19.500 jobber til vanlig i Midtbyen. Nå er gatene tomme: – Midtbyen kan se veldig annerledes ut over sommeren

Fin vekst for Midbyen før krisen traff, men nå ser det dystert ut.

TOMT: Det har de siste dagene vært svært lite folk i Midtbyen. Det merker butikkene godt og det er fare for konkurser. 

Nyheter

– Omsetningsindikatoren for butikker, kaféer og restauranter viser til økning. Tilfredsheten med renhold og vedlikehold i gater og på torg er økende. I tillegg viser spørreundersøkelsene en økning i positive opplevelser i byrom hvor det er gjort oppgraderinger; Stiftsgårdsparken er nå det best likte byrommet i Midtbyen, skriver Einar Aassved Hansen, leder for strategisk samarbeidsforum i Midtbyen i Midtbyregnskapet, som ble fremlagt i fredag.

LA FREM REGNSKAP: Børge Beisvåg, næringspolitisk leder i Næringsforeningen i Trondheimsregionen, daglig leder Kirsten Schultz i Midtbyen Management og Berit Rian, administrerende direktør i Næringsforeningen i Trondheimsregionen la fredag frem Midtbyregnskapet for 2019. Byutviklingsdirektør Einar Aassved Hansen og Midtbykooordinator Knut Johan Vik deltok per video under fremleggelsen. 

Da dette ble ferdigstilt så han positivt på 2020 for Midtbyens del. Det var nemlig vekst på mange områder i 2019.

Daglig leder Kirsten Schultz i Midtbyen management forteller at det var positive bedriftseiere. Torget nærmer seg ferdig, omsetningen tok seg opp og positiviteten rundt Midtbyen var bedre enn på lenge.

Utfordringer med trafikkmønster, byggeaktivitet og renoveringer var endelig begynt å bli avklart.

Så smalt korona-krisen.

– Brittania var ferdig, torget er igjen i bruk. Trøndere la helgeturen til Trondheim og bodde på hotell. Restaurantene fikk et oppsving med Michelin-utdelingen, vi hadde EM og konserter. Endelig var ting bra. Driverne var positive, og så smalt dette, sier hun.

– Kan se helt annerledes ut

Næringslivet er hardt rammet, særlig i Midtbyen.

– Det er stor, stor fare for konkurser, og at kjeder nasjonalt trekker ut butikker og reduserer antall butikker, sier Schultz.

– Det som er spesifikt for Midtbyen er mange nisjebutikker. De kan oppleve betydelige utfordringer i denne situasjonen. Hvis dette blåser over gjennom sommeren så vil Midtbyen dessverre kunne se helt annerledes ut på andre siden, sier Børge Beisvåg, næringspolitisk leder i Næringsforeningen i Trondheimsregionen.

LA FREM REGNSKAP: Børge Beisvåg er næringspolitisk leder i Næringsforeningen i Trondheim. Han sikret at kommunens folk kunne delta via video.   Foto: Arne Reginiussen

Noen av hovedfunnene i Midtbyregnskapet for 2019:

