Spørreundersøkelse i Verdal og Steinkjer:

Flere bedrifter varsler reduksjon i produksjon

88 prosent i Verdal og 75 prosent av bedriftene i Steinkjer varsler at det kan bli aktuelt å redusere produksjonen eller virksomheten om kort tid.

FREMOVERLENT NÆRINGSLIV: Kirsti B. Arntsen fra Steinkjer Næringsforum og Ingrid Dahl Furunes fra Verdal Næringsforum ser de samme tendensene i næringslivet i de to kommunene de representerer.  Foto: Elin Sofie Lorvik (arkivfoto)

Nyheter

Steinkjer og Verdal har sendt ut identisk spørreskjema til sine medlemmer, men funnene er noe forskjellig. Det er blant annet en større prosentandel som har sagt at det er aktuelt å permittere i Verdal enn i Steinkjer. En stor andel av de som har svart melder også at de merker lavere etterspørsel etter varer og flere bedrifter varsler reduksjon i produksjonen.

Alvorlig situasjon

– Spørreundersøkelsen gir et svar på at situasjonen for næringslivet i Steinkjer er alvorlig og at kommende tiltakspakker må innrettes slik at en så stor del av næringslivet som mulig kan overleve når aktiviteten nå enten er helt falt bort eller tatt ned til et minimum, sier daglig leder i Steinkjer Næringsforum Kirsti Arntsen.

Hun får støtte fra sin kollega i Verdal.

– Det som kommer tydelig frem er at det er en generell bekymring rundt tap av inntekter blant de fleste, og at det er et stort behov for å få tilgang til nyttig og relevant informasjon, sier daglig leder i Verdal Næringsforum, Ingrid Dahl Furunes.

Dette gjør næringsforeningene for medlemmene

Flere kjenner på krisestemning. Dette er deres tips til næringsdrivende nå.


Samarbeid om informasjon

Det med informasjon er noe alle næringsforeningene trekker frem som noe det jobbes mye med nå, men Gunnar Thorsen, tidligere banksjef i SpareBank1 SMN i Steinkjer oppfordrer næringsforeningene til å tenke mer sammen og sammen med medlemmene sine.

– Det er veldig positivt det samarbeidet de nå er i gang med, men jeg ser at de sier de bruker mye tid på å innhente informasjon hver for seg om siste nytt fra myndighetene og deler med sine medlemmer, det kan ikke alle holde på med, mener Thorsen.

Han mener at man kan fordele slike oppgaver og komme på offensiven.

– Webinaret til Inderøy utvikling burde alle næringsforumene ha vært med på, også medlemmene, de sitter med mye kompetanse og kan fortelle gode historier og få ideer fra hverandre. Det blir dumt om bedrifter med stor pågang permitterer fordi de er redde for å bli smittet av kunder i butikken. Man må finne kreative løsninger for fremtiden og snu det til noe positivt gjennom diskusjon.

Krisemaksimering

Han minner om at det har vært mange store kriser oppigjennom tidene, og at det var en lav oljepris for bare fire år siden.

– Det at unge arbeidstakere ikke husker den krisen vi hadde for 30 år siden, er så, men vi har hatt store nedganger før. Man glemmer fort. Det som er typisk for alle kriser at de er store og uløselige før man er ferdig med dem. Det er viktig å ikke gjøre det verre enn det er. Nå må næringsforeningene bidra til å hjelpe folk å tenke konstruktivt, sier Thorsen.

Han mener det er lett å bli handlingslamma og sjokkert og komme bakpå.

– Spesielt i de små bedriftene blir man litt alene og det er lettere å trappe ned og stenge enn å finne trygge måter å holde åpent, men det er med å bidrar til at krisen eskalerer. Næringsforeningene må hjelpe til med å prøve å holde hjulene i gang, man kan ikke ha et samfunn der alle skal leve av staten. Det viktig at inntekt kommer fra lønna arbeid.

Næringsalliansen for Trøndelag som består av alle næringsforeningene i Trøndelag, med til sammen nærmere 5.000 medlemsbedrifter, har nylig sendt et brev til Trøndelagsbenken på Stortinget med forventninger til videre tiltak.

