Disse har startet selskap i mars

215 selskaper har sett dagens lys hittil i mars.
Nyheter

Nyetableringer i Trøndelag fra 01.03.2020 til 22.03.2020

Listen viser alle nyetablerte selskaper i Trøndelag registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysundregistrene i perioden.

Frosta

Beauty By Ronia Ronja Vinge Alstad: Skjønnhetsbehandlinger og salg av varer som naturlig hører til denne bransjen. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Ronja Vinge Alstadvold. (03.03.2020)

Orsand Camping AS: Camping og overnatting, samt hva naturlig faller inn under dette, herunder deltagelse i andre selskaper. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Stein Ola Stene. (17.03.2020)

Frøya

Barnehage Johansen: Investering i, drift og utleie av fast eiendom. Samt det som naturlig står i forbindelse med dette Enkeltpersonforetak. Innehaver: Even Johansen. (20.03.2020)

Havnago AS: Drive eiendomsuvikling og næringsutvikling. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Joar Sigurd Johansen. (13.03.2020)

Patric Invest AS: Investering i andre selskap, aksjer, verdipapirer og eiendom, samt det som naturlig står i forbindelse med dette. Aksjeselskap. Kapital: 40.000. Daglig leder og styreleder: Kurt Johan Patric Lundevall. (20.03.2020)

Grong

Ledelse I Særklasse AS: Selge tjenester og varer innen kurs, opptreden og konsulenttjenester, og annet som naturlig sammenfaller med dette, samt deltakelse i andre selskaper, investeringer og nærliggende virksomhet. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder: Kjersti Sekse Kvalvik. Styreleder: Kari Engen. (18.03.2020)

Hitra

Glow Beauty Studio Nina Grytvik: Skjønnhetssalong, vippeextention, microblading, powderbrows, brynsstyling, skinliftpro/ hudpleiebehandling, makeup, og hårklipp. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Nina Grytvik. (16.03.2020)

Kaysa Holding AS: Holdingselskap og skal drive med kjøp og salg av aksjer, samt alt hva herved står i forbindelse. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Marita Finseth Møllen. (03.03.2020)

Høylandet

Hållingwood AS: Film- og TV-produksjon, underholdnings- og reklameproduksjon, mediekonsultasjon, konsept- og idéutvikling, tekst- og manusarbeid, tegning og animasjon, redigering, produksjon av radio- og podcastinnhold. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder: Kathrine Mørkved. Styreleder: David Andresen Skaufjord. (13.03.2020)

Inderøy


Starter for seg selv etter 22 år i bransjen

Eter 22 år som ansatt hos andre, satser sivilarkitekt Sylwia S. Hjulstad fra Inderøy nå for seg selv med hovedfokus på privatmarkedet på Innherred.


A Og K Eiendom AS: Drive handel, forvaltning av fast eiendom, løsøre og verdipapirer, videre kjøp og salg av biler og annet maskinelt utstyr, samt ved aksjer og parter å delta i andre selskaper og virksomheter. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Kjell Harald Madsen. (18.03.2020)

Langaunet Nedre Marius Staberg: Utleie av jord for grasproduksjon samt innmarksbeite. Skogbruk, levering av virke, gran og furu, samt salg av ved. Entreprenørvirksomhet, mindre oppdrag med vei, dyrking, rydding og lignende. Utleie av driftsbygninger og utstyr. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Marius Staberg. (04.03.2020)

Lunsjbrikken Øyvind Treider Olsen: Produksjon av lunsj for privatkunder og bedriftsmarkedet i Inderøy og omvegn. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Øyvind Treider Olsen. (03.03.2020)

Røra Næringsbygg AS: Utleie av næringsbygg, kjøp og utvikling av næringseiendom og investering i andre selskaper. Aksjeselskap. Kapital: 400.000. Styreleder: Roger Austad. (02.03.2020)

Øvergata Tannklinikk AS: Tannhelsetjenester, samt det som naturlig står i forbindelse med dette. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Olav Gangås. (17.03.2020)

Indre Fosen

Algen AS: Fiske og fangst og andre produkter/tjenester som naturlig hører sammen med dette, herunder å delta i andre selskap med lignende virksomhet, og kjøp og salg av aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretak. Aksjeselskap. Kapital: 100.000. Styreleder: Johan Wemundstad. (17.03.2020)

Eivind Øvergård: Jordbruk med fjørfehold og dyrking av jordbruksvekster. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Eivind Øvergård. (19.03.2020)

Foodland Thai Takeaway: Foodtruck (matvogn) Enkeltpersonforetak. Innehaver: Gøran Andreassen. (20.03.2020)

Frøya Rorbu Og Hytteutleie AS: Drift og utleie av hytte, rorbu og båter, samt andre tjenester knyttet til drift av virksomheten. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Lars Kopperud. (02.03.2020)

Korent AS: Maskinentreprenør og bemanning. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Odd-Helge Grove Korpan. (17.03.2020)

Lc Produktion Drift AS: Bygg og rørentreprenør, samt erverv og drift av fast eiendom. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Bengt Inge Conny Karlsson. (06.03.2020)

Norge Rundt AS: Transportvirksomhet og det som faller inn under det. Budbiltjenester, distribusjon, express, hestetransport. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Emil-Lion Nomat. (02.03.2020)

Oskar Alseth: Jordbruk med melkeproduksjon på storfe, kjøttproduksjon, avvirkning og landbruksrettet leiekjøring. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Oskar Alseth. (20.03.2020)

Levanger

Bil Og Maskinbelysning AS: Selge lys og lysutstyr til bil, lastebil, anleggsbransjen og landbruk. Kjøp og salg av motoriserte kjøretøy. Og det som måtte falle logisk under dette. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Christer Fjellstad. (17.03.2020)

