Stanser papirmaskin etter koronasmitte

Korona-smitte stanser 50 prosent av produksjonen ved Norske Skogs avispapirfabrikk i Frankrike.

– Stanser papirmaskin: – Norske Skog har stoppet produksjonen den største papirmaskinen i Golbey på grunn av ett bekreftet tilfelle av koronavirus, opplyser konsernsjef Sven Ombudstvedt i Norske Skog.  Foto: Johan Arnt Nesgård

Nyheter

Norske Skog har stanset den største av to avispapirmaskinene ved fabrikken i Golbey i Frankrike.

– Norske Skog har stoppet produksjonen på PM2 i Golbey på grunn av ett bekreftet tilfelle av koronavirus på denne produksjonslinjen. Dette krever en 14 dagers karantene for medarbeidere, melder konsernsjef Sven Ombudstvedt i Norske Skog.

Uviss varighet

Lengden og økonomiske konsekvensene av maskinstansen og karantenen er foreløpig uvisst. Stansen i Golbey kommer i tillegg til selskapets fabrikk i Levanger, Skogn-fabrikken, allerede har gitt 50 ansatte varsel om midlertidig permittering. Dette er begrunnet i redusert driftkapasitet som følge av lokale restriksjoner på grunn av korona-situasjonen.

– Vår toppprioritering er å ta vare på helse og sikkerhet for våre ansatte. Av hensyn til vår komplekse verdikjede vil vi gjøre vårt ytterste for å sikre råvareforsyning og opprettholde produksjon for å sikre stabile leveranser til våre kunder. Vi overvåker situasjonen hver dag og vil i løpet av de kommende ukene kommunisere tett med leverandører, kunder, andre interessenter og finansmarkedet, sier Ombudstvedt i en melding mandag morgen.

– Sikre helse

Norske Skog driver sju forretningsenheter i fem land. Hvert land har innført forskjellige tiltak i forbindelse med utbruddet av koronavirus. Norske Skog følger de individuelle anbefalingene og tiltakene som er truffet av de forskjellige nasjonale myndighetene, går det frem av meldingen fra selskapet.

– Å sikre helsen og sikkerheten til våre ansatte og deres familier er topp prioritet for Norske Skog. Under dagens forhold vil Norske Skog gjøre det ytterste for å opprettholde kontinuiteten i forretningsdriften, inkludert hjemmekontorer og videomøter, sier Ombudstvedt.

Utfordrende logistikk

Utfordringen i de kommende ukene vil være å sikre både inn- og utgående logistikk av råvarer og ferdige varer under gjeldende grenseoverskridende transportbegrensninger. Foreløpig kan mangel på tilgjengelige papirer både i Østerrike og Frankrike føre til ytterligere produksjonsavbrudd. I tillegg har noen kunder de siste dagene bedt om raskere levering av ordrer, mens noen franske trykkerier har signalisert midlertidig stopp i produksjonen.

Norske Skog vil følge nøye med på utviklingen av koronaviruset, og tilsvarende effekter på selskapets forsyningskjeder og markeder.

– Siden situasjonen kan utvikle seg raskt, kan flere faktorer påvirke vår virksomhet og produksjon og føre til nødvendige driftsmessige og økonomiske justeringer, inkludert midlertidige permitteringer, opplyser Ombudstvedt.