– Det er ikke sikkert at økt gjeld er løsningen nå

Banksjefene melder om økt pågang fra bekymrede bedriftskunder. Nå etterlyser de kraftigere virkemidler fra staten.

KRISEN BRER OM SEG: Administrerende banksjef Jon Håvard Solum ser tydelige tegn til at koronakrisen er i ferd med å ramme større deler av næringslivet: – Situasjonen er mye mer dramatisk enn hva folk flest er klar over., sier Solum. 

Nyheter

– Vi har 150 års erfaring, men krisen vi står oppe i nå er det ingen som har særlig erfaring med. Det er en bekymret banksjef du snakker med nå.

Slik innleder administrerende banksjef Bjørn Asle Hynne i Aasen Sparebank intervjuet med NT24 om situasjonen som næringslivet i Trøndelag befinner seg i akkurat nå. Koronakrisen har ifølge banksjefen allerede ført til et fall i økonomien som er på linje med finanskrisen for et drøyt tiår siden. Pågangen etter råd og hjelp fra banken er økende.

BEKYMRET: Bjørn Asle Hynne, administrerende banksjef i Aasen Sparebank  Foto: Aasen Sparebank

Eksistensielle spørsmål

– Hva er det som opptar bedriftskundene som kontakter dere nå?

– Det handler rett og slett om eksistensielle spørsmål. Har de likviditet til å tåle krisen? Kommer bedriften til å overleve?

Aasen Sparebank har i likhet med de fleste andre banker iverksatt en rekke tiltak for å bistå både et hardt prøvet næringsliv og bankens privatkunder. Banken tilbyr blant annet avdragsfrihet og forskudd på dagpenger til kunder som rammes økonomisk av krisen.

– Disse tiltakene sikrer kjøpekraft og betalingsevne, understreker Hynne.

Han er samtidig tydelig på at han forventer flere tiltak fra regjeringens side.

– Tiltakspakkene som er lansert til nå er viktige, men de tar ikke hensyn til de løpende kostnadene i bedriftene som rammes. Det må mer til, sier Hynne.

– Økt gjeld er ikke løsningen for alle

Lenger nord sitter bankkollega Jon Håvard Solum, administrerende banksjef i Grong Sparebank, med tilsvarende inntrykk av koronakrisens katastrofale effekt på næringslivet.

– Situasjonen er mye mer dramatisk enn hva folk flest er klar over. Først ble reiseliv, restauranter, handel og ulike tjenestetilbydere rammet. Nå ser vi at krisen brer om seg til større deler av næringslivet, sier Solum.

Regjeringen har blant annet innført låne- og garantiordninger for små og mellomstore bedrifter, samt utsatt innbetalingen av første merverditermin. Solum mener at de statlige tiltakene ikke bidrar til å hjelpe bedriftene på lang sikt.

– Tiltakene handler i stor grad om utsettelser og lån. For mange er ikke økt gjeld og forskyving av betalingsfrister løsningen på problemene, mener Solum.

Både Solum og Hynne forventer kraftige statlige tiltak når regjeringen kommer med nye økonomiske tiltak fredag 27. mars.

– Staten kan for eksempel gjøre noe med skattetrykket og for eksempel la være å ta inn eiendomsskatt, foreslår Solum.

Tre lyspunkter

Midt i den mest omfattende økonomiske krisen i nyere tid trekker Jon Håvard Solum tre positive utviklingstrekk i næringslivet.

– For det første ser jeg at den nasjonale matvareproduksjonen styrker seg, både beredskapsmessig, omdømmemessig og med tanke på lønnsomhet. For det andre vil den svake krona gjøre situasjonen lettere for mange eksportbedrifter. Til sist vil renteutviklingen smøre samfunnsmaskineriet i lang tid framover, sier Solum.

Banken han leder har allerede redusert renta med inntil 0,4 prosentpoeng. En ytterligere reduksjon kunngjøres etter alt å dømme etter morgendagens rentemøte i Grong Sparebank. Aasen Sparebank har kommet et stykke videre. I første omgang reduserte banken renta med inntil 0,35 prosentpoeng. I dag kunngjør banken et ytterligere rentekutt på inntil 0,5 prosentpoeng.

– Det er veldig mye fokus på boliglånsrenta, og vi behandler dette på dypeste alvor. Samtidig utgjør renta en forholdsvis liten del av det vi gjør for å bidra i krisen. Tiltak som avdragsfritak, forskudd på dagpenger og ikke minst vår rolle som rådgiver er vel så viktig på lang sikt. Det er ekstremt viktig at vi har et næringsliv etter krisen. Som bank bruker vi enormt med ressurser på bistå bedrifter som nå havner i en sårbar posisjon på grunn av koronakrisen, sier Hynne.