Umulig med ordinære jordbruksforhandlinger

Partene i de årlige jordbruksforhandlingene ser ikke mulighet for å gjennomføre tradisjonelle forhandlinger i den nasjonale krisesituasjonen som rir Norge nå.

Vurderer utsettelse: Utgangspunktet for dialogen mellom Staten og jordbruksorganisasjonene, Norsk Bonde og Småbrukarlag og Norges Bondelag er at det ikke kan gjennomføres tradisjonelle forhandlinger i 2020. Bildet viser landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) under en pressekonferanse i fjor sommer, sammen med leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag og leder Kjersti Hoff i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.  Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Nyheter

Staten og jordbruksorganisasjonene, Norsk Bonde og Småbrukarlag og Norges Bondelag er i uformell dialog om hvordan jordbruksoppgjøret kan håndteres i den ekstraordinære situasjonen Norge er i.


Bøndene har ikke noe valg – må jobbe uansett

Mens mange arbeidstakere kobler seg av jobben noen dager i frykt for koronasmitte, har ikke bøndene noe valg: De må på jobb uansett.


Utgangspunktet for dialogen er at det ikke kan gjennomføres tradisjonelle forhandlinger i 2020.

– Situasjonen tilsier at det er helt umulig med ordinære forhandlinger nå. Det er stor usikkerhet i grunnlagsmaterialet vi bruker og det er betydelig utfordringer med sjølve gjennomføringen sier Kjersti Hoff, leder i Norsk Bonde og Småbrukarlag.


Synnøve Finden sikrer seg for å holde osteproduksjonen oppe:

– Det er avgjørende at bonden får levert melka si

Synnøve Finden i Namsos kjører for fullt for å sørge for nok mat i butikkene. Flere tiltak er gjort for å sikre forsyninger av ost til butikkene.


Utsettes trolig

– Å gjennomføre jordbruksforhandlingene i vår basert på usikkerheten i nasjonaløkonomien, knyttet til renteutvikling, kostnadsutvikling, lønnsutvikling - lønnsoppgjøret flyttet til høsten - og hvordan krisa påvirker markedet for jordbruket, skaper et svakt grunnlag for å gjennomføre et tradisjonelt jordbruksoppgjør, slår leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag fast.

Jordbrukets forhandlingsparter har formalisert jordbrukets forhandlingsutvalg allerede, noen uker tidligere enn vanlig.

– Det viser at jordbruket tar situasjonen på fullt alvor, sier Bartnes som legger til at det også har vært uformell kontakt med Landbruks- og matdepartementet for å avklare kunnskapsgrunnlag for beslutninger som må tas knyttet til omfanget av jordbruksoppgjøret og hvilket tidspunkt oppgjøret gjennomføres på, vår eller høst.