Dette gjør næringsforeningene for medlemmene

Flere kjenner på krisestemning. Dette er deres tips til næringsdrivende nå.

NÆRINGSFORENINGENE: Amund Lein fra Namdal næringsforening, Lars Fredrik Mørch fra Namdalskysten Næringsforening, Ingrid Dahl Furunes fra Verdal Næringsforum, Paal Stavrum fra Inderøy Utvikling, Arild Klokkerhaug fra Næringsforeningen i Levanger, Kirsti Arntsen fra Steinkjer Næringsforum og Jon Uthus fra Næringsforeningen i Værnesregionen. 

Nyheter

NT24 har spurt alle næringsforeninger på Innherred, i Værnesregionen og i Namdalen om hvordan de agerer på den pågående koronakrisen.

Flere av næringsforeningene har valgt å sende ut en spørreundersøkelse der de i tillegg til spørsmål om permitteringer og konkursangst, også spør om hva medlemmene ønsker at næringsforeningen skal gjøre for dem nå.


Steinkjer Næringsforum:

Steinkjer Næringsforum ser alvorlig på situasjonen som har oppstått og oppfordrer alle som opplever utfordringer med fremtidig drift om å snarlig ta kontakt med næringsapparatet og beredskapsteamet i kommunen.

– Vårt hovedbudskap er å holde hodet kaldt, snarest mulig identifisere kostnader som kan kuttes og sørge for å holde en god dialog med bankforbindelsen din. Mange opplever tøffe tider og stengte butikker preger forsidene – men et viktig budskap er at alle ikke har stengt, sier daglig leder Kirsti Arntsen.

Hun forteller at Steinkjer Næringsforum har hovedfokus på oppfølging av medlemmer og koordinering av informasjon fra regjering/Storting og instanser som NAV, Innovasjon Norge med flere.

– Vi har i samarbeid med kommunens næringsapparat satt sammen et beredskapsteam for næringslivet, hvor det skal være lav terskel for å ta kontakt. I tillegg er vi i gang med å ringe opp våre medlemmer og har individuelle oppfølginger av bedrifter, enkeltmannsforetak og arrangement/arrangører. Det er viktig for oss å sette oss inn i tiltak som kommer for næringslivet og kulturnæringen, mener Arntsen.

Hun forteller at de også jobber for å påvirke næringspolitisk og er av den grunn avhengig av tilbakemeldinger fra medlemsmassen.

– Fremover blir det ekstra viktig for Steinkjer Næringsforum å følge opp kommune og fylke for å sikre næringslivet best mulig rammevilkår i lys av situasjonen. Avslutningsvis oppfordrer vi alle som kan – handle lokalt og tenk hvor dere legger igjen pengene. Vi kommer oss gjennom denne kneika – og da blir det de bedriftene som er dyktigst på omstilling som kommer best ut av krisa. Kom dere fortest mulig over i utviklingsmodus og behold fremtidstrua, er oppfordringen fra Steinkjer Næringsforum.

Verdal Næringsforum:

Daglig leder Ingrid Dahl Furunes forteller at på tross av mange kansellerte møter og aktiviteter, er det travle dager.

– Mye av dagen går med til henvendelser fra medlemsbedriftene på smått og stort, mange står ovenfor utfordringer og oppgaver de aldri har gjort tidligere. Det er også møter med viktige og sentrale samarbeidspartnere (kommunen og andre aktører) som jobber knallhardt for å finne gode løsninger til beste for næringslivet i situasjonen vi står ovenfor. I tillegg er en del av jobben min å samle inn til enhver tid relevant informasjon for våre medlemmer, da det kommer oppdatert informasjon daglig, sier Dahl Furunes.

Inderøy Utvikling:

Paal Stavrum som er daglig leder i Inderøy Utvikling forteller at de har gjort mange tiltak, men at det kommer flere.

