NTS reduserer utbyttet

Styret anbefaler at utbyttet for 2019 reduseres med en tredjedel.

TEKNOLOGI OG BIOLOGI: Ny teknologi, som NTS ASAs semilukkede merd Aquatraz, vil skape vekst i sjømateksporten, mener Nordea-analytiker Finn-Arne Egeness.  Foto: NTS ASA

Nyheter

RØRVIK: Havbrukskonsernet meldte om utbyttekuttet i en børsmelding fredag morgen.

«Styret har besluttet å foreslå overfor Generalforsamlingen at ordinært utbytte endres til kr 1,00 per aksje for 2019. Utbyttet endres fra kr 1,50 til kr 1,00 som følge av usikkerhet knyttet til virkningene av koronaviruset», heter det i meldingen.

Anbefalingen innebærer at NTS holder tilbake drøyt 36 millioner kroner i utbytte.

Ordinær generalforsamling i NTS ASA vil bli avholdt 13. mai 2020. Aksjen vil bli notert eksklusive utbytte 14. mai 2020.

Fredag presenterte havbrukskonsernet i tillegg årsresultatet for 2019. Årsrapporten inneholder ingen vesentlige endringer sammenlignet med de foreløpige tallene som ble lagt fram da NTS la fram fjerdekvartalstallene 26. februar.

For fjoråret samlet oppnådde NTS driftsinntekter på til sammen 1,677 milliarder kroner, opp 153,8 millioner kroner fra 2018. Konsernets driftsresultat for 2019 utgjør kr 400,9 millioner kroner, rundt 170 millioner kroner svakere enn 570,7 millioner kroner.