Forhandler Marcus Hofstad Marcus Hofstad Juul-Lassen: Produksere desinfeksjonsmiddel, for salg til distributører og kunder. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Marcus Hofstad Juul-Lassen. (20.03.2020)

Hanne Skevik Helse & Livsstils Coach: Kjøp, salg og distribusjon av næringsmidler og helseprodukter fra Herbalife Nutrition. Kostveiledning og oppfølging, personlig treningsveiledning, samt alt som hermed hører med. Coaching i forbindelse med fysisk og mental helse. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Hanne Merete Skevik. (20.03.2020)

Stiklestad Eiendom Namsos AS: Å drive eiendoms- og handelsvirksomhet og hva hermed står i forbindelse, herunder ved aksjeinnskudd eller på annen måte å delta i andre foretak. Aksjeselskap. Kapital: 100.000. Daglig leder: Brynjar Farstad. Styreleder: Vidar Burmo. (16.03.2020)

Malvik

Auglit AS: Å levere tjenester og produkter innen test og måleteknikk og elektronikk, samt andre tjenester/produkter som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagender. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Ørjan Wean. (11.03.2020)

Barkbekken Drift AS: Konsulentvirksomhet rettet mot havbruksnæringen, investeringer i aksjer og verdipapirer, delta i andre selskaper og virksomheter, drive handel og forvaltning av fast eiendom, drive utleie av personell og alt som står i forbindelse med dette. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Arnfinn Aunsmo. (20.03.2020)

Fs Maskiner AS: Kjøp, salg og utleie av maskinelt utstyr og verktøy innen bygg og anleggsbransjen, samt annet som naturlig er forbundet med dette. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Fredrik Malvik Sandtrø. (18.03.2020)

Fs Service AS: Tømrer, anleggstjenester og mekanikk, samt annet som naturlig er forbundet med dette. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Fredrik Malvik Sandtrø. (18.03.2020)

Graneri Invest AS: Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Erik Grannes. (17.03.2020)

Invicta Eiendom AS: Kjøp, salg og utleie av eiendom. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Torstein Raphael Tøndel. (17.03.2020)

Sofa Invest AS: Investeringer i aksjer og andre verdipapirer samt oppgaver som naturlig hører sammen med dette. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Frode Johannesen Sandmark. (18.03.2020)

Torp Motor AS: Kjøp, salg og utleie av maskiner, verktøy, biler, båter, motorsykler og andre produkter/tjenester som naturlig hører til dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Aksjeselskap. Kapital: 200.000. Daglig leder og styreleder: Sindre Hoseth. (17.03.2020)

Vikhammer Pizza AS: Produksjon-, handel- og serveringsvirksomhet med hovedvekt på pizzaprodukter samt hva hermed står i forbindelse, herunder å delta i selskaper med lignende virksomhet. Aksjeselskap. Kapital: 100.000. Daglig leder og styreleder: Zabih Sultani. (17.03.2020)

Melhus

As Akr&v School Of Humanistic Sciences In Psychology: Undervisning og Forskning. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Astrid Klungseth. (19.03.2020)

As Astrid Klungseth Councelling: Hermeneutical samtaler (dialoger og grupper), og forskningsbaserte analyser. Aksjeselskap. Kapital: 40.000. Daglig leder og styreleder: Astrid Klungseth. (11.03.2020)

Gimse Vasslag AS: Produksjon og distribusjon av vann. Aksjeselskap. Kapital: 35.000. Daglig leder og styreleder: John Borten. (17.03.2020)

Hølonda Grunneierlag 2 SA: På samvirkemessig grunnlag søke å utnytte grunneiernes rettigheter på en langsiktig best mulig måte. Laget skal arbeide for godt vilt og fiskestell etter næringsmessige prinsipper. Ved turistmessig utnyttelse av arealet skal laget arbeide for at inntektene mest mulig tilfaller grunneierne, og for at arealdisponering skjer etter planer som tar tilbørlig hensyn til landskapets egenart. Innenfor rammen av rasjonell drift skal laget søke å tilgodese den ikke jordeiende befolknings interesser ved at allmenheten gis adgang til jakt, fiske og friluftsliv. Samvirkeforetak. Daglig leder og styreleder: Monica Garberg. (03.03.2020)

K.moe Holding AS: Hovedkontortjenester. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Kristian Moe. (05.03.2020)

Leisto AS: Drive med rådgiving og investere i selskaper og eiendom og alt annet som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagende. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder: Robert Stølen Leira. Styreleder: Hanne Stølen Leira. (13.03.2020)

Roar Høiby: Produksjon og salg av grovfor og utleie av lokaler til hestehold og bolig i egen utleiebolig. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Roar Høiby. (11.03.2020)

Tek-Mek Industriservice Murat Özcaglayan: Industriservice: maskin og utstyr, vedlikehold, teknisk og mekanisk løsninger, sveising, metal arbeide, salg av maskindeler. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Murat Özcaglayan. (19.03.2020)

Ålberg Transport: Utleie av sjåfører til å kjøre lastebiler, trailere og tungtransport generelt. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Heidi Christine Hjellien Ålberg. (13.03.2020)

Meråker

Tor Arne Hetland Invest AS: Å drive med eiendomsinvesteringer, foredrag og rådgivning samt det som naturlig står i forbindelse med dette. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Tor-Arne Hetland. (12.03.2020)

Midtre Gauldal

Sameiet Frøsetløkkja 2: Eierseksjonssameie Eierseksjonssameie. Styreleder: Martin Aasen. (19.03.2020)

Stasjonsveien 11 AS: Eie og drift av fast eiendom og annet som naturlig faller sammen med dette, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen møte gjøre seg interessert i andre virksomheter. Aksjeselskap. Kapital: 400.000. Styreleder: Anna Therese Flatmo. (18.03.2020)

Wfs AS: Teknisk support, innovative og fremtidsrettet løsninger. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Joakim Winsnes. (10.03.2020)

