Sjømatministeren vurderer å tillate mer laks i merdene

Nærings- og fiskeridepartementet varsler ekstraordinære tiltak for sjømatnæringa. Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen vurderer blant annet å la oppdretterne ha mer fisk stående i sjøen.

MER LAKS: Redusert slakte- og transportkapasitet kan gi oppdretterne en utfordring med at laksen vokser over tillatt volum. Nå vurderer sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen en midlertidig endring i reglene. 

Nyheter

– Sjømatproduksjon er en samfunnskritisk funksjon. Næringen bidrar til at folk har mat på bordet. Derfor har vi en tett og fortløpende dialog med næringen. Vi vurderer fortløpende tiltak for å møte utfordringer som kan oppstå i dagene, ukene eller månedene som kommer, sier Odd Emil Ingebrigtsen i en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet.


Matvareforsyning er samfunnskritisk:

De sørger for mat på bordet. Nå får barna deres tilbud om barnehage- og skoleplass

Nærings- og fiskeridepartementet har avklart hvilke stillinger med viktige roller i matvare- og drivstofforsyningen som skal få barnehage- og barneskoletilbud til sine barn.


Koronakrisen har ført til stor usikkerhet i markedene, men den globale markedsutviklingen har ifølge departementet ikke rammet etterspørselen etter norsk oppdrettslaks. Manglende flytrafikk til oversjøiske markeder og forsterket europeisk grensekonroll fører imidlertid til logistikkutfordringer for næringa. Problemer med å få laksen ut til markedene kan igjen føre til at fisken hoper seg opp i merdene.

Derfor vurderer Ingebrigtsen nå å øke den maksimalt tillatte biomassen (MTB), som begrenser hvor mange tonn fisk oppdretterne kan ha stående i sjøen til enhver tid.

– Dersom det skulle oppstå en situasjonen der oppdretterne ikke får slaktet fisken sin for eksempel fordi slakte- eller transportkapasitet blir borte, så vil vi også vurdere å raskt gi oppdretterne midlertidig tillatelse til å øke maksimalt tillatt biomasse. Dette vil innebære at de kan ha laksen stående lenger i sjøen. Hensikten er å ta vare på norsk mat, sier Ingebrigtsen.

SJØMATMINISTER: Odd Emil Ingebrigtsen  Foto: Pressefoto

Havbrukskonsernet SinkabergHansen bekreftet tidligere denne uka at koronakrisa på sikt kan føre til at fisken vokser seg over maksgrensa.

– Det kan tenkes at vi blir avhengig av større fleksibilitet fra myndighetenes side med tanke på hvor mye biomasse som kan stå i merdene, uttalte samfunnskontakt Ketil Rykhus til NT24 tirsdag.

SinkabergHansen: – Vær der du er!

Havbrukskonsernet SinkabergHansen kommer med en innstendig bønn til studenter og andre utflytta ytternamdalinger: Ikke kom hjem!