Milliardene renner ut for eierne i trønderske børsselskaper:

På én måned har investorene tapt 18.025.947.134 kroner

Én måned med koronakrise og oljekollaps har kostet eierne i de trønderske børsselskapene mer enn 18 milliarder kroner – på papiret.

SLITER: De trønderske børslokomotivene er på ingen måte forskånet mot koronakrisens effekter på aksjekursene.  Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Nyheter

OSLO/NÆRØYSUND: NT24 har undersøkt kursutviklingen på de trønderske allmennaksjeselskapene (ASA) som omsettes på Oslo Børs. Oversikten viser at selskapene med hovedsete i Trøndelag på ingen måte er skånet mot uroen som preger det globale aksjemarkedet.

Se oversikten over kursutviklingen i trønderske børsselskaper nederst i denne saken.

18 milliarder kroner er borte

Verdifallet i de trønderske bedriftene er enormt: Fra 24. februar og fram til handelen stengte fredag 20. mars ble børsverdien i de åtte selskapene som er notert på Oslo Børs redusert med hele 18 milliarder kroner.

I kroner og øre har det gått verst ut over havbruksgiganten Salmar. Aksjonærene i konsernet, som er Trøndelags desidert største målt i omsetning, har i løpet av den siste måneden sett verdier for drøyt ni milliarder forsvinne. Det tilsvarer 16 prosent av aksjekapitalen i konsernet.


Salmar på omsetningstoppen

Dette er de største bedriftene i Trøndelag

Sjømat, bank og handel preger omsetningstoppen i Trøndelag.


Også i de to andre børsnoterte lakselokomotivene er kursutviklingen nedslående. Norway Royal Salmon er 1,3 millarder mindre verdt i dag enn for én måned siden, mens aksjekursen NTS har falt 23 prosent fra rekordnivået i februar.


All time high på børsen:

Fusjon løfter NTS til bestenotering

NTS-aksjen gjør et solid byks på Oslo Børs etter at eierne godkjente fusjonen med Frøy Gruppen.


Williksen: – Jeg er ingen spekulant

Kursutviklingen i havbrukskonsernet bekymrer imidlertid ikke den største eieren.

– Verdiene i NTS er basert på solid drift av selskapene i konsernet. Kursutviklingen er styrt av korona-krisen, men verden må fortsatt ha mat. Vi vil se mer normale nivåer når denne krisen en gang går over. Usikkerheten ligger i hvor langvarig det blir, sier Nils Martin Williksen.

Nils Martin Williksen er storeier i NTS ASA. Kursfallet på Oslo Børs stjeler ikke nattesøvnen fra sjømat-nestoren. Nils Martin Williksen har jobbet imot en fusjon mellom NTS ASA og Frøy Gruppen, men ble ikke hørt da NTS-eierne vedtok sammenslåingen.   Foto: Eystein Fiskum Hansvik

Det siste halve året har han gjennom det familieeide investeingsselskapet Nils Williksen AS kjøpt NTS-aksjer for 25 millioner kroner.


Har investert 25 millioner kroner på seks måneder:

Williksen styrker eierskapet i NTS

Nils Martin Williksen kjøper aksjer for ti millioner kroner i havbruksselskapet


Investeringsselskapets eierpost på drøyt 23 prosent i NTS er etter dagens aksjekurs verdt 927 millioner kroner – mer enn 330 millioner kroner mindre enn for én måned siden.

I likhet med andre investorer taper imidlertid ikke Williksen penger før aksjene eventuelt selges. Han mister derfor ikke nattesøvnen over papirtapet.

– Mitt perspektiv på eierskapet er langsiktig, jeg er ingen spekulant, sier Williksen.


NTS og Frøy Gruppen fusjonerer

Trøndersk storfusjon vedtatt, tross skepsis fra den største eieren

Generalforsamlingen i NTS ASA vedtok fusjonen mellom det børsnoterte havbruksselskapet og Frøy Gruppen AS. Storeier Nils Martin Williksen er imidlertid motstander av planene.


Kan få konsekvenser for havbrukskommunene

I Nærøysund, Norges største havbrukskommune, følger man nøye med på utviklingen i kystnæringene. Havbruksnæringa i kommunen er i stor grad eid av lokale investorer, og et langvarig fall i selskapsverdiene kan ramme skatteinngangen til kommunen.

– Det er ingen tvil om at dette kan få langsiktige for kommuneøkonomien, for eksempel når det kommer til formuesskatten, sier Nærøysund-ordfører Amund Hellesø.

Han understreker at fokuset i dag er å være på tilbudssida for både børsnoterte og ikke-børsnoterte aktører i kommunen.

– Vi er veldig fokuserte på at kommunen kan spille en rolle for å begrense skadevirkningene av koronakrisa.

NHO-direktørens bønn til trønderske kommuner: – Nå må dere holde trykket oppe

Trønderske kommuner må snarest komme på banen med prosjekter som kan redde kriserammede bedrifter, oppfordrer regiondirektør Tord Lien i NHO.


FORBEREDT: De trønderske havbrukskommunene er foreløpig ikke like hardt rammet av koronakrisen som enkelte andre kommuner. Verdifallet i havbruksnæringa kan imidlertid få konsekvenser for skatteinngangen for Amund Hellesø, ordfører i Nærøysund.  Foto: Erlend Malmo

Nedtur for teknologi og olje

Målt i prosent er oljeselskapet Okea hardest rammet av børskrakket. Aksjekursen i selskapet, som ble notert på Oslo Børs så sent som 18. juni 2019, har den siste måneden falt med drøyt 60 prosent – drevet av både koronakrise og en kraftig svikt i oljeprisen.

Også Nordic Semiconductor, et av Trøndelags største teknologiselskaper, faller blytungt på børsen. Selskapet er global markedsleder innen trådløse mikrobrikker og har 750 ansatte. Den siste måneden har aksjen i selskapet falt med mer enn 40 prosent.

Q-Free er det eneste selskapet som foreløpig har maktet å holde stand mot børskrakket. Aksjekursen i selskapet er mer eller mindre uforandret den siste måneden.