Namsos

Hammarbrygga Fisk AS: Utleie av driftsmidler til fiskerinæringen og salg av andre produkter/tjenester som naturlig hører til dette, herunder å delta i andre selskap med lignende virksomhet, og kjøp og salg av aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretak. Selskapet kan også drive med kjøp/drift av fast eiendom. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Knut Bernhard Thorsen. (05.03.2020)

Hasvåg Vestre DA: Utleie av melkekvoter, landbruksarealer og tilhørende aktivitet knyttet til gårdsbruket. Ansvarlig selskap, delt ansvar. Deltakere: Hartvig Jacobsen. (17.03.2020)

Havnegata 18-20 Holding AS: Utvikling og utleie av fast eiendom, herunder kjøp og salg av verdipapirer som naturlig står i forbindelse med dette. Aksjeselskap. Kapital: 1.500.000. Daglig leder: Ove Ingebrigtsen. Styreleder: Odd Rune Ingebrigtsen. (09.03.2020)

Hjemmefrisør 1 AS: Frisering og annen skjønnhetspleie. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Maria Theresa Hilda Benden. (04.03.2020)

Nusara Take Away Nusara Chuenjabok: Restaurant salg av mat, take away. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Nusara Chuenjabok. (10.03.2020)

Oydawi Adventure AS: Formidle undervisning og servicetjenester tilknyttet idrett og friluft. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Øystein Daniel Wisløff. (18.03.2020)

Oydawi Invest AS: Forvaltning av finansielle instrumenter direkte og gjennom andre selskaper, herunder aksjer, fond, obligasjoner, derivater, valuta mv. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Øystein Daniel Wisløff. (18.03.2020)

Thol AS: Investering i aksjer, andre verdigjenstander og her tilhørende virksomhet. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Roar Gerhardsen. (05.03.2020)

Nærøysund

Frisør Anfinnes: Drive som frisør, alt fra klipp til farge og styling. Videreselge produkter som kjøpes via leverandør. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Marianne Anfinnes. (03.03.2020)

Markus Ulsund: Fiske og fangst. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Markus Ulsund. (04.03.2020)

North Eiendom Rørvik AS: Utvikle, utleie, kjøp og salg av fast eiendom og det som naturlig hører med, herunder investeringer i andre selskaper. Aksjeselskap. Kapital: 31.200. Styreleder: Sverre-Ottar Nordahl. (04.03.2020)

Orkland

Furen Bygg AS: Byggetjenester, bygge hytta, innvending og utvendig, oppussing innvendig og utvendig. Transporttjenester med post og budtjenester, salg av byggematerialer. Annen forretningmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted og andre produkter som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interresert i andre foretagender. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Viktoras Belogrudovas. (18.03.2020)

Haroon Shah Agha: Renhold og flytting. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Haroon Shah Agha. (20.03.2020)

Hoston-Lium Grunneierlag SA: Å samle grunneierne og rettighetshaverne i lagets område for i samarbeid å forvalte vilt i grunneiernes område. Samvirkeforetak. Styreleder: Nina Vangen Ranøien. (19.03.2020)

Jamder Eiendom AS: Kjøp, salg og utleie. Skal også levere boligtjenester, boligutvikling på generell basis samt investeringer. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Shiba Jamder. (10.03.2020)

Jp Investor AS: Utleie av egen eller leid fast eiendom. Aksjeselskap. Kapital: 100.000. Styreleder: Jonjie Perez. (13.03.2020)

Leszek Janowicz Malerservice: Håndverkertjenester. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Leszek Maciej Janowicz. (16.03.2020)

Midt-Norge Bygg AS: Snekker, malertjenester. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Karolis Kubilius. (05.03.2020)

Orkla Stein AS: Utvinning og salg av grus og andre produkter/tjenester som naturlig hører til dette, herunder å delta i selskap med lignende virksomhet, og kjøp og salg av aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretak. Selskapet kan også drive med kjøp/drift av fast eiendom. Aksjeselskap. Kapital: 100.000. Daglig leder og styreleder: Gunnar Stenseth. (17.03.2020)

Orkland Energi Proff AS: Å yte tekniske tjenester innen elektrisk installasjonsarbeid, samt ytelser som står i den forbindelse, herunder å delta i andre selskap med lignende virksomhet, samt kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretak. Aksjeselskap. Kapital: 100.000. Daglig leder: Ken Roar Kristiansen. Styreleder: Johan Kusæther Skjølberg. (12.03.2020)

Remidt Næring AS: Næringsutvikling knyttet til miljø- og gjenvinningsområdet, herunder oppkjøp av selskaper, eie aksjer i andre selskaper, fast eiendom og hva dermed naturlig står i forbindelse Aksjeselskap. Kapital: 100.000. Styreleder: Knud Petersen Aune. (04.03.2020)

Stølhaug: Anbefaler produkter innen helse, skjønnhet og velvære videre som jeg selger. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Marte Stølhaug. (11.03.2020)

Overhalla

Overhalla Sport AS: Butikkhandel med bredt utvalg av sportsartikler og andre produkter/tjenester som naturlig hører sammen med dette. Aksjeselskap. Kapital: 300.000. Daglig leder: Lise Anita Sætervik. Styreleder: Magne Lysberg. (17.03.2020)

Sletta Mat AS: Gatekjøkken, servering og catering og alt som står i forbindelse med dette. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Per Herlof Sellæg. (17.03.2020)

Røros

Bergstaden Taxi Og Turvogn AS: Taxivirksomhet, samt virksomhet knyttet til dette. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Kenneth Sandvik. (17.03.2020)

Peder Hiortgata 6 AS: Kjøp, salg og drift av fast eiendom samt hva der står i forbindelse. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Kenneth Sandvik. (17.03.2020)

