Blåfjell i hard motvind

20 arbeidsplasser og 120 millioner i investeringer kan nå ryke.

SLITER: Blåfjell i Lierne ser ut til å ryke på en real koronasmell.  Foto: Privat

Nyheter

LIERNE: Blåfjell rammes hardt av koronaen, melder gründer John Helge Inderdal i en pressemelding.

– Blåfjell har fått umiddelbare utfordringer på grunn av full stopp på markedssiden, opplyser gründeren John Helge Inderdal som har et helt samfunn i Sørli bak seg og satsingen på landbasert oppdrett av røye.

Milliontap ventes

– Nå kan koronaviruset gjøre at 20 arbeidsplasser og en investering på over 120 millioner går tapt. Fisken har blitt solgt til hotell- og restaurantmarkedet, som nå har stoppet helt opp. Distributøren varslet derfor full stans i slaktingen fra denne uka. Det betyr at oppstartsbedriften mister sårt trengte salgsinntekter, og nå er man usikker på om krisetiltakene vil virke raskt nok, sier Inderdal i pressemeldingen.


– 3.000 arbeidstimer i året har kostet meg privatlivet

I 30 år har John Helge Inderdal (63) vært gründer. Han har bygd opp to nasjonale bakerier og et hypermoderne oppdrettsanlegg som han bruker all sin tid på.


Mange utfordringer

Blåfjell har vært gjennom mange runder med utfordringer i etableringen. Både tekniske og biologiske problemer har ført til at selskapets eiere har måttet trå til med mer kapital flere ganger.

Regnskapstallene viser at selv om driftsinntektene har økt de siste tre årene, har driftsresultatet økt like mye med negativt fortegn. Årsresultatet har de siste to årene vært på over 10 millioner kroner i minus. Selskapet har over 60 millioner kroner i eiendeler.

Inderdal forteller at anlegget er i full produksjon og det står 130 tonn med fisk i landets første full-syklus landbaserte oppdrettsanlegg.

– Vi er klar for å slakte 30-40 tonn per måned framover, sier daglig leder Inderdal.

Nordic Group

De viktigste markedene er Sverige, Finland, Tyskland og Sveits, og for å nå ut til disse markedene valgte bedriften å inngå et samarbeid med distributøren Nordic Group.

– Vi kunne ikke forutse den situasjonen vi nå opplever, men nå vurderer vi å vri markedsstrategien over til det norske forbrukermarkedet, sier Inderdal.

Han viser til at Blåfjell består nå av 12 faste og åtte deltids arbeidsplasser, med potensial for dobling på sikt ved videre utbygginger.

– I tillegg blir et 70-talls leverandører berørt og 240 aksjonærer taper alt dersom vi nå må kaste inn håndkledet. Til sammen er det investert 120 millioner i anlegget, og det står betydelig biomasse klar til slakting. Går vi tom for penger, får vi ikke tatt vare på fisken og da er det stopp, sier Inderdal.

Bedriften har behov for tid ut april for å omstrukturere salget.

Tester kassesalg

For å berge bedriften og fisken vurderes det også å etablere direktesalg fra fabrikk til forbrukermarkedet inntil reorganisering av salg er etablert.

– Som et strakttiltak vurderer vi å teste ut kassesalg i stor skala med utleveringer i aksen Lierne-Trondheim, sier Inderdal.

Uheldig stopp

For bransjen kan dette også bli en svært uheldig stopp, mener Inderdal og viser til at Blåfjell er det første anlegget i landet med full-syklus landbasert oppdrett fra klekking til slakting basert på RAS-teknologi med 99,9 prosent gjenbruk av vannet.

– Det er på mange områder en viktig pilot for hele næringa. Det har derfor vært mange forskningsinstitusjoner og andre fagmiljø involvert i etableringen og igangkjøringen av produksjonen. Dersom det blir stopp og biomassen må saneres, vil det ta 1,5-2 år før man kan ha ny slaktemoden fisk klar. Sanering og re-start vil være såpass krevende at det vil være en stor og usikker investering, sier Inderdal.

Det pågår nå flere parallelle prosesser for å håndtere den svært krevende situasjonen. Inderdal mener at av myndighetenes krisetiltak så er det garantiordningene som skal gjøre at bankene kan yte likviditetslån til bedrifter, som vil være den mest relevante.

BLÅFJELL AS

  • Driftsinntekter 2018: 5 826' NOK (2017: 1 976' NOK)
  • Resultat før skatt 2018: -11 696' NOK (2017: -10 978' NOK)
  • Stiftet: 2010
  • Ansatte: 28

Kilde: Proff.no