Nå vil alle ha de gule boksene:

– Etterspørselen har økt med mange hundre prosent

Namdal Ressurs er storleverandør av beholdere for smittefarlig avfall. Koronakrisen har ført til en eksplosjon i etterspørselen fra helseforetak og kommuner.

TRYGG HÅNDTERING: Daglig leder Rolf Ovesen i Namdal Ressurs har leverer et bredt spekter av produkter og tjenester til den norske avfallsbransjen. Nå stiller helseforetak, kommuner og renovasjonsselskap seg i kø for å få tilgang til selskapets beholdere for smittefarlig avfall.  Foto: Bjørn Tore Ness

Nyheter

NAMSOS: – Jeg har ikke noen eksakte tall, men det er ingen tvil om at etterspørselen har økt med mange hundre prosent.

Det sier Rolf Ovesen, daglig leder i Namdal Ressurs, om den voldsomme økningen i salget av beholdere for smittefarlig avfall. Selskapet han leder er blant Norges største leverandører av blant annet containere, komprimatorer, sekkeprodukter, kildesorteringsutstyr og rådgivningstjenester til norsk avfallsbransje. De siste årene har virksomheten resultert i solid vekst langs både topp- og bunnlinja i selskapsregnskapet.

Heltrøndersk produkt

Nå sørger altså koronakrisen for økt etterspørsel. Namdal Ressurs er storleverandør av de karakteristiske gule beholderne som brukes for forskriftsmessig håndtering av smittefarlig avfall fra helsetjenesten.

– Vi har rammeavtaler med flere av landets helseforetak, og leverer også til en lang rekke kommuner og renovasjonsselskaper, sier Ovesen.

– Har dere nok til alle?

– Vi er nok i en situasjon der vi må prioritere, forteller Ovesen.

Namdal Ressurs importerer deler av produktporteføljen fra utlandet. De gule boksene produseres imidlertid av emballasje- og plastprodusenten Bewi på Stjørdal.

Kronekollapsen gjør alt dyrere

Lokal produksjon er ingen ulempe for en bedrift som er eksponert for bevegelser i valutamarkedet. Den siste tidas formidable svekkelse av kronekursen slår negativt ut for Namdal Ressurs og alle andre som betaler for varer og tjenester i euro, pund, dollar eller andre handelsvalutaer.

– Etter finanskrisen i 2008 har vi gradvis flyttet mer av produksjonen hjem, sier Ovesen.


Historisk kronekollaps – nesten 12 kroner for en dollar

Kronen har falt kraftig mot alle valutaer over natten. En dollar koster nå nesten 12 kroner.


– Hvordan påvirker den svake krona dere?

– I utgangspunktet blir jo alt vi kjøper fra utlandet mye dyrere. I likhet med andre importbedrifter gjør vi løpende valutarisikovurderingen. Vi sprer risikoen gjennom blant annet risikodeling, eller gjennom terminkontrakter. Kun rundt én tredjedel av kontraktene vi inngår med utenlandske handelspartnere følger den flytende valutakursen, opplyser Ovesen.

Han understreker at Namdal Ressurs først og fremst er opptatt av stabilitet og forutsigbarhet i valutamarkedene.

– Vi er ikke spekulanter. Endringer i valutamarkedet kan gi gevinst eller tap på kort sikt, men kronesvekkelsen vi ser nå vil til syvende og sist gi utslag i økte priser for kundene. Det gjelder for biler, klær og alt det andre vi forbruker som importeres fra utlandet. Det der litt av prisen vi betaler for å stå utenfor EU, avslutter Ovesen.