The Folk Music Academy AS: Lage og formidle musikkleksjoner på internett og andre produkter/tjenester som naturlig hører til dette. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Olav Luksengård Mjelva. (18.03.2020)

Skaun

Eo Maskin AS: Grunnarbeider med gravemaskin og lignende og alt som naturlig hører til, samt eventuelt ha eierinteresser i andre foretak. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Even Onsøien. (05.03.2020)

Norsk Utemiljø AS: Drift av nettbutikker, formidling/produksjon/salg av varer og tjenester, hovedsakelig via internett. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Tom Henriksen. (10.03.2020)

Risvaag AS: Disponering av aksjer. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Andreas Risvaag. (18.03.2020)

Steinkjer

Asp-Holding AS: Forvalte inntekter og videre investere i eiendommer etc. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Roald Asp. (03.03.2020)

Jeanettes Holding AS: Kjøp og salg av aksjer og det som naturlig står i forbindelse med dette. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Jeanette Johansen. (12.03.2020)

Kioskdrift Sætran: Butikkdrift med spill i kioskhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Johan Sætran. (11.03.2020)

New China House AS: Drift av restaurant/cafe. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Wai Kit Tang. (18.03.2020)

Sevvis Holding AS: Eie og forvalte aksjer i andre selskaper, herunder å styre investeringer og forvalte avkastning. Aksjeselskap. Kapital: 45.000. Styreleder: Carl Olav Severeide. (16.03.2020)

Sjømæling Production: Kjøp og salg av klær, hovedsakelig treningsklær og lignende. Lage logoer selv og eget merke. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Trygve Sjømæling. (11.03.2020)

Stjørdal

Asarty Helse Og Skjønnhet: Helse og skjønnhets salong, solstudio. Norskreg. utenlandsk foretak. Daglig leder: Jelena Seleznova. Styreleder: Jelena SeleznovaØyvind Kristensen. (17.03.2020)

Captn AS: Investeringer. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Erling Johansen. (17.03.2020)

Dma Dmitrijs Glusnovs: Innvendig restaurering av hus, snekkring og maling. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Dmitrijs Glusnovs. (18.03.2020)

Høiås-Invest AS: Kjøp og salg av aksjer, samt hva hermed står i forbindelse, herunder å delta i andre selskaper. Aksjeselskap. Kapital: 700.000. Styreleder: Olav Høiås. (02.03.2020)

Jono Holding AS: Eie andre selskap, investere i andre selskaper, forvalte verdier for andre selskaper. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Jon Ragnar Jensen. (17.03.2020)

Kam Høiseth Holding AS: Investere og eie aksjer i andre selskap, samt alt som står i forbindelse med dette. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: John Magnar Høiseth. (03.03.2020)

Kosicka Hudpleie: Hudpleiesalong, kropp- og ansiktsbehandlinger, salg av kosmetikk. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Weronika Kosicka. (04.03.2020)

Per Heggem AS: Konsulent og teknisk bistand til komposittområdet, samt hva naturlig faller inn under dette, herunder deltagelse i andre selskaper. Aksjeselskap. Kapital: 50.000. Daglig leder og styreleder: Per Sigurd Heggem. (17.03.2020)

Rapid Rappel AS: Produksjon og salg av produkter innen rappellering, klatring og fallsikring. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Morten Mondahl. (20.03.2020)

Wergelandsvegen 10 AS: Å eie, utvikle og leie ut eiendommer, samt hva hermed står i forbindelse, herunder å delta i andre selskaper. Aksjeselskap. Kapital: 2.100.000. Styreleder: Ole Kristian Høiås. (18.03.2020)

Zero Sette AS: Kjøp og salg av aksjer, samt hva hermed står i forbindelse, herunder å delta i andre selskaper. Aksjeselskap. Kapital: 700.000. Styreleder: Oddvar Vigdenes. (06.03.2020)

Trondheim

A Development AS: Utvikling og forvaltning av eiendom og utvikling av sport samt det som naturlig står i forbindelse med dette. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Pål Einar Bomo. (17.03.2020)

Afp Hage Andreas Foss Pedersen: Hageplanlegging og skjøtsel av hager. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Andreas Foss Pedersen. (13.03.2020)

Agt 15 AS: Kjøp, salg, utvikling og utleie av egen fast eiendom og annen virksomhet som naturlig står i forbindelse med dette. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Jan Walter Riddervold. (13.03.2020)

Aidiom 3 AS: Investere i selskaper alene eller sammen med andre. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Jon Øyvind Eriksen. (10.03.2020)

Airride Tech Preben Stene Nøstan: Salg av produkter til understell til bil via nettbutikk. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Preben Stene Nøstan. (06.03.2020)

Akba Invest AS: Investere i kapitalvarer, aksjer, andre verdipapirer og eiendom, og evt. andre investeringsobjekter, og drive mulig utleie av kapitalvarer og eiendom, samt deltakelse i andre selskaper som naturlig faller inn under denne virksomhet. Aksjeselskap. Kapital: 40.000. Styreleder: Ann-Kristin Bull Aune. (12.03.2020)

Anders Hamstad AS: Selv, eller gjennom hel- eller deleide selskaper, eller ved å samarbeide med andre selskaper, å forestå investeringsvirksomhet, herunder investering i aksjer, obligasjoner, selskapsandeler, utlånsvirksomhet, fast eiendom, samt annen virksomhet som har naturlig sammenheng med dette. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Anders Hamstad. (05.03.2020)

Anleggsgartner 1 AS: Lønnsom entreprenør- og anleggsgartnervirksomhet i Trøndelag. Aksjeselskap. Kapital: 500.000. Daglig leder: Tonje Sofie Holm Nordengen. Styreleder: Per Halvard Nielsen. (02.03.2020)

Bjørkhaugvegen 6 AS: Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Sergiy Vasylevskyy. (17.03.2020)