– Utfordringene er like selv om kommunene er ulike og dette slår kraftig ut for mange foreninger. Kommende tiltakspakker må innrettes slik at en så stor del av næringslivet som mulig kan overleve og vi må sikre at næringslivet raskt kan komme tilbake igjen etter krisen, sier Børge Beisvåg som er næringspolitisk leder i Næringsforeningen i Trondheimsregionen (se lista over forventningene nederst i saken).


Raser mot permitteringer: – De svakeste i arbeidslivet må betale for at koronaviruset ikke er håndtert tidligere

Hoteller og restauranter stenger. Rundt 400 medlemmer av Fellesforbundet i Trondheim er permittert denne uka.


Økonomiske utfordringer

Han forteller at også næringsforeningene merker utfordringene økonomisk.

– Det har også likviditetsmessige utfordringer for oss da medlemskontingent ikke er det første det tenkes på i disse tider, sier Beisvåg.

Han forteller at det stort sett utveksles erfaringer i et ukentlig møte, og at Næringsalliansen også vil komme med ønsker mot fylket. For Trondheimsregionen er det også litt krisestemning.

– Spesielt i hotell, restaurant og opplevelsesnæringen og de med yrkesforbud, er det mange permitteringer. Det er ikke så mange som har veltet ennå, men flere ser at dette klarer de ikke veldig lenge. Det vi opplever er at bedriftseier og bedriftsleder er veldig opptatt av hvordan dette går for sin arbeidstaker, om de vil komme godt igjennom denne perioden. Vil det gå over fra å bli en likviditetskrise til en kredittkrise? Spør Beisvåg.

Hos Steinkjer næringsforum har 111 medlemsbedrifter svart på undersøkelsen:

 • Nesten 80 % har merket lavere etterspørsel eller kanselleringer som følge av koronaviruset
 • Nesten 49 % har problemer med å levere varer og tjenester på grunn av koronaviruset
 • 75 % sier at det kan bli aktuelt å redusere produksjonen/virksomheten om kort tid som følge av viruset
 • 42 % har allerede permittert ansatte som følge av situasjonen
 • Over 70 % svarer at det om kort tid kan bli aktuelt å permittere

Konkrete innspill

Arntsen forteller at de er i gang med å gå gjennom konkrete innspill til hva det viktigste næringsforumet kan gjøre for sine medlemmer nå.

– Å være tett på kommune og jobbe for best mulig rammevilkår og tiltak i denne situasjonen er viktig for mange, samt tilgang til informasjon. Det er viktig at næringslivet opplever å ha oversikt over hvilke konkrete tiltak som finnes, og at bedriftene som har behov for omstilling snarest mulig kommer seg i utviklingsmodus. Oppi dette er det ekstremt viktig å huske at krisen går over og oppsiden kommer, mener Arntsen.


Beredskapsteam stiller opp for næringslivet i Steinkjer

– Det er ekstremt viktig at bedriftene holder hodet kaldt og tenker kortsiktig med langsiktig fokus, det vil vi hjelpe dem med, sier Bodil Vekseth i Steinkjer Næringsselskap.


I tillegg har de stilt spørsmål om:

 • Har dine leverandører varslet om forsinkelser eller kanselleringer av leveranser som følge av koronaviruset? Her svarer 49 prosent ja.
 • Har ansatte i din bedrift blitt sykmeldt/satt i karantene fordi lege mener det er risiko for smitte? Her svarer 35 prosent ja.

Verdal næringsforum har fått inn 83 medlemssvar på sin undersøkelse:

 • 73 % har merket lavere etterspørsel eller kanselleringer som følge av koronaviruset.
 • 43 % har problemer med å levere varer og tjenester på grunn av koronaviruset.
 • Nesten 88 % sier at det kan bli aktuelt å redusere produksjonen/virksomheten om kort tid som følge av viruset.
 • 35 % har allerede permittert ansatte som følge av situasjonen.
 • 83 % svarer at det om kort tid kan bli aktuelt å permittere.


 • – Svarene vi har fått inn er viktige kunnskap for meg å ta med inn i det videre arbeidet for næringslivet vårt. Våre medlemmer har også forventninger til at næringsforumet skal drive lokalt påvirkningsarbeid for å sikre gode økonomiske rammer og at vi skal skape arenaer for samhandling, utvikling og erfaringsutveksling. Det er kanskje viktigere enn noen gang av næringsforumet er «på» og tilstede for de som trenger oss, mener daglig leder Ingrid Dahl Furunes.

