Grong Sparebank kutter renta for boliglånskundene

Lokalbanken følger flere av storbankene og kutter boliglånsrenta med inntil 0,4 prosentpoeng. Rentekuttet skal gjennomføres raskt.

KUTTER: Administrende banksjef Jon Håvard Solum i Grong Sparebank gjør det samme som mange andre banker og reduserer renten for bankens boliglånskunder. De aller fleste lånekundene får en rentereduksjon på 0,4 prosentpoeng.  Foto: Marius Langfjord

Nyheter

GRONG: Rentekuttet kommer etter at Norges Bank reduserte styringsrenta med 0,5 prosentpoeng til 1 prosent 13. mars. Torsdag kunngjorde banken at eksisterende boliglånskunder får redusert lånerenta med inntil 0,4 prosentpoeng.

Framskynder rentekuttet

– Grong Sparebank ønsker å bidra til å dempe de negative effektene Korona-viruset påfører enkeltpersoner. Et av de viktigste tiltakene vi kan bidra med er å sette ned boliglånsrenten for våre kunder, sier banksjef Jon Håvard Solum i en pressemelding.

Norske banker praktiserer vanligvis seks til åtte ukers varsling ved endring av lånebetingelser. Med bakgrunn i den akutte koronakrisen velger Grong Sparebank å framskynde rentekuttet. Rentenedsettelsen vil gjelde for eksisterende kunder allerede med virkning rett etter påska.

– Vi kommer med en rask nedjustering av boliglånsrentene, og velger dermed å se bort fra ordinær praksis. Det betyr at alle våre kunder vil få justert ned sin boliglånerente, uavhengig om de er rammet av effektene viruset påfører, sier Solum.


Kraftig rentekutt og tiltakspakke fra Norges Bank

Norges Bank reduserer styringsrenten med 0,5 prosentpoeng til 1 prosent og tilfører likviditet. Samtidig lemper regjeringen på kravet til bankenes egenkapital.


0,4 til nesten alle

– Hvilke kunder får det største rentekuttet på 0,4 prosent?

– De aller fleste vil få denne reduksjonen, sier Solum til NT24.

Beste boliglånsrente etter rentejusteringen blir 2,55 prosent. Solum utelukker ikke at det vil komme ytterligere rentekutt framover.

Vi følger tett med på utviklingen av pengemarkedsrentene, og vurderer løpende ytterligere nedsettelse av lånerentene, sier banksjefen.

Han understreker at bankens oppgave er å stå til tjeneste for kundene i både gode og vanskelige tider.

– I tillegg til rentenedsettelse på boliglån, vil vi også hjelpe kundene med tiltak som kan gjøre de økonomiske bekymringene mindre. Korona-viruset skaper usikkerhet for oss alle. For noen blir imidlertid konsekvensene av at samfunnet lukkes ned større enn for andre. De som er usikker på hvordan de skal håndtere sin økonomi i denne situasjonen bør ta kontakt med oss i banken. Dette gjelder både for arbeidsgivere, selvstendige næringsdrivende og arbeidstakere, sier Solum.

I likhet med flere andre banker tilbyr også Grong Sparebank avdragsutsettelse til kunder som rammes økonomisk av koronakrisen.

Tilbyr forskudd på dagpenger til permitterte kunder: – Her for å hjelpe gjennom krisen

Det opplyser Sparebank 1 SMN i en pressemelding sendt ut onsdag ettermiddag.