NHO-direktørens bønn til trønderske kommuner: – Nå må dere holde trykket oppe

Trønderske kommuner må snarest komme på banen med prosjekter som kan redde kriserammede bedrifter, oppfordrer regiondirektør Tord Lien i NHO.

OPPFORDRER KOMMUNENE: Trønderske kommuner må snarest mulig finne prosjektene som gir umiddelbar sysselsettingseffekt for næringslivet, mener Tord Lien, direktør i NHO Trøndelag.  Foto: Harald Sæterøy

Nyheter

– Den nasjonale dugnaden handler om to ting: Liv og helse er førsteprioritet, men det er også helt avgjørende at vi jobber sammen for å sikre bedriftene. Nå må kommunene finne tiltakene som kan gi en umiddelbar effekt på aktiviteten i det lokale næringslivet. Skolene står tomme, det er bare å starte vedlikeholdsarbeidet.

Det sier Tord Lien, regiondirektør i NHO Trøndelag. Utspillet kommer i kjølvannet av Trøndelag fylkeskommunes beslutning om å framskynde vedlikeholdsprosjekter og investeringer i veier og bygninger for stimulere aktiviteten blant bedriftene i fylket.


Setter fart for å holde hjulene i gang i næringslivet:

Fylkeskommunen framskynder vedlikehold – vurderer nye veiprosjekter

Trøndelag fylkeskommune vil forsere vedlikeholdsprosjekter på i tida framover for å bidra til at næringslivet i fylket holder hjulene i gang.


– Nå må kommunene gjøre det samme. Planlagt vedlikehold på for eksempel vann og avløp, skoler og kommunale veier må igangsettes nå. Kommunene bør også vurdere å framskynde planlagte investeringer. Det er mulig å få til mye innenfor retningslinjene fra norske helsemyndigheter. Men det må skje nå, sier Lien, med henvisning til at Trønderske kommuner allerede rammes hardt av den ekstreme veksten antallet arbeidsledighet.


I Stjørdal kommune har 467 personer meldt seg arbeidsledige den siste uka - Trøndelag øker mest i landet

Bare den siste uka har det vært en økning på 7.525 arbeidsledige. I Stjørdal kommune er 467 nye personer nå ledige. Se kommuneoversikten her!


Frykter skattesvikt

NHO-direktøren legger ikke skjul på at det vil koste for kommunene å holde næringslivet i gang. Men:

– Det blir enda mer krevende for kommunene hvis vi ikke lykkes i å holde arbeidsstyrken unna arbeidsledighetstrygd. Da risikerer vi blant annet en langvarig reduksjon i skatteinngangen til kommunene. Nå handler det om å holde folk i arbeid slik at vi står med et godt utgangspunkt når situasjonen en gang snur, sier Lien.

Han utelukker ikke at kommunene også bør gjøre nye budsjettvedtak for å påskynde prosjekter som ligger lenger fram i tid.

– Bør kommunene tilføres mer penger fra staten?

– Stortinget og regjeringen har til nå stilt opp på en kraftfull måte, men alle forstår at det må komme mer. Det kan godt hende at statlige overføringer er en del av løsningen, mener Lien, som allerede er i dialog med trønderske ordførere som er på jakt etter næringsvennlige tiltak.

Holstad: – Vi skal strekke oss langt

Namsos er blant kommunene som har hatt størst prosentvis økning i arbeidsledigheten blant kommunene nord i Trøndelag: På én uke har antallet arbeidsledige økt fra 120 til 351 personer. Det tilsvarer en økning på 193 prosent.

– Ulike tiltak for næringslivet er allerede løftet inn i kommunens kriseledelse. Vi kommer til å strekke oss langt for å bistå bedrifter i kommunen, sier Namsos-ordfører Arnhild Holstad.

Kommunen har til nå ikke igangsatt konkrete prosjekter for å yte krisehjelp til koronarammede næringsaktører.

– Det handler delvis om at krisen til nå har rammet andre typer bedrifter enn dem som driver med vedlikehold og byggevirksomhet. Vi har en tett og god dialog med Namdal Næringsforening for å få innspill om behovene etter hvert som de melder seg. Det er viktig at de beslutningene vi gjør er tuftet på kunnskap, sier Holstad, som er enig i at kommunene kan få behov for mer penger.

– Hvis denne krisen blir langvarig, er det ingen tvil om at det må mer penger til, avslutter Holstad.

SNAKKER SAMMEN: Namsos-ordfører Arnhild Holstad vil strekke seg langt for å hjelpe bedriftene i kommunen. Her i samtale med Amund Lein, daglig leder i Namdal Næringsforening.  Foto: Bjørn Tore Ness