Letter næringslivets tilgang til innovasjons-milliarder

Innovasjon Norge gjør endringer i tilbudet av lån, garantier og tilskudd for å hjelpe bedriftene gjennom koronakrisen.

KRISETILPASNING: Administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge letter på tilgangen til offentlige innovasjons-milliarder som en følge av koronakrisen.  Foto: Astrid Waller

Nyheter

Innovasjon Norge justerer sine tilbud for å møte endrede behov i næringslivet som følge av koronapandemien. Tiltakene omfatter tilskudd, lån og garantier som gis innenfor Innovasjon Norges samlede rammer på sju milliarder kroner, opplyser Innovasjon Norge i en pressemelding.

– Vi gjør det vi kan for å imøtekomme de utfordringene norske bedrifter møter. Dette betyr at vi kan bidra enda sterkere med offentlige midler i en krevende tid. Vi er også fortløpende i tett dialog med myndighetene for å øke mulighetene for nye tiltak, sier administrerende direktør Håkon Haugli.

Her er tiltakene:

 • Innovasjon Norge setter ned rentene med 1,0 prosentpoeng på lavrisikolån og 1,25 prosentpoeng for risikolån (inkluderer blant annet Innovasjonslån og Oppstartlån). Dette gjelder nye lån fra 23. mars og for løpende lån fra 15. april.
 • Forenkling av prosessen for søknader om avdragsutsettelse. Ordningen er for bedrifter som er preget av koronapandemien, og vi innvilger i hovedsak et års avdragsutsettelse.
 • Større bidrag til finansiering enn normalt gjennom å utnytte handlingsrommet i statsstøtteregelverket.
 • Åpning for at Innovasjon Norge kan etablere innovasjons- og risikolån med lavere krav til sikkerhet enn vi normalt krever.
 • Innenfor Miljøteknologiordningen og Innovasjonskontrakter åpner Innovasjon Norge for flere og større forprosjekter.
 • Kravet til bidrag fra pilotkunder i forbindelse med Innovasjonskontrakter halveres.
 • Kunder som opplever forsinkelser i gjennomføringen av prosjektet, får mer tid til å ta stilling til tilsagn om finansiering og vi kan forlenge fristene for utbetaling.
 • For kommersialiseringstilskudd økes andelen tilskudd Innovasjon Norge kan gi fra 50 prosent til 75 prosent av de totale kostnadene. Det åpnes også for en høyere andel interne kostnader, inkludert lønn. Dette gjelder nye prosjekter og betyr at kravet til annen kapital reduseres betydelig.
 • Oppstartlånet øker fra maksimalt 1,5 millioner kroner, til 2 millioner. Det stilles ikke økte krav til kausjon eller egenkapital.
 • Innovasjon Norge tilbyr rentefritak i seks måneder på eksisterende og nye oppstartlån.
 • Oppstartlånene er avdragsfrie i fire år.
 • Oppstartsbedrifter som har mottatt kommersialiseringstilskudd får også mulighet til å motta oppstartlån. Tidligere har det bare vært mulig å motta støtte fra en av ordningene. Endringen gjelder både eksisterende og nye kunder.
 • Innovasjon Norge justerer interne rutiner for å behandle søknader så raskt som mulig.

Bråbrems over alt – samtidig

– Nå er det bråbrems overalt samtidig, og mange har allerede problemer med å betale regningene sine. Da er det spesielt viktig å bidra til at levedyktige bedrifter kommer seg gjennom denne tøffe tiden, slik at folk fremdeles har jobber å gå til når denne krisen er over, sier næringsminister Iselin Nybø.

Innovasjon Norge har ansatte ved 19 kontorer i Norge og er daglig i kontakt med bedrifter i hele landet.

– Pandemien har fått umiddelbare konsekvenser – om lag halvparten av dem vi har vært i kontakt med permitterer ansatte, og antall bedrifter i betalingsvansker er mangedoblet. Mange uttrykker også dyp bekymring for langvarige konsekvenser. Derfor gjør vi endringer innenfor vårt handlingsrom, og i tillegg har vi spilt inn en rekke forslag til den krisepakken for oppstarts- og innovasjonsbedrifter Regjeringen har varslet fredag, avslutter Haugli.