Bjørn Olav Midtflå: Sport: Ski- og sykkelreparasjon. Transport: Varefrakt. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Bjørn Olav Vikan Midtflå. (03.03.2020)

Boss Lady Toe Lloyd Paul: Salg av klær og sko. Vi bestiller varene fra nettbutikk B2B, og selger videre på våres nettside til kunder. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Toe Lloyd Paul. (19.03.2020)

Bryggen Food AS: Bedrive produksjon av matvarer til videresalg. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder: Dmitrijs Buiko. Styreleder: Trond Olav Kolstad. (18.03.2020)

Bygg & Anleggservice AS: Snekker, maler tjenesteter. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Karolis Kubilius. (18.03.2020)

Cb Rør AS: Rørarbeider og service i forbindelse med vann, varme og sanitær. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Christoffer Brechan. (17.03.2020)

Coolnet Norge AS: Konsulentvirksomhet, utvikling og salg av datasystemer, samt virksomhet forbundet med dette. Budservice og transport, og andre tjenester og produkter som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagender samt kjøp, salg og utleie av fast eiendom. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Zainab Yosef Mustafa Abdalmalek. (16.03.2020)

Dkt AS: Rådgivning knyttet til blant annet rørleggertjenester samt det som naturlig står i forbindelse med dette. Aksjeselskap. Kapital: 50.000. Daglig leder og styreleder: Bård Samstad. (10.03.2020)

Eas 1869 AS: Engroshandel med byggevarer. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Arne Reinertsen. (17.03.2020)

Edg AS: Kjøp, salg og utleie av fast eiendom, samt inntektsbringende arbeid innen modell, skjønnhet og pleie. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Elise Dalby Grønnesby. (17.03.2020)

Energima Trøndelag AS: Leveranser av produkter og tjenester innen ventilasjon, kjøling etc. Selskapet skal også kunne ta på seg totalentrepriser ved rehabilitering/oppføring av bygg. Selskapet skal også drive med kjøp/salg av eiendom, eiendomsutvikling og utleie av eiendom. Selskapet skal også utføre investeringer av enhver art. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder: Frode Paulsen. Styreleder: Morten Hveding Juel. (02.03.2020)

Erica Kvam AS: Bloggvirksomhet samt det som tilhører under blogging. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Erica Mohn Kvam. (17.03.2020)

Es Auto AS: Utleie av maskiner, handel og drift av bensinstasjoner og alt som hermed står i forbindelse, og delta i andre selskaper ved aksjetegning eller på annen måte. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Emil Skjelstad. (17.03.2020)

Farxhigh AS: Investere i andre selskaper og annen virksomhet som står i naturlig sammenheng med dette. Aksjeselskap. Kapital: 34.000. Daglig leder og styreleder: Gøran Marstein. (17.03.2020)

Fossegrenda Lakk & Karosseri AS: Lakk- og karosseriarbeid samt alt annet som står i forbindelse dermed, herunder deltakelse i andre selskaper. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Hasnat Ahmad. (09.03.2020)

Fotodesken AS: Fotograf-tjenester innen nyheter, bedrift, portrett og annonse foto. Utleie av fotografer og kompetanse knyttet til foto, film og redaksjonell virksomhet. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Benny Andre Halvorsen. (17.03.2020)

Glimpz Transport AS: Transport av varer og tjenester. Aksjeselskap. Kapital: 100.000. Styreleder: Jonjie Perez. (12.03.2020)

Golf Med Bård Vassbø: Golfer, golfvideoskaper, golfvloger, youtuber, influenser. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Bård Vassbø. (20.03.2020)

Granada Capital AS: Å investere i andre selskaper. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Sebastian Andreas Haugeto. (03.03.2020)

Granåsen Bil Aas: Salg og kjøp av brukte biler, bobiler, båter, motorsykkel, snøscooter. Utleie av bobil. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Geir Håkon Aas. (20.03.2020)

Grønt Anlegg AS: Utomhusarbeid, gartnerarbeid og salg av varer og tjenester. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Erez Glazer. (20.03.2020)

Halldal Holding AS: Holding. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Håkon Halldal. (17.03.2020)

Hjelmstad Holding AS: Holdingselskap. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Ole Petter Hjelmstad. (10.03.2020)

Hold Fast Holding AS: Kjøp, salg og utleie av eiendom og andre investeringer, direkte eller gjennom andre selskaper. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Paul Benum. (17.03.2020)

Hytteverden AS: Husbygging. Kjøp, salg, import og eksport av byggevarer. Alle typer reparasjonsarbeid i byggebransjen. Rengjøring av bolig- og industrilokaler. Selskapet kan engasjere seg i annen virksomhet eller aksjekjøp. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Kaspars Kuimets. (05.03.2020)

Immune AS: Salg, markedsføring, investering og konsulentvirksomhet innenfor husholdningsprodukter/dagligvarer samt hva som derved står i forbindelse. Herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre og andre tjenester og produkter som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagender samt kjøp, salg og utleie av fast eiendom. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Roy Helge Sellesbakk. (18.03.2020)

Jaf Invest AS: Holdingselskap. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: John André Fossum. (09.03.2020)

Jakobsliveien 57 AS: Investering i fast eiendom samt det som naturlig står i forbindelse med dette. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Rolf Jacob Kjerringvåg. (02.03.2020)

Jakobsliveien 59 2 AS: Selskapets formål er investering i fast eiendom samt det som naturlig står i forbindelse med dette. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Rolf Jacob Kjerringvåg. (02.03.2020)

Jakobsliveien 59 A/b AS: Investering i fast eiendom samt det som naturlig står i forbindelse med dette. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Rolf Jacob Kjerringvåg. (02.03.2020)