– Det vi i første omgang har gjort er å gitt medlemsbedriftene tips til håndtering og tiltak i krisesituasjoner. Formidlet tiltak og bestemmelser fra Inderøy kommune. Gitt alle bedrifter tilgang til siste nytt om statlige tiltak og midlertidige regelendringer via nettsidene våre. Hatt nær dialog med næringssjef og ordfører i Inderøy kommune om felles tiltak framover. Hatt dialog med enkeltbedrifter, sier Stavrum og melder at det kommer mer.

– Det Inderøy Utvikling skal gjøre er å ha et infowebinar for bedriftene i Inderøy kommune, og eventuelt et par kommuner til. Der går vi gjennom de statlige tiltakene og status for dem, gir tips og råd om hvordan bedriftene kan komme gjennom krise på best mulig måtte og svarer på spørsmål. Samt satser på å bidra til å holde motet og kampviljen oppe. Vi arbeider også med tiltak i samarbeid med kommunen, slik at det blir enkelt for alle bedriftene i Inderøy kommune å ta kontakt. Dette blir presentert senest i det direktesendte webinaret fredag, sier Stavrum.

Næringsforeningen i Levanger:

– Vi møter svært mye fortvilelse og usikkerhet blant våre medlemmer på hvordan de skal komme seg gjennom denne situasjonen, forteller Arild Klokkerhaug i Næringsforeningen i Levanger.

Han forteller at Næringsforeningen i Levanger prøver å være tett på sine medlemmer og at han daglig ringer opp så mange han kan for å høre hva de sliter med, gi råd og hvis mulig bistå i å se på alternative løsninger.

– Vi er bekymret for likviditetssituasjonen for mange og akkurat nå er det viktig at de får oversikt i regnskapet og snakker med banken så tidlig som mulig for å sikre nok likviditet. Vi får også en viktig jobb fremover med holdningsskapende arbeid slik at folk blir mer bevisste på å handle lokalt både i butikker, og av andre varer og tjenester slik at lokalbedriftene raskest mulig kan komme seg på bena når situasjonen normaliseres litt, sier Klokkerhaug og forteller om tett kontakt med kommune og næringssjef og kontakt med bygdeforumene fra Åsen til Ytterøya, samt at han prøver å samle fagrådsmedlemmer digitalt for erfaringsutveksling og informasjon.

– Jeg prøver å informere gjennom Facebook og nettside, og på epost, med sammendrag av de viktigste oppdateringene for næringslivet. Nå trengs Næringsforeningene for å være bedriftenes talerør både lokalt og nasjonalt, kartlegge situasjonen og bistå der det er mulig for å bidra til å sikre bedrifter og arbeidsplasser. Kanskje merker ikke bedriftene det nå, men vi jobber for skademinimering og sikring. Her i Trøndelag har vi i Næringsalliansen i Trøndelag nå samlet oss ukentlig digitalt, samlet representerer vi 5000 bedrifter. Det er et effektivt nettverk for å dele erfaringer og samles om uttalelser og målrettet arbeid.

Klokkerhaug forteller at flere innen HoReCa bransjen allerede har stengt eller kraftig redusert sine aktiviteter, både pga restriksjonene og pga at kundene uteblir.

– Flere har permittert eller kommer til å permittere i nærmeste fremtid. Vi har flere bedrifter som på få timers varsel måtte stenge sine virksomheter, bla treningssentre, uteliv, frisører og hudpleie, og disse hadde ikke noe valg. De aller fleste serveringssteder har stengt, take-away har falt kraftig hos mange. Butikker i kjøpesentre og nisjebutikker i sentrum har begynt å stenge. Åpningstider kortes ned. I bygg og anleggsbransjen går arbeidet for mange enda, men mange frykter at verdikjeden brytes mht råvaresituasjonen, bortfall av enkelte tjenester og innreiseforbud til byggeplasser i Frosta. Industrien begynner også å merke bortfall av utenlandsk arbeidskraft, karantener og usikker råvaretilgang selv om det meste går som normalt for de fleste. Også innen noen av tjenestenæringene ser det tungt ut med forestående permitteringer, opplyser Klokkerhaug.

