NTE-kundene går til Facebook for å få hjelp:

Styrker satsningen på sosiale medier

Med spisskompetanse på sosiale medier skal Tonje Meinhardt Ness (27) og Elisabeth Kleiberg Vestvik (29) forsterke NTEs tilstedeværelse i nye kommunikasjonskanaler.

SOME-EKSPERTER: Tonje Tonje Meinhardt Ness (til venstre) og Elisabeth Kleiberg Vestvik sitter parat til å veilede et økende antall NTE-kunder som bruker sosiale medier for å få svar.  Foto: Pressefoto

Nyheter

Man kan trygt frastslå at den nytilsatte duoen har fått en spesiell start i oppgaven med å betjene henvendelsene som NTE mottar via sosiale medier. Koronakrisen har satt NTE i høyeste beredskap, og endret måten både NTE-ansatte og andre trøndere jobber og lever.

Høyt trykk

– Vi har opplevd en økning i antall henvendelser den siste uka, det har vært et høyt trykk. Så det passer oss veldig bra at de var på plass til nå. Når hele bedriften er i beredskap i forbindelse med korona, så påvirker det arbeidshverdagen til både gamle og nye ansatte. De har fått en litt spesiell start, men det har begge to tatt på strak arm og de er svært viktige ressurser for oss, sier NTEs kundereiseansvarlig Ranja Vassl i en pressemelding.

Økningen er også merkbar på konsernets kanaler på sosiale medier: Ukentlig mottar NTE rundt 400 henvendelser bare på Facebook.

– Aldri før har vi hatt så stort trykk på henvendelser i sosiale medier. Våre kunder ønsker og forventer at vi er der, og derfor ønsket vi å ha egne kundebehandlere med spisskompetanse på denne type kommunikasjonskanaler, sier Vassli.

Tilpasser seg nye trender

De to nyansatte skal jobbe i tverrfaglige team på tvers av NTE-konsernet. De vil i tillegg ha en utradisjonell arbeidstid, og en del av arbeidstiden er det også mulig å ha andre steder enn på kontoret.

– Disse grepene gjøres for å tilpasse konsernet for dagens arbeidsoppgaver, og for at vi ønsker å tilby attraktive løsninger for nye arbeidssøkere, sier Vassli.

I alt 121 søkere meldte sin interesse da NTE lyste ut stillingene.

– Valget falt på Elisabeth og Tonje på grunn av at de er faglig dyktige, opptatt av god kundeservice og håndterer sosiale medier godt. Også setter vi pris på at de er frampå. De er nysgjerrige og interessert i mennesker, noe som er viktige egenskaper for en kundebehandler.