Satser på maritim miljøservice og tjenester til sjøs

MS Løgnin klar til å legge fra kai

Mens mange virksomheter i Namdalen reduserer drifta i disse dager på grunn av koronaviruset, er det noen som kaster loss og går  mot strømmen.

KASTER LOSS: Richard Rogne (til høyre) og Marius Paulsen er klare til å kaste loss med ny servicebåt.  

Nyheter

NAMSOS: – Noen tenker kanskje at tidspunktet ikke er det aller beste for å starte noe nytt, men nå har vi kommet så langt at vi ikke kan kaste ankeret igjen og vente på at ting går over, sier Richard Rogne med et smil.

Ved kai i Namsos ligger servicebåten MS Løgnin klar til oppdrag. Om bord finner vi eier og grynder Richard Rogne fra Bangsund, som sammen med Marius Paulsen holder på å klargjøre det nye servicefartøyet til Rogne kystmiljø AS.

– Ideen har jeg hatt lenge, men det er først det siste året, og med god hjelp fra Ingar Strøm og Inam (Innovasjon i Namdal), at ideen er blitt realitet. Vi har etablert et nytt firma, kjøpt et egnet fartøy og er klar til å kaste loss, sier han.

Med på eiersida er også Boligprosjekt Overhalla AS.

GRYNDER: Richard Rogne har omsatt ideen sin om maritim sanering til to arbeidsplasser og utstyr for å drive service til lands og til vanns.  

Maritim forsøpling

Den opprinnelige planen var ifølge Rogne å satse på maritim forsøpling. Altså ikke med å forsøple fjordene, men rense dem for plast og annet avfall som griser til strender og truer både fisken i fjordene og dyrelivet langs strendene.

– Hvorfor akkurat en slik virksomhet?

– Namsenfjorden er jo en nasjonal laksefjord, og jeg tror mange flere enn meg hadde blitt nokså bekymret hvis de hadde sett hvor mye søppel og skrot som bringes inn fra havet og samler seg langs strendene, også der hvor folk vanligvis ikke ferdes, sier han.

Rogne tenkte det måtte være mulig å profesjonalisere miljøsanering til sjøs.

– Ikke bare gjøre skippertak, og ikke bare i våre fjorder, men at dette faktisk kunne bli en næringsveg og samtidig en viktig innsats for miljøet, sier Rogne.

Han forteller at en del av planen var å la elevene på Bangsund skole få være med om bord som en del av undervisninga.

– Vi har hatt en god dialog med skoleledelsen og de synes det var en glimrende ide med miljøundervisning i praksis.

Selv om skolene er stengt akkurat nå, vil den delen av planen gjennomføres når situasjonen rundt koronaviruset er normalisert.

– Det er kjempeartig at skolen ville være med på dette, og det er noe vi gleder oss til, sier han.

NY BÅT: Servicefartøyet MS Løgnin er klar til å kaste loss med Richard Rogne ved roret.  

Til vanns og til lands

Han sier at undervegs i etableringa har de opprinnelige planene endret seg noe.

– Det viste seg at vi kanskje var litt for tidlig ute i forhold til myndigheter og ordninger hvis vi kun skal drive med maritim forsøpling. Foreløpig er ikke slik rydding satt i et fast system. Rydding i strandsonen og sjøen baserer seg i stor grad på tilskuddsordninger og prosjekter, sier han.

Rogne sier at de har søkt om tilskudd gjennom disse ordningene, men har ennå ikke fått svar på om de blir tildelt midler.

– Søknadsfristen var i januar og tildelinga skjer i månedsskiftet mars/april, så vi venter i spenning om vi blir med i denne runden, sier han.

SERVICEKRAN: Marius Paulsen er mannskap, kranfører og altmuligmann om bord og på land.  

Båten er klar, krana er smurt og motoren maler som en fornøyd katt i solskinnet. Ombord i Løgnin ser de ikke mørkt på at myndighetene ikke har tenkt like langt som dem. De har allerede funnet flere sjøbein å stå på.

– Men hvis det ikke blir søppel og sanering – hva skal dere holde på med da?

– Du får heller spørre oss hva vi ikke kan eller ikke skal holde på med, ler de.

– Hvis noen trenger å flytte en utligger eller brygge – eller må ha opp et bunnfaste – kan vi hjelpe. Vi tar på oss transportoppdrag hvis noen må ha fraktet materialer sjøvegen, vi reparerer og fikser, frakter og flytter – i det hele tatt tar vi oppdrag hvor du trenger en båt for å gjøre jobben raskt og effektivt, sier Marius Paulsen

– Altså en slags flytende vaktmester- og servicetjeneste?

– Og litt til. Ring oss og spør oss om vi kan hjelpe så finner vi alltid en løsning, om det er til lands eller vanns. Vi er flyttbare og tilbyr tjenester der det er behov, ikke bare i våre egen fjord, smiler grynder Richard Rogne.

SJØKRAN: MS Løgnin har krankapasitet på inntil ett tonn.