Entreprenørbedrift med milliongjeld er konkurs

Næringsbygg Betong AS har meldt oppbud.
Nyheter

TRONDHEIM: I Sør-Trøndelag tingrett kommet det fram at det er åpnet konkurs i selskapet.

Tingretten har fått opplyst at selskapet skylder cirka 4,3 millioner kroner, mens selskapets aktiva utgjør cirka. 2 millioner.

– Virksomheten er delvis innstilt, heter det i rettspapirene.

Totalt er åtte stykker ansatt i selskapet.

Betalingsvansker og det at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller, legges til grunn for at det er åpnet konkurs.

Næringsbygg Betong AS er en entreprenørbedrift som er spesialisert innen alle typer betongarbeider, ifølge deres egen nettside.

Selskapet ble stiftet i 2004.