  Hun har vært i kontakt med ordføreren i Verdal om «funnene» og de er i dialog om hvordan de skal følge det opp videre.

  – For min del ser jeg viktigheten av å mobilisere for fullt nå, og bidra som best jeg kan for at bedriftene og næringslivet overlever denne krisen. Vi ser også for oss at vi kan og bør «utnytte» muligheten for de som for eksempel er i permisjon ved å kunne tilby ulike nettbaserte kompetansehevende kurs, slik at permisjonstiden kan oppleves litt mer meningsfull, sier Dahl Furunes.

  I tillegg har de stilt spørsmål om:

  • Har dine leverandører varslet om forsinkelser eller kanselleringer av leveranser som følge av koronaviruset? Her svarer 46 prosent ja.
  • Har ansatte i din bedrift blitt sykmeldt/satt i karantene fordi lege mener det er risiko for smitte? Her svarer 38 prosent ja.
  Namdalskysten Næringsforening har mottatt 48 medlemssvar på sin undersøkelse:

  • 18 % har permittert ansatte, 37 % svarer at det er uaktuelt.
  • 45 % sier de har opplevd kanselleringer.
  • 83 % svarer at de har utsatt aktiviteter.
  • 41 % har ansatte i karantene.
  • 81 % frykter ikke konkurs som følge av koronakrisen.

  Leder næringsforening med 270 bedrifter med 3.500 ansatte

  Frykter et ras av konkurser

  Leder i Namdal næringsforening, Amund Lein frykter at korona-viruset vil gi alvorlige konsekvenser for lokalt næringsliv.


  De har også mottatt flere innspill på hva de bør konsentrere seg om fremover, der orientering og informasjon går igjen, i tillegg til å være de lokales talerør ett steg opp.

  Levanger og Namdal næringsforening skal sende ut til sine medlemmer neste uke, og her kan du lese Værnesregionen sine funn. Namdalskysten næringsforening har også gjennomført en lignende spørreundersøkelse. Inderøy Utvikling har ikke gjennomført spørreundersøkelse ennå.

  Forventninger til videre tiltak fra Næringsalliansen for Trøndelag:

  • Kommende tiltakspakker må innrettes slik at en så stor del av næringslivet som mulig kan overleve når aktiviteten nå enten er helt falt bort eller tatt ned til et minimum.

  • Kommende pakker må også innrettes på en slik måte at vi sikrer at også næringslivet raskt kan komme tilbake igjen etter krisen.

  • Skatte- og avgiftsnivå må reduseres ytterligere.

  • Tidsfrister for innlevering av skattemelding/årsregnskap bør vurderes utsatt.

  • Arbeidsgivers lønnsplikt under permittering må fjernes helt.

  • Arbeidsgiverperioden ved sykmelding ved isolasjon og karantene grunnet smittefare, samt omsorgsdager for barn, må fjernes helt.

  • Renten må kuttes ytterligere. Banknæringen må utfordres til å kutte tilsvarende og raskere enn det de i dag har anledning til i henhold til regelverket.

  • Bankene må sikres nok kapital til å bistå bedriftene.

  • Tiltakspakken som ble lansert for kulturnæringene må styrkes betraktelig.

  • Støtteordninger fra blant annet Innovasjon Norge må kunne utbetales tidligere enn dagens praksis.

  • Tiltakene for kompetansehevende tiltak i bedrift og FoU rettet aktivitet på styrkes.

  • Tiltak for å sikre drift av offshoresektoren må iverksettes.

  • Kommunene må sikres betydelige overføringer for å holde hjulene i gang, slik at de er i stand til å ta vare på sine forpliktelser, og sikre sine tjenester til befolkningen og næringslivet.

  • Stortinget må være tydelig på at også fylkene og kommunene må bidra gjennom skatte- og avgiftslettelser og -utsettelser.

  • Offentlig sektor må forsere og igangsette prosjekter som holder bygg og anlegg, samt tilstøtende næringer i gang.

  • Det ønskes tydeligere signaler fra Staten, slik at kommunene håndterer situasjonen på en mer ensartet måte.

  • Det må også forberedes tiltakspakker for markedsføring av reiselivsnæringen den dagen vi er tilbake, for raskt å få næringen på føttene igjen.