 • Julemarkedet i 2019 satte nye rekorder for antall besøkende, utstillere og åpningsdager.
 • 4 729 var bosatt i Midtbyen i januar 2020, ifølge folkeregisteret. Det bor 125 flere i Midtbyen enn året før og 361 flere enn for fem år siden. Disse tallene omfatter kun personer med folkeregistrert adresse i Midtbyen. Med studentene antar man at godt over 6 000 personer er bosatt i Midtbyen.
 • Ca. 19 500 personer hadde sitt hovedarbeidsforhold i Midtbyen i 2019. Nærmere 62 000 personer reiste daglig til Midtbyen i 2019, likt som i 2018. Av reisene var 42 % med bil, 35 % med kollektivtransport, 10 % med sykkel, 11 % til fots og 2 % med andre reisemidler.
 • Trafikken over Elgeseter bru inn til Midtbyen var marginalt lavere i 2019 enn i 2018. Den samme tendensen viser tellepunktet på Brattørbrua. Tendensen er vekst i antall som sykler. Dette viser tall fra sykkeltellere på Elgeseter bru, Ila og Svingbrua, som registrerte 4 % flere syklister i 2019. Dette gir nærmere 6200 syklende til Midtbyen daglig. Tendensen har siden 2010 være flere som går, men antall registrerte gående er noe lavere i 2019 enn i 2018. Tellingene i 2019 var påvirket av unormalt dårlig vær og stengt Pirbru den ene telledagen.
 • Flest reiser til Midtbyen er jobbreiser. Andre formål er handel, bruk av tjenestetilbud/servicetilbud eller reiser i tilknytning til ulike fritidsaktiviteter. De som bor i Midtbyen reiser tradisjonelt sett mer miljøvennlig enn resten av byen. To av tre går, sykler eller reiser kollektivt.
 • De som kommer med sykkel eller kollektivt handler for rundt 350 kroner per handletur. De handler oftere enn bilister, men sjeldnere enn gående. De som kommer med bil til Midtbyen handler i gjennomsnitt for 870 kroner per handletur og de handler cirka hver tredje dag. Undersøkelsen bygger på at 1 000 personer over 14 år bosatt i Trondheim er intervjuet på telefon om sine handelsreiser foregående dag
 • Det var 82 cruiseanløp i 2019, likt som i 2018. Det var 146.296 cruisegjester, ned to prosent fra 2018.
 • Antall besøkende i Nidarosdomen var 389 049, ned 4,5 prosent fra 2018.
 • Museene hadde 100.575 besøkende, opp 7,4 prosent fra 2018 15 prosent foretrekker Midtbyen for handel
 • 46 prosent foretrekker en kombinasjon av Midtbyen og andre områder, mens 27 prosent handler ukentlig i midtbyen, ned fra 31 prosent i 2017.
 • Total omsetning i Midtbyen er opp 4,59 prosent. Gull, ur og opptikk øker mest, opp 7,5 %. Frisørvirksomhet gikk ned 2,32 % fra 2018.
 • Handel står for 57,5% av samlet omsetning i Midtbyen, Service og tjenester for 18,5% og servering for 24%.
 • Midtbyens samlede markedsandel innen service og tjenester, servering og handel går ned. Midtbyen hadde 40 færre butikker og 14 færre serveringssteder i 2019 enn i 2016. Samtidig økte omsetningen innen servering i Midtbyen i samme tidsrom.
 • Færre men større aktører selger mer mat og drikke enn før. Serveringssteder inkluderer restaurant, kafé, gatekjøkken, pub og bar.

Få på jobb

På spørsmål om hvor mange av Midtbyens 19.500 ansatte som er på jobb nå, sier leder i Næringsforeningen i Trondheimsregionen, Berit Rian, at 43 prosent av bedriftene har permittert ifølge en undersøkelse gjort av næringsforeningen. Det er imidlertid ikke bare Midtbyen.

– Det er helt sikkert mange flere her. Jeg tror det er mye høyere, sier hun.

– Her i Midtbyen er det helt vilt, understreker Kirsten Schultz.

– 85 prosent av bemanningen på kontorene er borte. Og 30 prosent av bedriftene totalt sett er stengt. Det er vanskelig å telle opp for Midtbyen, men byen oppleves helt annerledes nå, forklarer Rian.

Viktige møteplasser

Positiviteten rundt Midtbyen kommer godt frem i undersøkelsen. Mange har et langt mer positivt inntrykk enn på lang tid. Det har vært en endring i hvordan folk ser på Midtbyen.

– De som bruker byen gir gode tilbakemeldinger om renhold som er bra og er fornøyd, sier byutviklingsdirektør Aassved Hansen.

Og nettopp fokus på møteplassene har vært viktig, og vil fortsatt få fokus på andre siden av krisen.

– Det å lage gode byrom og soner hvor det er rent, gjør at folk trives. Å lage gode sosiale møteplasser er viktig for folk for å få dem til å bruke det aktivt, fastholder han.

Blant tiltakene som er gjort, er at Stiftsgårdparken ble tatt tilbake fra mer tvilsom aktivitet.

– Vi har et samarbeidsforum med politiet og rusomsorgen i Trondheim kommune. Vi har gjort tiltak med Stiftsgårdsparken og har laget lekeinstallasjoner slik at barn bruker det. Vi har en tett dialog med politiet også. Samarbeidsgruppen Midtbyen trygg og trivelig er veldig aktive, og vi får oppdateringer på risiko og opptreden, sier Berit Rian, som håper at Midtbyen kan bygge videre på de positive funnene når korona-krisen er avblåst.