Jhs Lager & Utleie AS: Utleie av lager, maskiner og utstyr. I tillegg eie, drive og utvikle eiendom, samt annet som naturlig er forbundet med dette. Selskapet kan også investere i aksjer og andeler. Aksjeselskap. Kapital: 50.000. Daglig leder: Jan Gunnar Holthe. Styreleder: John Olaf Skaalvik. (09.03.2020)

Jk Bilpleie Morten Solberg Johnsen: Bilpleie og små reparasjoner. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Morten Solberg Johnsen. (12.03.2020)

Johnhou AS: Investere i andre selskaper og forvalte avkastning samt annen dertil hørende virksomhet. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: John Hou Sæter. (02.03.2020)

Kasa Invest 4Døtre AS: Kjøp, salg og utvikling av eiendom, samt alt som står i forbindelse med dette, herunder deltakelse i andre selskaper med aksjetegning eller på annen måte. Selskapet vil også drive med investeringer i andre typer selskaper, samt kjøp og salg av verdipapirer. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Geir Jakobsen Saltvik. (17.03.2020)

Katrine Nymo: Skjønnhetsbransjen, vipper, voksing, og andre skjønnhetsbehandlinger. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Katrine Eide Nymo. (04.03.2020)

Klostergt. 34 B AS: Ivestering i fast eiendom samt det som naturlig står i forbindelse med dette. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Rolf Jacob Kjerringvåg. (02.03.2020)

Kodesmil AS: Programvareutvikling. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Marcin Urbanski. (17.03.2020)

Krogstad Faburrito: Selge burritos fra food truck/matbil. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Martin Johan Krogstad. (13.03.2020)

Laug Tegnestue AS: Arkitekt- og designtjenester med produktleveranse. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder: Sindre Bjerkli. Styreleder: Marie Kirksæther Risan. (09.03.2020)

Lysholm Utvikling AS: Salg av konsulenttjenester innen informasjonsteknologi. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Emil Lysholm. (17.03.2020)

Masaj 2 AS: Investering i aksjer og annen virksomhet. Aksjeselskap. Kapital: 180.000. Styreleder: Anton Jenssen. (02.03.2020)

Masaj 3 AS: Investering i aksjer og annen virksomhet. Aksjeselskap. Kapital: 180.000. Styreleder: Anton Jenssen. (02.03.2020)

Masaj 4 AS: Investering i aksjer og annen virksomhet. Aksjeselskap. Kapital: 180.000. Styreleder: Anton Jenssen. (02.03.2020)

Masaj 5 AS: Investering i aksjer og annen virksomhet. Aksjeselskap. Kapital: 180.000. Styreleder: Anton Jenssen. (02.03.2020)

Meinhard AS: Konsulentoppdrag innen bygg og anlegg, kjøp av salg av eiendom i Norge og utlandet, investering i gamle whisky- og konjakkflasker (fra auksjoner til samling), salg av postkort via internett. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Andreas Andrus Kaha. (02.03.2020)

Melody Market AS: Salg av underholdningstjeneste og konsertvirksomhet. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Stig Nergård. (02.03.2020)

Midlings Håndtverksservice: Reparasjon av småbåter, seilmakerarbeid, reparasjon av seil og presseningsarbeid. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Aage Midling. (06.03.2020)

Modern Bygg AS: Snekker og maler tjenester. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Karolis Kubilius. (18.03.2020)

Mojo Management AS: Utleie av lokaler til konserter og kulturarrangement, samt hva som naturlig står i forbindelse med dette, herunder deltagelse i andre selskaper. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder: Odin Johansen. Styreleder: Trond Hillestad. (13.03.2020)

Monica Eintrø: Velværebehandlinger som massasje, hudpleie og negledesign. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Monica Eintrø. (19.03.2020)

Most Wanted Mats Davidsen Sæternes: Nettbutikkhandel som skal selge hverdagsklær. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Mats Davidsen Sæternes. (02.03.2020)

My Wedding Nordic AS: Tjenester knyttet til bryllupsmarkedet og publikasjoner samt hva som naturlig står i forbindelse med dette, herunder deltakelse i andre selskaper. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder: Trond Hillestad. Styreleder: Anders Olden Aagesen. (18.03.2020)

Møyfrid AS: Oppføring av salg av nye boliger. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Usanthan Lucas. (18.03.2020)

Napa AS: Å forestå kjøp, utvikling, salg og utleie av fast eiendom. Aksjeselskap. Kapital: 100.000. Daglig leder og styreleder: Hege Åmodt Smestad. (10.03.2020)

Nordtvedt AS: Drift, eierskap og konsulenttjenester innen restaurant, konsert og kulturarrangement. Investering i næringsvirksomhet og eiendom, herunder aksjer og andeler, samt deltagelse i andre selskaper med lignende virksomhet. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Henning Nordtvedt. (18.03.2020)

Oballoo AS: Konsulenttjenester og salg knyttet primært til design og markedsføring. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Janne-Kari Ballo Opland. (09.03.2020)

Olaussen Invest & Consulting AS: Prosjektadministrasjon, byggeledelse, rådgivning innenfor bygg og anlegg, eiendomsutvikling samt alt som naturlig står i forbindelse med dette, herunder investeringer og deltakelse i andre selskaper. Aksjeselskap. Kapital: 60.000. Styreleder: Ronny Olaussen. (10.03.2020)

Olv AS: Kjøp, salg, restaurering, oppføring av eiendom, samt det som naturlig står i forbindelse med dette og eie aksjer i andre selskaper. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Ørjan Baukhol Haverstad. (17.03.2020)

Optimal Trading AS: Drive innen, import, salg av næringsmidler og beslektet virksomhet, samt det som naturlig står i forbindelse med dette. Aksjeselskap. Kapital: 100.000. Daglig leder: Lars Rundgreen. Styreleder: Oddvar Engan. (06.03.2020)

