjer i forbindelse med koronautbruddet. Her sammen med Tom Gulbrandsen i Etcetera ved en tidligere anledning.  Foto: Pia Marie Lerseth

Unikt teamarbeid

Det er her beredskapsteamet kommer inn. Det organiseres og koordineres av Steinkjer Næringsselskap i samarbeid med Steinkjer Næringsforum (SNF), T: lab, Innovasjon Norge, Visit Innherred, Tindved Kulturhage AS og bankforbindelser.

– I tillegg knytter vi på kompetanse som er nødvendig for den enkelte bedrift. Steinkjer næringsselskap gjorde et styrevedtak tirsdag forrige uke om å følge koronasituasjonen tett. Vi ser at alle har erfart at utviklingen har gått så raskt at en må på offensiven for å være i forkant når det er mulig, da er det viktig å raskest mulig komme til riktig aktør for hjelp og bistand, sier Vekseth.

Ei dør inn

Steinkjer Næringsselskap leder beredskapsteamet.

– Vi bistår som samtalepartner og veileder for næringslivet i Steinkjer i en krevende tid. Opplever dere usikkerhet knyttet til drift og videre utvikling? Ta kontakt! Dette er en gratis tjeneste der kostnadene er dekket av Steinkjer kommune. Det er ei dør inn og så bidrar vi med resten. Vi kobler på samarbeidspartnere og øvrig virkemiddelapparat der det er hensiktsmessig. Teamstankegangen er unik, mener Vekseth.

– Bruk ledig tid til utvikling

Hun minner samtidig om at dette kan være et godt tidspunkt til å se på utviklingsplaner i bedriften, i en tid der man har ledig kapasitet.

– Nå kan tiden være inne til å utnytte ledig kapasitet som har oppstått på grunn av korona-restriksjonene. Slik kan din bedrift stå bedre rustet når krisen er over. Beredskapsteamet vil være en støttespiller for dere i arbeidet med å realisere utviklingsprosjekt. Vi vil bistå dere med å koble på rett kompetanse og mulige finansieringsordninger. Det ligger flere utviklingsmidler på bordet nå, og det er ventet mer fra fylkeskommunen og Innovasjon Norge slik at bedrifter kan komme styrket ut av situasjonen etterpå.

Informasjonskanal

Fremover vil det bli lagt ut informasjon om ulike tiltak på hjemmesiden til næringsselskapet.

Arbeidsform vil være digitalt i tillegg til fysiske møter der det er mulig. Fysiske møter begrenses til et minimum.

I tillegg til Bodil Vekseth jobber Jacob Almlid, Gunn Tangstad og Astrid Skogseth i Steinkjer Næringsselskap.