Færre fly i lufta skaper problemer for lakseeksportørene:

− Fraktratene er mangedoblet

Lav kronekurs er godt nytt for alle som selger varer til utlandet, men for Williksen Export spises valutagevinsten opp av skyhøye priser på luftbåren godstransport.

ØKTE KOSTNADER: Lav kronekurs hjelper, men mangel på fraktalternativer gjør det kostbart for Nils André Williksen å sende laks med fly til oversjøiske markeder.  Foto: Lena Erikke Hatland

Nyheter

RØRVIK: Rundt én tredjedel av all norsk oppdrettslaks produseres av oppdrettere på Trøndelagskysten. Så å si all fisk eksporteres til utlandet. Nå fører koronakrisen til logistikkproblemer for Norges viktigste nest viktigste eksportartikkel.

− Bransjen er preget av stor usikkerhet, primært på grunn av logistikken, sier Nils Andre Williksen, daglig leder i Williksen eksport. Fra basen i Rørvik eksporterer selskapet flybåren norsk oppdrettslaks til de viktige sjømatmarkedene i Asia og Nord-Amerika.

Logistikkproblemene har oppstått etter at innreiseforbud og passasjersvikt har satt en effektiv stopper for passasjertrafikken over Atlanteren og til Øst-Asia. Godskapasiteten i buken på disse flyene har blant annet vært brukt til transport av oppdrettslaks. Nå fører knappheten på godsalternativer i lufta til at fraktratene eksploderer: På få uker har prisen for å sende én kilo laks med fly økt fra rundt ti kroner til omlag 50 kroner kiloen.

− Fraktratene er mangedoblet, og utgjør i dag omtrent like mye av våre kostnader som selve lakseprisen, sier Williksen.

Samtidig sørger den lave kronekursen for å balansere regnestykket, men bare delvis.

− Den lave kronekursen er positiv for alle som driver med eksport, men for vår del må vi gjenbruke valutagevinsten på frakt, forteller Williksen.


Historisk kronekollaps – nesten 12 kroner for en dollar

Kronen har falt kraftig mot alle valutaer over natten. En dollar koster nå nesten 12 kroner.

Nå vil alle ha de gule boksene:

– Etterspørselen har økt med mange hundre prosent

Namdal Ressurs er storleverandør av beholdere for smittefarlig avfall. Koronakrisen har ført til en eksplosjon i etterspørselen fra helseforetak og kommuner.


Williksen anslår at eksportvolumet i eget selskap er halvert som en følge av koronakrisa. Selskapet har likevel ikke permittert ansatte.

− Vi trenger de ressursene vi har for å finne alternative løsninger, sier Rørvik-eksportøren.