Innherred oppretter samhandlingsråd for næringslivet

Ordførerne i Innherredskommunene Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer og Snåsa har nå tatt initiativ for å opprette «Samhandlingsråd for næringslivet på Innherred».

ORDFØRERE SAMARBEIDER: Snåsaordfører Arnt Einar Bardal, Anita Ravlo Sand, ordfører i Levanger, nyvalgt ordfører i Steinkjer, Anne Berit Lein og Ida Stuberg, ordfører i Inderøy og Pål Sverre Fikse, Verdals ordfører.  Foto: Pål Sverre Fikse

Nyheter

INNHERRED: Gjennom dialog med bedrifter i de fem kommunene har ordførerne fått tilbakemelding om at situasjonen i næringslivet er svært krevende.


Virke: Slik kan kommunene redde lokale bedrifter

Arbeidsgiverorganisasjonen har fire anbefalinger til hvordan landets 9.344 kommunestyrerepresentanter kan hjelpe den hardt prøvede handels- og tjenestenæring.


– Vi ordførere er bekymret for hvilke konsekvenser dette vil ha på sikt. Derfor oppretter vi nå et samhandlingsråd for næringslivet på Innherred. Målet er å finne gode tiltak som kan hjelpe næringslivet i den vanskelige situasjonen de nå er i, sier verdalsordfører Pål Sverre Fikse som står bak ideen i en pressemelding.


Spørreundersøkelse i Verdal og Steinkjer:

Flere bedrifter varsler reduksjon i produksjon: – Alvorlig situasjon

88 prosent i Verdal og 75 prosent av bedriftene i Steinkjer varsler at det kan bli aktuelt å redusere produksjonen eller virksomheten om kort tid.


Bredt spekter av aktører

Det er invitert et bredt spekter av aktører som vil drøfte status for næringslivet, og finne tiltak som står seg framover i tid. Samhandlingsrådet vil bestå av ordførerne, fylkeskommunen, Innovasjon Norge, banker, næringsapparat og næringsforumer i kommunene, NHO, LO og NAV.

– Staten har kommet med krisepakker, permitteringsregler og andre tiltak, men det er viktig at også vi lokalt jobber konkret med hvordan vi kan hjelpe næringslivet på Innherred, kommenterer Levangerordfører Anita Ravlo Sand i pressemeldingen.


Dette gjør næringsforeningene for medlemmene

Flere kjenner på krisestemning. Dette er deres tips til næringsdrivende nå.


Hun legger til at det er et godt samarbeid både politisk og administrativt mellom kommunene på Innherred, og som felles bo- og arbeidsregion er det viktig for alle sammen å finne gode tiltak for næringslivet på Innherred.

Åpne kommunegrenser

Ordførerne er tydelige på at kommunegrensene må være åpne, både for næringslivet og kritiske samfunnsfunksjoner innen helsesektoren.

Snåsaordfører Arnt Einar Bardal sier det vil bli utfordrende for mange bedrifter hvis situasjonen vedvarer.

– En eventuell begrensning av ferdsel på tvers av kommunegrensene vil også ha dramatiske konsekvenser for næringslivet både på Snåsa og på Innherred for øvrig.

Steinkjerordfører Anne Berit Lein fremhever at Innherred har viktige ferdselsårer gjennom regionen som samfunnet og næringslivet både i regionen og store deler av landet er avhengig av.

– Vi stenger derfor ikke kommunegrensene våre selv om vi ønsker å redusere ferdselen for å begrense smitten, og legger til at et sterkt og godt Innherredssamarbeid er svært bra både for næringsliv, innbyggere og regionen.

– Hold aktiviteten oppe

Alle kommunene opprettholder den politiske aktiviteten og er opptatt av å holde trykket på framdrift på prosjekter som skal realiseres i år, og framover i tid.

– Det er en del aktører i regionen nå som har yrkesforbud, for eksempel frisører. Andre opplever mange kanselleringer og derved lav aktivitet. For at vi skal greie å få opp aktiviteten i disse bedriftene så raskt som mulig når krisen er over, så må vi gjøre det vi kan for å holde aktiviteten oppe i det næringslivet som greier å holde hjulene i gang – og jeg er glad for at vi kan gjøre en felles innsats på Innherred for å gjøre dette best mulig, sier Ida Stuberg, ordfører i Inderøy i pressemeldingen.


– Jeg er svært bekymret for konkurser

Ingrid Dahl Furunes som er daglig leder i Verdal næringsforum frykter konkurser hos sine medlemsbedrifter.