Næringsforeningen i Værnesregionen:

– Koronakrisen har satt lokalsamfunnene, bedriftene og oss alle i en situasjon de fleste av oss ikke har opplevd før. En situasjon som endrer seg fra dag til. De nærmeste ukene vil bli krevende. Næringsforeningen har kartlagt hvilke utfordringer våre bedrifter møter i forbindelse med denne situasjonen, forteller daglig leder Jon Uthus i Næringsforeningen i Værnesregionen.


Dette svarer næringslivet i sør om ståa

Næringsforeningen i Værnesregionen har fått urovekkende tilbakemeldinger fra bedriftene.


Han forteller at mange av bedriftene har sendt inn ønsker om hvordan de vil at NiV skal bistå.

– Kort oppsummert handler tilbakemeldingene om å få relevant og nyttig informasjon. At NiV er tilgjengelig for rådgiving, at NiV snakker for Værnesregionen opp mot myndighetene lokalt og sentralt, og fremmer relevante saker. Små bedrifter innen reiseliv ønsker bistand til markedsføring, noen ønsker hjelp til søknader og informasjon om ulike støtteordninger. Juridisk bistand, økonomisk rådgiving, bidra til å dele bransjeerfaringer, opprettholde møteplasser, legge til rette for lokal handel og samtaler er noen av tilbakemeldingene, sier Uthus.

Namdal næringsforening:

– Vår rolle er ganske omfattende i disse dager. Vi jobber mye med næringslivets rammebetingelser inn mot kommune og stat. Slik at forholdene blir lagt til rette for at flest mulig skal ha en jobb å gå til også etter denne krisen. Ellers handler det om å få relevant informasjon ut til medlemmene og holde kontakten med NAV og myndighetene om den til enhver tid gjelden reglement, sier daglig leder i Namdal næringsforening, Amund Lein.

Han forteller at de enda ikke har kjørt hjemmekontor, men har prøvd å være ute til de bedriftene som har muligheten for det, samt hatt mange digitale møter på skjerm og telefon.

– Våre medlemmer står i situasjon ingen av dem har vært borti tidligere og mange er redde for hvordan dette vil gå og redde for om virksomheten tåler denne stillstanden, melder Lein.

Han forteller at de også har god dialog med administrativ og politisk ledelse og gir innspill på hva kommunene kan bidra med for næringslivet nå. Samt at Næringsaliansen i Trøndelag møtes jevnlig for å lage felles innspill til våre politikere på stortinget.

– Vi har også innkalt til møter for å sørge for at de som ikke har muligheten til å reise til butikkene for å handle mat, kan få matvarer hjemkjørt. Flere av butikkene har startet med dette nå. Vi er her for næringslivet og mange benytter oss som en samtalepartner og rådgiver i denne tiden, sier Lein.

Han opplyser om at det jobber med å få på plass en løsning på kommunens hjemmeside som viser en oversikt over hvem som faktisk har åpent og hvilke muligheter de har til å levere varer.

Namdalskysten Næringsforening:

– Her jobbes det på flere fronter. Spørreundersøkelsen vi har gjennomført er meget informativ om status. Det er en del enkeltbedrifter som har permittert og spørreundersøkelsen sier noe om omfanget, sier daglig leder i Namdalskysten Næringsforening, Lars Fredrik Mørch.

Han opplyser om at det jobbes mye med informasjon ut til medlemsbedriftene og at de sammen med Nærøysund kommune skal gjennomføres et møte mandag i forhold til tiltak og hvordan kommune/næringsliv skal samhandle i tiden fremover.

– I tillegg kan jeg informere om at det kommer en melding fra Næringsalliansen for Trøndelag, der forslag på innhold i kommende tiltakspakker blir meddelt. Dette skrivet blir oversendt kommuner, fylket og stortingsbenken for Trøndelag, sier Mørch.