Dette svarer næringslivet i sør om ståa

Næringsforeningen i Værnesregionen har fått urovekkende tilbakemeldinger fra bedriftene.

Ut å sanke medlemmer: Næringsforeningen i Værnesregionen (NiV) utvider sitt virkeområde til også å omfatte kommunene Selbu og Tydal. Fra 2018 har foreningen dekket Frosta, Meråker og Stjørdal. – Vi renger med å øke antall medlemsbedrifter fra dagens 350 til vel 400, sier daglig leder Jon Uthus i Næringsforeningen i Værnesregionen.   Foto: Svein Helge Falstad

Nyheter

Værnesregionen har sendt ut spørreundersøkelse til sine medlemmer og 240 bedrifter reponderte på undersøkelsen. En lignende undersøkelse er også sendt ut i Steinkjer og Verdal, men der foreligger det ikke nok svar fra medlemmene ennå.


– Jeg er svært bekymret for konkurser

Ingrid Dahl Furunes som er daglig leder i Verdal næringsforum frykter konkurser hos sine medlemsbedrifter.


Dette er funnene fra Værnesregionen:

Bedriftene svarer at situasjonen er krevende og at man frykter få langvarige konsekvenser.

  • I overkant av 25 % av bedriftene som responderte på undersøkelsen frykter en konkurs som følge av koronakrisen, dette tilsvarer over 60 bedrifter.

Daglig leder Jon Uthus i Værnesregionen næringsforening forteller at en del bedrifter ikke ønsket å svare på dette spørsmålet og noen påpeker at de frykter at dette kan bli en konsekvens dersom dette blir langvarig. Etter nærmere gjennomgang viser undersøkelsen at blant de som frykter konkurs er fra ulike bransjer, variert i størrelse og ligger i flere kommuner.

– Bygg og anlegg, reiseliv, transport, handel, industri, tjenesteytende og andre bransjer er den største gruppen som frykter konkurs. Innen reiseliv ser vi at det er flere relativt store bedrifter som er redde for fremtiden. Det er både bedrifter med få ansatte og bedrifter med over 100 ansatte som frykter konkurs i Værnesregionen som følge av koronakrisen, opplyser Uthus.

  • 137 bedrifter har permittert ansatte eller kommer til å gjøre det. Dette tilsvarer over 50 % av de som har respondert.
  • 131 bedrifter melder at de har opplevd kanselleringer, noe som tilsvarer mer enn 65 av svarene.
  • 34 virksomheter har stengt dørene, noe som tilsvarer 13 %.
  • 195 bedrifter eller 80% har måttet utsette eller kansellere aktiviteter.
  • 35% av bedrifter har hatt eller har ansatte i karantene.

De aller fleste bedriftene oppgir å være fornøyd med informasjon og råd fra lokale myndigheter. Flesteparten av bedriftene mener også at nasjonale myndigheters krisepakke vil være til stor hjelp, men det er fortsatt urovekkende mange som mener at krisepakken ikke er til hjelp for deres bedrift.

  • 19% sier at krisepakken ikke vil være til hjelp for deres bedrift.

Leder næringsforening med 270 bedrifter med 3.500 ansatte

Frykter et ras av konkurser

Leder i Namdal næringsforening, Amund Lein frykter at korona-viruset vil gi alvorlige konsekvenser for lokalt næringsliv.


Hva ønsker bedriftene fra NiV?

– Mange av bedriftene har sendt inn ønsker om hvordan de vil at NiV skal bistå. Kort oppsummert handler tilbakemeldingene om å få relevant og nyttig informasjon. At NiV er tilgjengelig for rådgiving, at NiV snakker for Værnesregionen opp mot myndighetene lokalt og sentralt, og fremmer relevante saker. Små bedrifter innen reiseliv ønsker bistand til markedsføring, noen ønsker hjelp til søknader og informasjon om ulike støtteordninger. Juridisk bistand, økonomisk rådgiving, bidra til å dele bransjeerfaringer, opprettholde møteplasser, legge til rette for lokal handel og samtaler er noen av tilbakemeldingene som kom inn, beretter Uthus.


Sjokktall:

Åtte av ti bedrifter vurderer permitteringer

24 prosent av bedriftene har allerede permittert ansatte.