Otnic AS: Internetthandel med bredt vareutvalg samt investeringer i aksjer, verdipapirer og eiendom. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Håkon Lilleberg. (20.03.2020)

Otto Lote AS: Konsultasjon, programmeringstjenester, forvaltning og drift av IT-systemer. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Otto Kristoffer Lote. (09.03.2020)

Oyspv AS: Selskapet skal selv eller sammen med andre drive annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted. Aksjeselskap. Kapital: 50.000. Styreleder: Andre Aksetøy. (17.03.2020)

Pa Newco11 AS: Investering i, kjøp, utvikling, forvaltning og salg av forretningsvirksomhet, aksjer og andeler, eiendom samt annen aktivitet som står i naturlig sammenheng med dette. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Bente Øwre. (02.03.2020)

Pilot Anlegg AS: Utleie og salg av anleggsutstyr, materiell og lignende, samt hva hermed står i forbindelse. Videre deltakelse i andre selskaper ved aksjetegning eller på annen måte. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Ketil Hagen. (10.03.2020)

Plassen Holding AS: Investeringer. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Lisbeth Plassen. (16.03.2020)

Porter Tung Og Lett Transport AS: Transport. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder: Heide Jamero Porter. Styreleder: Derek Sidney Porter. (04.03.2020)

Repoint Resirkulering Tom Erik Jacobsen: Miljøforebyggende arbeid. Resirkulering. Sanering av elektriske kjøretøy Enkeltpersonforetak. Innehaver: Tom Erik Jacobsen. (20.03.2020)

Robatoli Holding AS: Investere i aksjer, eiendom og andre prosjekter og hva dermed står i forbindelse med dette. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Tove-Merete Lilledal. (17.03.2020)

Rosenborg Apotek AS: Eie og drive apotek og annet som naturlig faller sammen med dette. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder: Vegar Sellæg Brenne. Styreleder: Lars Kristian Myhre. (17.03.2020)

Rubato Booking AS: Selge tjenester og varer innen musikk, og annet som naturlig sammenfaller med dette, samt deltakelse i andre selskaper, investeringer og nærliggende virksomhet. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Jørgen Berntson Aase. (05.03.2020)

Ruben Villarroel Esport Ruben Villarroel Brødreskift: Esport-utøver. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Ruben Villarroel Brødreskift. (11.03.2020)

Rune Hansen Micro Handel: Salg og utleie av medisinsk utstyr, salg av reklame, salg av reklameutstyr samt konsulenttjenester. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Rune Hansen. (03.03.2020)

S.h Eiendom AS: Kjøp, salg, utvikling og utleie av fast eiendom. Selskapet kan også delta i andre selskaper ved aksjetegning eller på annen måte. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Stein Hofstad. (10.03.2020)

Sameiet Damlia B1-2: Eierseksjonssameie. Eierseksjonssameie. Styreleder: Ann Christin Ødegård. (04.03.2020)

Sameiet Frostaveien 12: Eierseksjonssameie Eierseksjonssameie. Styreleder: Einar Stølevik. (13.03.2020)

Sameiet Kleistsgt. 4: Eierseksjonssameie Eierseksjonssameie. Styreleder: Adrian Hjelvik. (02.03.2020)

Schanke AS: Vaktmestertjenester, samt utleie av personell og utstyr. I tillegg annet som naturlig er forbundet med dette. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Marius Schanke. (16.03.2020)

Siman Shop Afnaan Ali Mohamud: Selger mat, klær og kosmetikk. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Afnaan Ali Mohamud. (19.03.2020)

Siva Utvikling 6 AS: Investeringer i, herunder erverv, utvikling og forvaltning av fast eiendom. Selskapet kan med aksjeinnskudd eller på annen måte delta i virksomhet med tilsvarende formål. Aksjeselskap. Kapital: 100.000. Styreleder: Kristian Strømmen. (17.03.2020)

Skin Perfect AS: Medisinsk hudpleie, injeksjoner, salg av hudpleie. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Ingrid Hammerdal. (17.03.2020)

Skyåsen AS: Eiendomshandel. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Petter Børseth Enodd. (13.03.2020)

Steinrik Invest AS: Kjøp og salg av aksjer. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Stein-Erik Bjørnnes. (18.03.2020)

Stil Eiendomsutvikling AS: Konsulentvirksomhet, rådgivning og kompetansetjenester innen fast eiendom og andre tjenester som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, og kjøp og salg av aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andre samt det som naturlig står i forbindelse med dette. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Stine Kirknes. (02.03.2020)

Stind Holding AS: Investere i aksjer, eiendom og andre prosjekter og hva dermed står i forbindelse med dette. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Stine Marie Wilmann. (18.03.2020)

Strømsjefen AS: Drift av web-portaler Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Jakob Dahl Strand. (16.03.2020)

Studio Bahri Jonas Bahri Gjerløw: Nettbutikk, salg av sølvringer og klær. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Jonas Bahri Gjerløw. (13.03.2020)

Tm:live AS: Konsulentvirksomhet, planlegging og gjennomføring av arrangement og events og annet som naturlig faller sammen med dette. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: John Otto Sunde. (12.03.2020)

To Do Nordics AS: Fremstilling/salg av tjenester i tilknytning til reiser derav også eventvirksomhet, arrangementer som konferanse og messer, og andre produkter som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksje i eller utenfor bransjen, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagender. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Tove-Merete Lilledal. (12.03.2020)

Tom Henden Holding AS: Eie et eller flere datterselskaper. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Tom Christian Henden. (16.03.2020)

Traba Holding AS: Eie og forvalte investeringer som gjøres. Holdingselskap. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Sammy Basit. (18.03.2020)

