Leter etter gründer innen fremtidsmat

– I år skal Norges Vels Gründerpris gå til en gründer som jobber med fremtidens proteiner til mat, sier Øyvind Ørbeck Sørheim som leder Det Kongelige Selskap for Norges Vel.

JAKTER MORGENDAGENS MAT: Øyvind Ørbeck Sørheim som leder Det Kongelige Selskap for Norges Vel er nå på en nasjonal gründerjakt.   Foto: Privat

Nyheter

For første gang har Norges Vel valgt å knytte sin årlige gründerpris opp mot et tema som er «fremtidens proteiner til mat». Gründerprisen vil gå til en norsk gründer med potensial for å lykkes gjennom det grønne skiftet og bli en del av den bærekraftige matproduksjonen i 2050, forteller de i en pressemelding.


Dette spiser trønderne:

Si meg hvor du bor, og jeg skal si deg hva du spiser

Grøt, pølse eller kanskje sushi til middag? Friele eller Ali i kaffekoppen? Hvor vi bor i landet, preger matvalgene våre. I Trøndelag preges dietten av graut, trygge pølsevalg og påfallende høy sukkeromsetning.


Proteiner

– Tilgang på proteiner er en av de store utfordringene for matproduksjonen i de neste tiårene. I 2050 har vi etter prognosene passert 10 milliarder mennesker på jorda. I tillegg står vi overfor store klimautfordringer som vi har satt som ambisjon å gjøre noe med innen 2030. Dette danner bakteppet for årets tema, forklarer Ørbeck Sørheim i pressemeldingen.

Han er nå på en nasjonal gründerjakt for å finne den beste kandidaten.

Prisen består av Norges Vels sølvmedalje, diplom og 25 000 kroner. Utdelingen vil skje på konferansen «Mat 2050 – Bærekraftig matproduksjon» som Norges Vel arrangerer på DOGA i Oslo den 21. september i år.

Kriteriene

Kandidatene til prisen vil bli vurdert av en egen jury som blant annet skal ta hensyn til følgende kriterier:

  • En verdig mottaker er fremtidsrettet og nyskapende, og bidrar til lokal utvikling
  • Innsatsen skal kunne stå som et mønster for annen nyskaping
  • Mottakeren har fokus på bærekraft og bidrar til det grønne skiftet
  • Det er ønskelig at mottakeren bidrar til lokale løsninger på globale og nasjonale utfordringer

Om Norges Vels Gründerpris

Norges Vels Gründerpris ble etablert som Norges Vels sølvmedalje i 1893 for engasjement innen landbruksspørsmål. I dag er medaljen en gründerpris som gir honnør til nyskaping og igangsetting. Prisen tildeles personer som har gjort en innsats i eget lokalsamfunn, organisasjon eller bedrift - i tråd med Norges Vels visjon om livskraftige lokalsamfunn.

Alle som ønsker det kan nominere kandidater til Norges Vels Gründerpris. Det er også lov til å nominere seg selv.