Travel-Tek AS: Utvikling innen reiseteknologi som omfatter utvikling av dataprogrammer, applikasjoner, drift av IT-tjenester og konsulentvirksomhet. Videre har selskapet til formål å organisere eller delta i tiltak eller selskap som har sammenheng med ovennevnte formål. Aksjeselskap. Kapital: 100.000. Daglig leder: Petter Ramberg. Styreleder: Håkon Husby. (02.03.2020)

Trondheim Vindusvask AS: Renhold og vedlikehold. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Christoffer Weisæth. (13.03.2020)

Tusvik Pulverlakk AS: Pulverlakkering og sandblåsing med tilstøtende virksomheter. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Leif Johan Tusvik. (17.03.2020)

Ugreit AS: Lydproduksjon, utøvende kunst og annet som naturlig faller sammen med dette. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Mats Pedersen Austgulen. (19.03.2020)

Umble AS: Konsulenttjenester innen design, idéutvikling, strategi og informasjonsteknologi, samt utvikling og drift av egne og andre selskapers digitale løsninger. Investering i næringsvirksomhet, herunder aksjer og andeler, samt deltagelse i andre selskaper. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder: Sondre Kvam. Styreleder: Magnus Lie Fridheim. (20.03.2020)

Villa-Invest AS: Eigedomsinvestering, herunder utleige, utvikling og oppussing, kjøp og sal av eigedomar og anna som naturleg fell saman med dette. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Andre Visdal Villa. (12.03.2020)

Vippefin Beauty Høiby AS: Drive med frisering og annen skjønnhetspleie som naturlig hører inn under dette. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Hanne Virve Høiby. (13.03.2020)

Zxy Navigation AS: Rådgivende tjenester innen elektronikkindustrien samt utvikle og selge elektronikkprodukter for høypresisjon GNSS basert posisjonering. Samt deltagelse i lignende bransjer. Aksjeselskap. Kapital: 100.000. Daglig leder og styreleder: Rolf Olstad. (17.03.2020)

Zyncer Kim Richard Røstgård: Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Kim Richard Røstgård. (09.03.2020)

Åg Entreprenør AS: Entreprenørvirksomhet, samt virksomhet som naturlig står i forbindelse med dette, herunder også investeringer i eiendom og aksjer. Aksjeselskap. Kapital: 200.000. Daglig leder: Mathias Folstad Åkervik. Styreleder: Bård Gjervan. (18.03.2020)

Verdal

Ebtek AS: Postordre-/internetthandel med annet spesialisert vareutvalg. Import og videresalg av bilelektriske artikler, og andre produkter/tjenester som naturlig hører sammen med dette. Selskapet kan også delta i lignende selskaper, eller kjøp/salg av aksjer i andre virksomheter. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Alexander Albertsen Hynne. (17.03.2020)

Frosta Borettslag: Borettslag Borettslag. Styreleder: Vidar Burmo. (04.03.2020)

Nestvoldjordet Borettslag: Borettslag Borettslag. Styreleder: Vidar Burmo. (16.03.2020)

Special Equipment Solutions AS: Å drive med innovasjon innen løfteteknikk og logistikk. Selskapet kan også delta i annen virksomhet. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Lars Erik Bakken. (18.03.2020)

Sportsspire Media AS: Å være utvikler og eier av sportsrelaterte nettløsninger og konsepter på digitale plattformer, samt alt som naturlig hører sammen med dette. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Stian Skjelbred. (02.03.2020)

Ørland

Bobilsalg Trondheim AS: Kjøp, salg og utleie av bobiler, andre kjøretøy og driftsmidler. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder: Fred Ove Stallvik Solum. Styreleder: Erlend Volløyhaug. (10.03.2020)

C3 Security AS: Virksomheten forestår utleie av tjenester for understøttelse av sivile og offentlige organisasjoners daglige sikkerhetsadministrasjon, ivaretagelse av definerte sikkerhetsmål og lovpålagte krav som gjelder for virksonheter. Selskapets virksomhet skal tilby sikkerhetsrådgivning for byggherre og prosjekterende i alle prosjektfaser for bygg og anlegg, og levere løsninger for implementering av tilpassede operasjonelle, administrative, fysiske og elektroniske sikringstiltak. Rådgivningsvirksomheten omfatter analyser, evaluering og revisjon av sikkerhetsløsninger og systemer, utvikling av planverk og prosedyrer for drift av sikkerhetssystemer, tiltak for bedret sikkerhetskultur, beredskapsplanlegging og hendelseshåndtering. Virksomheten skal kunne tilby kompetansehevende tjenester i form av utdanning og øvelser innenfor sikkerhetsdomenet. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Nicolay Braderup Klinge. (06.03.2020)

Rpmg Invest AS: Konsulentetjenester innen interiør- og eksteriørdesign, rådgivning og investering i andre selskaper. Selskapet kan også drive med kjøp/drift av fast eiendom. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Randi Flatjord Grøntvedt. (18.03.2020)

Samlaget Diner AS: Restaurantvirksomhet og andre produkter/tjenester som naturlig hører sammen med dette. Aksjeselskap. Kapital: 100.000. Daglig leder og styreleder: Kåre Petter Sundet. (16.03.2020)

Sundet Maritime: Utleie av tekniske konsulenttjenester til rederier. Reparasjon av teknisk utstyr innen landbruk og maritim næring. Verkstedtjenester. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Asle Agdar Sundet. (19.03.2020)

Åfjord

Eo Dekkservice AS: Drive med kjøp og salg av dekk, felger og varer som hører naturlig sammen med dette, samt deltakelse i annen virksomhet ved aksjekjøp eller på annen måte. Aksjeselskap. Kapital: 84.000. Daglig leder: Ole Jørgen Grøtting. Styreleder: Erlend Haugsnes. (04.03.2020)

Hofstadlia Holding AS: Drive investeringer av aksjer og eiendom, samt annen virksomhet som tilsvarer dette. Aksjeselskap. Kapital: 90.000. Styreleder: Roar Øverdal. (03.03.2020)